اجراي نظام ۳-۳-۶؛ مربيان پيش‌دبستاني در برزخ ماندن و رفتن

اين روزها تلفن هاي گروه گزارش بيش از هميشه زنگ مي خورد و از آن سوي خط صداي گرفته، غمگين و حتي گاه عصباني بانواني به گوش مي رسد که مدعي اند بي عدالتي بزرگي در حال وقوع است.

داستان از اين قرار است که اجرايي شدن نظام ۳-۳-۶ و اضافه شدن پايه ششم ابتدايي و حذف مقطع اول راهنمايي از نظام آموزش و پرورش، هم زمان مقطع پيش دبستاني را از آموزش دولتي حذف و آن را به مدارس غيرانتفاعي واگذار کرد. اين تصميم اعتراض حدود ۲۵هزار معلمي را به دنبال داشته که از چند سال پيش به اميد استخدام در آموزش وپرورش شرايط نه چندان مناسب کاري را تحمل کرده بودند. تماس هاي زياد معترضان به اين حرکت وزارت آموزش و پرورش ما را بر آن داشت تا موضوع را واشکافي کنيم.

معترضان مي گويند

معترضان به قانون مصوب سال۷۹ مجلس استناد مي کنند که بر اساس آن در صورت داشتن سابقه کاري مستمر و ۱۰ساله افراد در آموزش و پرورش امکان استخدام آن ها در اين وزارت خانه فراهم مي شد. مصوبه اي که از سال ۸۸ و هم زمان با حضور «حميدرضا حاجي بابايي» در سمت وزير آموزش و پرورش با بي توجهي مواجه شده است.

به گفته معترضان در حالي که آن ها منتظر بودند مطابق تفاهم نامه سازمان بهزيستي و آموزش و پرورش به کادر رسمي اين نهاد اضافه شوند از محل کار خود اخراج شدند تا مشکلات اقتصادي آن ها افزايش پيدا کند.

با گذشت چند هفته از آغاز اعتراض ها، وزير آموزش و پرورش و همچنين معاون او که به مجلس فراخوانده شده بودند به نمايندگان گفتند که طبق قانون، تعهدي براي استخدام مربيان مهد ندارند و اين افراد جزو نيروهاي اين وزارتخانه محسوب نمي شوند.

در عين حال افراد معترض به اين روند مي گويند که پيش از اين براي شرکت در آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش اقدام کرده بودند اما هنگام آزمون براي آن ها کارتي صادر نشد و بعد از اعتراض و مراجعه به آموزش و پرورش به آن ها گفته شد اين نهاد نيازي به مربيان زن ندارد.

به زعم معترضان يکي ديگر از دلايل اخراج اين مربيان اجرايي شدن نظام ۳-۳-۶ و اضافه شدن پايه ششم ابتدايي و حذف مقطع اول راهنمايي اعلام شده است.

موضوعي که به گفته منتقدان، مدارس دولتي را با کمبود فضاي آموزشي مواجه مي کند و دليل انتقال پيش دبستاني به مدارس غيرانتفاعي هم همين مسئله عنوان شده است.

اين در حالي است که به گزارش ايلنا ۲۶تيرماه گذشته «موسي الرضا ثروتي» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس خبر داد که وزير آموزش و پرورش دستور استخدام ۲۰هزار نيرو را که ۵هزار نفر آن ها معلم قرآن بوده اند بدون رعايت ضابطه استخدام در اين سازمان داده است.

ثروتي تاکيد کرد که براي جذب اين افراد آگهي استخدام منتشر نشده و از استخدام شده ها امتحان و مصاحبه اي هم به عمل نيامده است.

گذشته از اين حرف ها به طور خلاصه درخواست مربيان پيش دبستاني، استخدام آن ها بر اساس قانون استخدام مربيان و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب سال۸۵ مجلس شوراي اسلامي است.

