انجام پایان نامه ها و پروپوزال کلیه گرایش های علوم انسانی

کلیه رشته های تحت پوشش این دپارتمان شامل سه رشته اصلی و گرایش های مربوطه می باشد. رشته علوم تربیتی در حال حاضر دارای سه گروه :گروه‌ علوم‌ تربیتی‌ 1 شامل رشته‌های: برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ ، برنامه‌ریزی درسی ، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم‌ و تربیت اسلامی) ، آموزش بزرگسالان ، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی‌ ، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالیگروه علوم‌ تربیتی 2 شامل رشته‌های: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمایی ، مشاوره (مدرسه‌ای،شغلی،خانواده‌ای)گروه علوم تربیتی 3 شامل رشته‌های: آموزش و پرورش تطبیقی، آموزش و پرورش پیش دبستانی، آموزش و پرورش دبستانی

مشاوره و تدوین مقالات ISI در گرایش های علوم تربیتیدپارتمان علوم تربیتی موسسه افرا اماده ارائه خدمات مربوط به مقالات ISI از مرحله ارائه موضوع به صورت مجانی به دانشجویان، آموزش مقاله نویسی ISI، تدوین و نگارش مقالات، ترجمه تخصصی مقالات به صورت روان و با ساختارهای مجلات مختلف و همچنین با پذیرش تضمینی آنها در مجلات مورد تایید وزارت علوم می باشد(برای اطلع از مجلات تقلبی به سایت افرا مراجعه شود). ارائه مشاوره های مربوط به نوع مجلات و رفع اشکالات متقاضیان مجانی است. مشاوره و تدوین پروپوزال و پایان نامه در گرایش های مختلف علوم تربیتیاز جمله خدمات موسسه افرا در حیطه پروپروزال شامل مواردی مانند: ارائه موضوعات جدید به همراه مقالات Base به دانش جویان به صورت مجانی، حمایت از دانش جویان و رفع اشکالات آنها تا تصویب موضوع به صورت مجانی،مشاوره و یا تدوین پروپوزال(بیان مسئله، ضرورت موضوع، اهداف، سوالات، فرضیه های پژوهش، پیشینه تجربی، تدوین ابزارهای پژوهش و تعیین روایی و پایایی آنها، تعیین جنبه نوآوری و روشهای تحلیل داده ها) تدوین فصل دوم پژوهش(بررسی جامع ادبیات نظری و پژوهشی و تدوین مدل مفهومی) تدوین فصل سوم( شناسایی نوع تحقیق، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روش تحلیل داده ها و تدوین یا استخراج پرسشنامه های ) تدوین فصل چهارم(تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS، SAS، AMOS و LISREL ) و تدوین فصل پنجم( تبیین یافته ها، ارائه پیشنهادات کاربردی و پژوهشی و محدودیت های تحقیق) می باشد. کلیه قیمت های خدمات دپارتمان علوم تربیتی به صورت توافقی و دانشجویی و همچنین قسط بندی آن متناسب با وضعیت مالی متقاضیان خواهد بود.شماره تماس:09380481647


مطالب مشابه :


موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی

موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی. 1) پایان نامه آسیب شناسی و جرم شناسی
انجام پایان نامه ها و پروپوزال کلیه گرایش های علوم انسانی

گروه علوم تربیتی 3 شامل رشته جامعه، نمونه و روش نمونه گیری نامه و پروپوزال رشته
پروپوزال برای درس روش تحقیق

نمونه پروپوزال پروپوزال آماده رشته مدیریت برای درس روش تحقیق پروپوزال آماده علوم
رشته علوم تربیتی (تحقیقات آموزشی) مشاوره پایان نامه مقاله اجرایی پروپوزال فوری09123600694

رشته علوم تربیتی مقاله اجرایی پروپوزال باهوش مدارس تیزهوشان، نمونه
پروپوزال برای دانشجویان رشته روانشناسی-مشاوره-علوم تربیتی

و پایان نامه های دانشجویی رشته های علوم انسانی نمونه سوالات علوم تربیتی, پروپوزال,
مشاوره پروپوزال و پایان نامه

تربيت بدني_ روانشناسی _ علوم تربیتی _ مدیریت به متخصصین رشته خود با نمونه پروپوزال
پروپوزال آماده

دانشجویی تخصصی رشته های علوم نمونه سوالات ، پایان نامه علوم تربیتی ، پروپوزال رشته
برچسب :