جلسه آموزش خانواده

باسمه تعالی

آموزش وپرورش  استثنایی زمانی به اهداف وآرمانهای خویش نزدیک می گردد، که تمامی جوانب آموزشی – پرورشی وتوانبخشی را مدّ نظر داشته باشد ، آموزشگاه ایثار ابرکوه که  دانش آموزان عزیز ومهربان استثنایی را دردو گروه کم توان ذهنی وناشنوا تحت پوشش دارد ، درجهت نیل به اهداف  متعالی به مدد تمامی ادارات وارگانها ونهادها نیازمند است ، لذا با همکاری مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه وهمچنین مشاور ومربی بهداشت آموزشگاه برادر محترم جناب آقای دکتر پور مفخمی  درمورخه 28/7/88 درآموزشگاه حضور یافته ودرجمع مادران دانش آموزان پیرامون مسائل تربیتی – اجتماعی ونقش بهداشت فردی واجتماعی در آموزش بهتر ومطلوبتر سخنان مبسوط وارزنده ای ایراد فرمودند. ایشان همچنین دررابطه با رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری آنفلونزا همکاران ومادران رانیز توجیه کردند و مطالب ایشان مورد توجه قرار گرفت ، امیداست بتوانیم از رهنمودهای ایشان کمال استفاده راببریم.

 

 

به نام خدا

دومین جلسه ی آموزش خانواده درمورخه ی سه شنبه 3/9/88 با حضور مادران دانش آموزان درآموزشگاه ایثار تشکیل گردید . درابتدای جلسه مربی بهداشت آموزشگاه خواهر صدیقه فرهمند نکاتی  دررابطه با مسائل بهداشتی بیان نمودند . سپس جناب آقای دکتر پور مفخمی درجلسه حضور یافته و مبحث خویش درمورد رژیم چاقی ولاغری را آغاز نمودند ، مباحثی پیرامون تغذیه سالم ، مصرف میوه وسبزیجات ، مصرف شیرینی و دیابت ، رعایت وعده های غذایی بویژه صبحانه ، عدم استفاده ازخوراکی های غیر مجاز مطالب ارزنده و مفیدی ارائه دادند. ایشان ازمربی بهداشت آموزشگاه خواستند با بررسی  وضعیت جسمانی دانش آموزان و تناسب وزن وقد آنان والدین را نسبت به وضعیت فرزندشان آگاه سازند. . درپایان جلسه مادران سئوالت خویش را مطرح نموده وجناب دکتر نیز جوابهای مفید ومطلوبی به آنها دادند.

 


مطالب مشابه :


معرفي ftp اداره آموزش و پرورش و مدارس شهرستان ابركوه

فناوری اداره آموزش وپرورش شهرستان ابرکوه - معرفي ftp اداره آموزش و پرورش و مدارس شهرستان
سامانه ضمن خدمت

ضمن خدمت اداره آموزش وپرورش ابرکوه - سامانه ضمن خدمت -
جلسه آموزش خانواده

آموزش وپرورش پرورشی وتوانبخشی را مدّ نظر داشته باشد ، آموزشگاه ایثار ابرکوه که
ابرکوه یادگار تاریخ

مرکز آموزشی ایثارابرکوه - ابرکوه یادگار تاریخ مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
حضور رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاون آموزشي در آموزشگاه دخترانه صدراي ابركوه

دبیرستان دخترانه صدرا ابرکوه - حضور رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاون آموزشي
شیوه نامه گروههای آموزشی

گروه تکنولوژی و گروههای آموزشی ابرکوه سپس در سال 1363 در آیین نامه ی اجرایی آموزش و پرورش
زنگ صبحانه

با تاکید مدیریت محترم آموزش وپرورش استثنایی استان یزد مدیریت آموزش وپرورش شهرستان ابرکوه
برچسب :