يکي از نمايندگان مربيان معترض در استان خراسان رضوي در اين باره مي گويد: وزارت آموزش و پرورش استخدام مربيان پيش دبستاني را خارج از وظايف خود خوانده است.اين در حالي است که کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، اخراج مربيان پيش دبستاني را خلاف سند بنيادين آموزش و پرورش مي داند و از جلسه اي براي حل مشکل ما خبر داده است.

اين نماينده معترض مي گويد: نمايندگان مجلس در نشست علني يک شنبه ۱۷ارديبهشت ماه سال جاري، ماده ۱۷ و الحاق ۳ تبصره قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش را اصلاح کردند. به اين ترتيب ۳تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي اضافه شد که بر اساس ماده ۱۷ اين قانون وزارت آموزش و پرورش موظف است به همکاري خود با معلمان خريد خدمات آموزشي و مربيان پيش دبستاني که در سال ۸۹-۸۸ و سال هاي قبل با وزارت آموزش و پرورش همکاري آموزشي داشته اند و خدمت و همکاري آن ها مستمر نبوده است، ادامه دهد.

وي اضافه مي کند: تبصره ۳ اين مصوبه تأکيد دارد که مربيان پيش دبستاني طوري سازماندهي شوند که از بيمه و حداقل حقوق برخوردار شوند.

تکليفي نداريم

در اين بين وزير آموزش و پرورش نهم مرداد ماه جاري اعلام کرد: قانون هيچ تکليفي براي استخدام مربيان پيش دبستاني تعيين نکرده است.

به گزارش ايسنا «حميدرضا حاجي بابايي» تأکيد مي کند: آموزش و پرورش بر اساس قانون هيچ گونه تکليفي براي استخدام مربيان پيش دبستاني ندارد اما شرايط ارتقاي درآمدهاي آن ها را با حذف شرکت ها و واسطه ها و صدور مجوز به خود مربيان پيش دبستاني فراهم کرده است.

وي درباره جزئيات پيش دبستاني ها و وضعيت اين دوره در سند تحول و همچنين تعيين تکليف مربيان پيش دبستاني، مي گويد: در مورد پيش دبستاني ۳موضوع نظارت و سياست گذاري محتوا و اجرا وجود دارد که بر اساس قانون، نظارت و سياست گذاري و اجرا در اين دوره بر عهده آموزش و پرورش است.

وي با بيان اين که پيش دبستاني غيردولتي است، اضافه مي کند: از ۳۳ سال گذشته اين دوره به صورت غيردولتي اداره مي شد و در قانون نيز اين دوره با مشارکت مردم تعريف شده و همين مسئله در قانون سازمان مدارس غيردولتي در قالب مراکز پيش دبستاني تعريف شده است.

وي با بيان اين که در سال جاري برنامه پيش دبستاني تغيير نکرده است، مي گويد: پيش از اين شرکت هايي تشکيل شده بودند که مربيان را استخدام کردند و طبق قرارداد به آن ها حقوق مي دادند که در شهرهايي همچون تهران و قم تعدادشان بالا بود اما آموزش و پرورش در اقدامي جديد براي صدور مجوز، مربيان پيش دبستاني را در اولويت قرار داده است و هر يک از مربيان پيش دبستاني که متقاضي باشند به آن ها مجوز فعاليت اين مراکز صادر مي شود.

وزير آموزش و پرورش با بيان اين که در صدور مجوزهاي پيش دبستاني استانداردها را کاهش داده و سخت گيري ها را به حداقل رسانده ايم اضافه مي کند: هر کس متقاضي باشد در صورت داشتن شرايط اعلام شده از سوي سازمان مدارس غيردولتي مي تواند فعاليت داشته باشد.

حاجي بابايي درباره درخواست برخي از مربيان مبني بر تعيين تکليف استخدام آن ها مي گويد: هر استخدامي نيازمند مجوز قانوني است و اگر مجوزي نداشته باشيم چنين اختياري نداريم. بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، آموزش و پرورش مکلف شد ۶۰ هزار نفر را طي ۵ سال استخدام کند که در حال حاضر اين استخدام ها به سقف قانوني اعلام شده رسيده و تمام شده است لذا مي توان گفت اصل موضوع استخدام به پايان رسيده و همه اين افراد تبديل وضعيت شده اند.

