بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان از مرکز متوسطه حرفه ای کاوش کرمانشاه

در تاریخ ۱۸/۹/۹۳جناب آقای مهندس ناصری مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای  آقای مرادی رئیس اداره آموزش  ،آقای مهندس جلیلیان کارشناس آموزش وخانم فرهادی به همراه خانم احمدی معاون اداره آموزش وپرورش استثنایی استان و کارشناسان مربوطه از واحد های مختلف مرکز متوسطه حرفه ای کاوش از جمله کارگاه خیاطی ،قالی بافی ،کامپیوتر ، مهارتهای زندگی ، اتاق ورزش ومشاوره باردید بعمل آوردند.مهندس ناصری در پاسخ به سوال کارشناسان  در مورد ایجاد رشته های  جدید و اشتغال دانش آموزان بعد از فراغت از تحصیل بر اجرایی نمودن موارد زیر تأکید نمودند.تا شايد  در اين زمينه اقدامات موثري صورت گيرد.

-هنر آموزان ودانش آموزان استثنایی از کار گاه های فعال فنی وحرفه ای مانند گلخانه ،بازدید نمایند.

-حضور مربی شیرینی پزی و چرم دوزی فنی وحرفه ای جهت آموزش دانش آموزان در مرکز.

- حضور دانش آموزان استثنایی در مسابقات استانی وکشوری مهارتهاي فني وحرفه اي.

- استفاده دانش آموزان و همکاران مرکز از سالن ورزشی فنی وحرفه ای .


مطالب مشابه :


کارگاه آموزشی طرح جابر ویژه مدارس ابتدایی با کتاب عادی

گروه های آموزشی آموزش وپرورش داره آموزش و پرورش ناحیه 2کرمانشاه. های آموزش وپرورش ناحیه
تمرینات کمک آموزشی برای دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول ابتدایی

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
مقاله از مرکز استثنایی ارشاد یک

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت روز جهانی معلولان

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
بازدید مدیر کل سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان از مرکز متوسطه حرفه ای کاوش کرمانشاه

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
فواید توجه به سازه های طرح درس در فرآیند طراحی آموزشی،

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
اوتیسم یا «درخودماندگی» اختلال رشد مغزی در روابط اجتماعی است

وتوانبخشی آموزش وپرورش استثنایی پرورش ناحیه 2کرمانشاه. اداره آموزش و پرورش ناحیه 3
برچسب :