منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 93

منابع پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد حسابداری سراسری 93 

 

ردیفنام کتابنویسندهناشرتوضیحات
1504 لغت کاملا ضروری برای تافل (برای بخش لغت)ماری برومبرگالوند پویان-
2زبان انگلیسی (از دبیرستان تا دانشگاه)
(برای بخش دستور زبان)
عباس فرزامباستاناسفند 1388
3زبان تخصصی حسابداری با تمرکز بر مهارتهای درک مطلب (برای آزمون سراسری)دکتر نورشی
یاشار دهدشتی
نگاه دانش1391
4ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت و حسابداریهادی رنجبراننور علم1389
5آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت و حسابداریهادی رنجبراننور علم1388

 

 

بخش دوم

منابع تخصصی پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سراسری سال 93

 

ردیفنام کتابنویسندهناشرتوضیحات
1مروری جامع بر حسابداری مالیک؛بر اساس استاندارهای حسابداری ایران(جلد اول)نوروش،مهرانی
کرمی،مرادی
نگاه دانش1391
2مروری جامع بر حسابداری مالیک؛بر اساس استاندارهای حسابداری ایران(جلد دوم)نوروش،مهرانی
کرمی،مرادی
کتاب نو1391
3پاسخ سوالات تالیفی مروری جامع بر حسابداری مالیمرادی،کرمی،اسکندرکتاب نو1391
4مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری میانه بر اساس استاندارهای حسابداری ایرانجمشید اسکندریکیومرث1391
52000 پرسش چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارد های حسابداریدکتر کرمی و همکاراننگاه دانش1391
6حسابداری صنعتی 1-2-3جمشید
 اسکندری
کیومرث1391
7مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی (بها): 1992-2012 CPA آزمون های کارشناسی ارشد حسابداریعلی مصدرکیومرث1391
8مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتیجمشید اسکندریکیومرث1391
9مروری جامع بر حسابرسی بر اساس استاندارد های حسابرسی ایرانحامد آرادترمهویرایش سوم 1391
10مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استاندارد های حسابرسیدکتر مهامانجمن حسابداران رسمی1391
11مجموعه سوالات حسابرسی CPAامانی و
 فاضلی
کیومرث-
12مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری (سراسری)دکتر نوروشکتاب نوجدیدترین ویرایش


کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد حسابداری سال 1390


سال آزمون
رتبه
درصد زبان درصد ریاضی و آمار درصد حسابداری مالی درصد حسابداری صنعتی درصد حسابرسی
1390 1 45 77 66 91 83
1390 2 19 74 78 100 86
1390 3 0 83 74 91 89
1390 4 0 80 71 76 93
1390 6 30 70 66 70 81
1390 10 45 40 70 86 78
1390 11 0 85 67 89 66
1390 12 45 65 54 83 78
1390 16 0 75 70 85 85
1390 20 0 72 68 85 70


تذکر: درصدها رند شده اند.


مطالب مشابه :


کارنامه نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد حسابداری سال 1390

کارشناسی ارشد حسابداری کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد آزمون کارشناسی ارشد شامل
نفرات برتر کاردانی به کارشناسی حسابداری سال 89

نفرات برتر کاردانی به کارشناسی حسابداری سال 89 کارشناسی ارشد حسابداری حامد
پاسخ سوالات در خصوص ازمون کارشناسی ارشد ازاد امسال

منابع و اطلاعات جامع ازمون کارشناسی ارشد حسابداری, بورسیه نفرات برتر(1 الی 3)
لیست نفرات برتر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه

لیست نفرات برتر مقطع کارشناسی برتر مقطع کارشناسی ارشد ارشد حسابداری از
منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 93

مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حسابداری کارنامه نفرات برتر کنکور ارشد حسابداری سال 1390 .
مصاحبه با رتبه ی 3 کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

مصاحبه با رتبه ی 3 کنکور کارشناسی ارشد حسابداری ارشد حسابداری مصاحبه با نفرات برتر.
مصاحبه با نفر اول كنكور كارشناسي ارشد حسابداري

حسابرسی و کارشناسی ارشد حسابداری درج حسابداری; مصاحبه با نفرات برتر; جامعه
مصاحبه با نفرات برتر کنکور کارشناسی ارشد عمران

کارشناسی ارشد حسابداری. مصاحبه با نفرات برتر آمادگی آزمون کارشناسی ارشد شامل شرح
مصاحبه با نفر 5 کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 88

منابع و اطلاعات جامع ازمون کارشناسی ارشد حسابداری, برنامه ريزی,مشاوره
جدول بودجه بندی سوالات کنکور در 7 سال گذشته)

حسابرسی و کارشناسی ارشد حسابداری درج حسابداری; مصاحبه با نفرات برتر; جامعه
برچسب :