وزير آموزش و پرورش در ادامه مي گويد: در گذشته نوبت صبح برخي مدارس به مراکز پيش دبستاني و مهدها اجاره داده مي شد اما امسال با سامان دهي فضاها ۹۰ درصد کلاس ها را به نوبت صبح منتقل کرديم و سوال من اين جاست که آيا حق دارم مدرسه را اجاره بدهم و دانش آموزانم در نوبت دوم درس بخوانند؟ وظيفه اصلي آموزش و پرورش فراهم کردن زمينه تحصيل همه دانش آموزان در نوبت صبح است چرا که معتقديم تحصيل در نوبت بعداز ظهر ظلم به دانش آموزان است.

مربيان نگران نباشند

در اين بين نايب  رئيس کميته آموزش وپرورش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از بررسي مشکلات مربيان پيش دبستاني در اين کميته خبر مي دهد آن هم تقريباً هم زمان با مصاحبه وزير طبق گزارشي که توسط مسئولان آموزش وپرورش ارائه شده، اين وزارت خانه مدعي است که هيچ تعهدي نسبت به استخدام اين مربيان ندارد زيرا جزو نيروهاي اين وزارت خانه محسوب نمي شوند.

از «محمود نگهبان سلامي» مي پرسيم با اين اوصاف تکليف اين نيروها چيست؟ وي در پاسخ مي گويد: هفته گذشته وزير آموزش و پرورش و معاونان وي براي توضيح درباره وضعيت معلمان حق التدريسي، شرکتي، مربيان پيش دبستاني و مربيان مهد کودک به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس آمدند. آنان بر اين عقيده اند که حضور مربيان پيش دبستاني در مدارس، صرفا با اجازه مدير مدرسه بوده است.

نماينده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شوراي اسلامي به تفاهم هاي صورت گرفته در اين نشست اشاره مي کند و مي گويد: يکي از مصوبات ما اين بود که مربيان پيش دبستاني همانند سال هاي گذشته ادامه کار خواهند داد و موضوع بيمه آنان از طرف شرکت هاي طرف قرارداد سرپرستي وزارت آموزش وپرورش خواهد بود.

اين نماينده مجلس در عين حال با مد نظر قرار دادن تغييرات در نظام آموزشي کشور متذکر مي شود: با اجرايي شدن نظام ۳-۳-۶ و اضافه شدن پايه ششم ابتدايي، بسياري از مدارس با کمبود فضاي فيزيکي مواجه شده که در اين شرايط پيش دبستاني ها بايستي به مکاني ديگر منتقل شود.

از وي مي پرسيم چه تضميني براي ادامه کار اين نيروها در سال هاي آينده وجود دارد؟ نگهبان سلامي پاسخ مي دهد: مصوب شده است که اين افراد براي احساس امنيت شغلي، توسط شرکت هاي خصوصي بيمه شوند. بدين ترتيب تا حد زيادي از آن ها رفع نگراني خواهد شد.

وي اضافه مي کند: البته مقرر شده است که به اين افراد به صورت ويژه و آسان مجوز احداث پيش دبستاني داده شود تا بتوانند با اطمينان بيشتر کار و زندگي کنند که اين فرصت مناسبي براي اين مربيان زحمت کش است.

يک عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز مي گويد: با توجه به اين که پيشنهاد ۵ ماده اي کميته آموزش و پرورش مورد تاييد مجلس و وزارت آموزش وپرورش است، مشکل استخدام اين نيروها احتمالا حل خواهد شد.

«جبار کوچکي نژاد ارم ساداتي» با اشاره به جلسات برگزار شده حميدرضا حاحي بابايي وزير آموزش وپرورش با کميته آموزش وپرورش مجلس، مي گويد: متاسفانه مسئولان اين وزارتخانه تاکنون نتوانسته اند پاسخ هاي قانوني و قانع کننده اي را درباره طرح هاي انجام شده به مجلس ارائه کنند. در واقع بسياري از طرح ها با سند بنيادين آموزش وپرورش تطبيق ندارند و اين موضوع نگراني هاي بسياري را براي نمايندگان درباره طرح هاي وزير آموزش و پرورش به وجود آورده است.

