سحر و جادو،طلسم،زبان بند، مهره ی مار، دعای تیر بند ،شکم بند،بستن بخت و..... حقیقت دارد؟

معمولا به کسانی که دعا میدهند ملا میگویند یعنی کسانی که در بیشتر امور دینی حرفی برای گفتن دارند ،البته هستند کسانی که از طریق کتب شیطانی نیز سری بین سرها پیدا میکنند  ودعا آنه بر پاییه شر است که به اسطلاح به آنها طلسم میگویند مثل بستن بخت (که باعث به خانه ماندن دختر می شود یا ازدواج آن دختر به دلیلی همواره باشکست روبه رو می شود) یا  شکم بند (که  باعث میشود زوجه حامل نشود وزندگی او به طلاق بینجامد)

معمولا کسانی که به مرحله ای از نوشتن دعا می رسند دو نوع هستند1- کسانی که از راه های نیک مثل عبادت ،نماز سروقت،ایمان کامل واعتقاد راسخ که معمولا این گونه نفرات به هیچ وجه ممکن دعای بد(شر)مثل بستن بخت ویا شکم بند  و... را نمی دهند وبرعکس همواره نسبت به باطل کردن آنها دعا میدهند و نوع بعد2- که از راه شر وکتب شیطانی  و.... به این مرحله رسیدند که برای پول حاضرند بدترین آن را بنویسند

شایان ذکر است که در قرآن  دعایی را بسیار نهی نموده وهمواره به عزاب سخت بشارت داده است

ولی متاسفانه همچنان شاهد آن می باشیم

 هدف فقط آشنایی با این مطلب هست وقصد  صحبت تخصصی را نداریم ولی در صورتی که سوالی در ذهن  دارید با کمال میل پاسخ میدهم

*حال آشنایی با برخی از این دعاها:

1- دعا برای مریضی های:درگذشته که امکانات پزشکی به این شکل نبوده برای درمان به دعا  روی می آوردن که واقعا نیز تاثیر داشته است مثلا طب، دندان درد، سردرد،و.... که الان نیز بعضی از این کتب موجود هست که دعا یی در این زمینه دارند آن هم از معصومین

  2- مشکلات روز مره: رزق وروزی-  گشایش کار- انسار-.......

3-  مشکلات خانوادگی: مهر ومحبت- بخت واغبال- ......

4-امور کاری: زبان بند- تیر بند- مهره مار – مهره خری ......

وسایر موارد مثل ترس ،دوری از اجنه، و......

  وهمواره هر چیزی را میتوان هم خوب استفاده کرد وهم بد  که هیچ گاه بد آن را توصیه نمی کنم

 در ادامه میتوانم بگوییم در  این چند سال بسیار کسانی بودند که بادروغ وتزویر کلاه برداری کردن همیشه بدانید کسانی که در این زمینه فعلیت دارند بیهیچ عنوان های وهوی ندارند شاید یک روحانی بتواند با نوشتن یک کلمه  قرآنی بهتر از صد نفری که ادعا دارند بهتر عمل کند پس اول باید شناخت بعد و.. درصورت نیاز به کمک با کمال میل حاضرم به شما کمک نمایم  پس ابتدا مشکل  ونام فرد ونام مادر وشهر خود را اعلام تا نتیجه را به شما بگوییم


مطالب مشابه :


زبان بند

زبان بند. هر گاه شخصی از دست بدگویان در امان نبود و یا آن که می خواست زبان بدگویی بر او بسته. گردد و نجات یابد ، باید عزیمت زیر را بر روی یک ورقه پوست آهو یا کاغذ آبی نوشته و. سپس آن را در مکانی تاریک و مرطوب باید دفن کند و 101 مرتبه هم بر ...
سحر و جادو،طلسم،زبان بند، مهره ی مار، دعای تیر بند ،شکم بند،بستن بخت و..... حقیقت دارد؟

سحر و جادو،طلسم،زبان بند، مهره ی مار، دعای تیر بند ،شکم بند،بستن بخت و..... حقیقت دارد؟ معمولا به کسانی که دعا میدهند ملا میگویند یعنی کسانی که در بیشتر امور دینی حرفی برای گفتن دارند ،البته هستند کسانی که از طریق کتب ...
دعای زبان بند

زبان بند. هر گاه شخصی از دست بدگویان در امان نبود و یا آن که می خواست زبان بدگویی بر او بسته. گردد و نجات یابد ، باید عزیمت زیر را بر روی یک ورقه پوست آهو یا کاغذ آبی نوشته و. سپس آن را در مکانی تاریک و مرطوب باید دفن کند و 101 مرتبه هم بر ...
دعای زبان بند

دعای زبان بند, دعای زبان بند قوی, دعای زبان بند شدید. این طلسم برگرفته از مجموعه نرم افزار صد باب زبان بند می باشد. اگر بخواهی که زبان، گوسفند و انسان بسته حرکت کند،خسارت بلا،سارق جهت سرقت، چشم ببیند،گوش بشنود،آهن کارکند،محصول ...
بخورات و اهمیت آن در علوم غريبه و توضيح برخی از اين بخورات

دعاي محبت باطل كردن طلسم استاد دعانويس طلسم محبت دعانويس استاد علوم غزيبه طلسم قوي براي عشق طلسم رزق و روزي دعا و طلسم براي پولدار شدن باطل كردن هرگونه طلسم طلسم براي فراري دادن جن طلسمات زبان بند دعا و طلسم براي بستن زبان دعا و طلسم ...
برچسب :