نمونه دادخواست الزام زوجه به تمکین زوجیت

خواهان : نام - نام خانوادگی - نام پدر - شغل - آدرس

خوانده: نام - نام خانوادگی - نام پدر - شغل - آدرس

خواسته و بهای آن: الزام خوانده به تمکین زوجیت 

دلایل منظمات دادخواست :  تصویر مصدق عقد نامه و شناسنامه ، اظهار نامه تمکین

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگستری شهرستان هفتکل

سلام علیکم :

احتراما خوانده دعوی بموجب عقد نامه شماره 12345 در تاریخ 25/5/55 در دفتر عقد و ازدواج شهرستان هفتکل به عقد دائم وهمیشگی بنده در آمد  و علی رغم اینکه تا کنون وظایف شوهری را طبق قانون و عرف به انجام رسانده و در تامین مایحتاج مادی ومعنوی ایشان از هیچ کوششی دریغ ننمودم و مسکن مناسب اختیار نموده و هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک و بهداشت و غیره را پرداختم و از نظر عاطفی نیز در حد توان تلاش  خود را بکار بستم ولی متاسفانه همسرم بنام خوانده فوق از تاریخ 18/8/88 بدون داشتن دلیل منطقی ومحکمه پسند منزل را ترک نمود و با وجود درخواست های شفاهی مکرر و ارسال اظهار نامه کتبی مبنی بر تمکین ،نامبرده کماکان از تمکین استنکاف می ورزد .

لذا نظر به اظهارات و عنایت به اینکه تمکین از وظایف شرعی و قانونی زوجه می باشد و  عدم تمکین موجبات بروز مشکلات عدیده را فراهم آورده  با استناد به ماده 1114 قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین زوجیت مورد استدعاست . 

با تشکر و تجدید احترام 

توضیح : تمکین یعنی پیروی نمودن زن از شوهر و سکونت در منزلی که زوج اختیار می نماید .

دادخواست باید در فرمهای مخصوصی که در دادگاههای عمومی یا خانواده وجود دارد در 2 نسخه تنظیم گردد و پیوست های آن باید در دونسخه کپی برابر با اصل شوند . 

اگر احیاناً همسرتان سند ازدواج را مخفی نمود می بایست به همان دفتر عقد و ازدواجی که عقد شما را ثبت نمود مراجعه و رونوشتی از عقد نامه تدارک ببینید.

جهت برابر با اصل نمودن مدارک می بایست اصل مدارک را با خود همراه داشته باشید .

سعی کنید دادخواست با خط خوانا  نوشته شده باشد ومدارک خود را نیز آماده ومرتب کنید که دفتر دادگاه جهت ثبت دادخواست سریع کارتان را انجام دهد .

جهت تقدیم دادخواست باید هزینه دادرسی بپردازید و سعی کنید حداقل 20000 تومان جهت انجام این کار جدا بگذارید .

ااگربه هر دلیلی نتوانستید اظهار نامه مهیا کنید می توانید از استشهادیه تنظیم کنید که طی آن حداقل دو نفر باید شهادت بدهند که جهت بازگرداندن همسرتان به منزل شوهری تلاش نمودند و از ایشان دعوت کردند ولی او حاضر به تمکین نشد . 

موادی از قانون مدنی مرتبط با وظایف زن و شوهر

ماده 1102 - همين كه نكاح بطورصحت واقع شدروابط زوجيت بين طرفين موجودوحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگربرقرارمي شود. ماده 1103 - زن وشوهرمكلف به حسن معاشرتي بايكديگرند.
ماده 1105 - درروابط زوجين رياست خانواده ازخصائص شوهراست .
ماده 1106 - درعقددائم نفقه زن بعهده شوهراست
ماده 1107- نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .
ماده 1108 - هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.
ماده 1111 - زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.
ماده 1114 - زن بايددرمنزلي كه شوهرتعيين مي كندسكني نمايدمگرآنكه اختيارتعيين منزل به زن داده شده باشد.

اگر مشکلی داشتید سئوال کنید در حد توان پاسخگو خواهم بود .

به امید اینکه اختلافات خانوادگی ریشه کن شود .


مطالب مشابه :


نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم)

یادداشتهای حقوقی - نحوه تنظيم دادخواست (نمونه فرم) - پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی
دانلود نمونه فرم درخواست خرید

انجام خدمات حسابداری - دانلود نمونه فرم درخواست خرید - انجام کلیه امور حسابداری و مالی
نمونه دادخواست الزام زوجه به تمکین زوجیت

نمونه دادخواست بروز مشکلات عدیده را فراهم آورده با استناد به ماده 1114 قانون مدنی درخواست
20نكته در مورد اجاره و نمونه درخواست تخلیه ....

20نكته در مورد اجاره و نمونه درخواست تخلیه . تفاوت شرط خیار با خیار شرط!!
درخواست های ثبتی و حقوقی وکیفری

یادداشتهای حقوقی - درخواست های ثبتی و حقوقی وکیفری - پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی
تايپ دادخواست به دادگاه نخستین و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

تايپ دادخواست و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ a4 . فرم مخصوص « درخواست به دادگاه نخستين
دانلود نمونه دادخواست خام

پایگاه اطلاع رسانی خط عدالت - دانلود نمونه دادخواست خام - جامع ترین پایگاه حقوقی
نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی

وبلاگ حقوقی محمد عزیزپور - نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی - كامل ترين نوع بي عدالتي آن
برچسب :