برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق

برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

موارد پیشنهادی با * مشخص شده است. بدیهی است که ممکن است کتاب درسی با آن متفاوت باشد. همچنین دروسی که در کنکور کارشناسی ارشد  می آید با ** مشخص شده است.

الکترومغناطیس ** :

-          الکترومغناطیس میدان و موج – چنگ *

-          الکترومغناطیس – ویلیام هیت

-          الکترومغناطیس – دکتر احمد صفایی

-          الکترومغناطیس - دکتر سلیمانی

معادلات دیفرانسیل **:

-          معادلات دیفرانسیل – دکتر مسعود نیکوکار *

-          معادلات دیفرانسیل – بویس و دیپریما

-          معادلات دیفرانسیل – سیمونز

-          معادلات دیفرانسیل – دکتر شیدفر

ریاضی مهندسی **:

-          ریاضیات مهندسی پیشرفته (جلد 2) - کرویت سیگ *

-          ریاضیات مهندسی پیشرفته – وایلی

-          مجموعه سوالات ریاضیات مهندسی برای کارشناسی ارشد – دکتر نیکوکار

الکترونیک **:

-          میکروالکترونیک – آدل سدرا و کنت اسمیت – ترجمه ملکان و واحدی *

-          الکترونیک - نشلسکی

-          مدارهای الکترونیک – گری میر

-          تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (2 جلد) – تقی شفیعی

-          الکترونیک (2 جلد) – میرعشقی

-          الکترونیک 3 – دکتر نشاطی (فقط مباحث الکترونیک 3)

مدار**:

-          نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (2 جلد) – چارلز دسور – ترجمه جبه دار


مطالب مشابه :


برخی از منابع دروس اصلی رشته مهندسی برق

مهندسی برق+دانلود مقالات+کتاب دکتر نیکروش دانلود جزوه کنترل بهینه optimal control.
برچسب :