وي با انتقاد از اخراج بخش زيادي از نيروهاي پيش دبستاني و حق التدريسي از سوي وزارت آموزش وپرورش، اضافه مي کند: به طور حتم اين اقدام خلاف سند بنيادين آموزش وپرورش است، بر اساس ماده ۱۰ اين سند، از مقطع پيش دبستاني تا دانشگاه در حيطه حاکميت است و هيچ سازماني حق حذف و يا تغيير آن را ندارد.

کوچکي نژاد از تدوين پيشنهاد ۵ ماده اي براي حل مشکل معلمان و مربيان حق التدريسي و پيش دبستاني از سوي کميته آموزش وپرورش خبر مي دهد و مي گويد: اين پيشنهاد به کميسيون آموزش و تحقيقات ارائه شده است و بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده اين کميته از ۸ مرداد به حوزه آموزش وپرورش و حل مشکلات نيروهاي حق التدريسي ورود پيدا کرده است.

عضو ديگر کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز با اطمينان مي گويد: با رايزني هايي که با مسئولان آموزش وپرورش صورت پذيرفت، مربيان پيش دبستاني همانند سال گذشته بر سر کارهاي خود باز خواهند گشت.

«فرهاد بشيري» با اشاره به تجمع برخي معلمان پيش دبستاني که با اعلام قانون جديد آموزش وپرورش از کار خود بيکار شده اند، مي گويد: اين موضوع را به دفعات به معلمان و مربيان پيش دبستاني و همکاران خود در کميسيون آموزش و تحقيقات و مسئولان وزارت آموزش وپرورش بيان کرده ايم اما آن چه مسلم است مسئولان آموزش وپرورش بررسي اين مورد را جزو اصلي وظايف خود نمي دانند و بايد نهادهاي مربوطه ديگر اين مسئله را پي گيري کنند.

اما بد نيست بدانيد که اواخر ارديبهشت ماه سال جاري بود که ارزياب مربيان پيش دبستاني بندر عباس گفت: طبق بررسي که در ارزيابي مربيان صورت گرفت، ۹۰ درصد مربيان پيش دبستاني در هرمزگان که نشاط آوران جامعه کودکان هستند، خود دچار افسردگي شده اند.

«فاطمه صغري مسعودي» در گفت وگو با مهر بيان داشت: اين مربيان که بايد داراي روحيه قوي و بانشاط براي تربيت کودکان باشند به دليل مشکلاتي از قبيل نبود امنيت شغلي، نداشتن قراردادي مشخص، حقوقي معين، بيمه و از همه مهم تر بي توجهي مسئولان دچار افسردگي شده اند.

وي ادامه داد: سال گذشته بخش نامه اي ابلاغ شد که طبق آن لوح تقدير و هديه شامل حال مربيان پيش دبستاني نمي شود که اين موضوع ضربه اي بزرگ به روح مظلومان زحمت کش در پيش دبستاني هاي استان بود.

وي گفت: مربيان پيش دبستاني هر ماه بايد به سراغ مدير رفته و طلب حقوق کنند که گاه تاريخ مشخصي ندارد در حالي که همکاران آن ها در مدارس با سربلندي فيش حقوقي خود را دريافت مي کنند.

مسعودي مربيان پيش دبستاني را يکي از موثرترين افراد در شکل گيري شخصيت کودکان دانست و تصريح کرد: بنا و اساس شخصيت انسان در دوران نونهالي شکل مي گيرد و اگر کودک در اين دوران داراي شخصيتي افسرده و ضعيف شود تا پايان زندگي به لحاظ تربيتي دچار مشکل خواهد شد.

آن چه مسلم است اين که احساس امنيت شغلي براي مربياني که به طور مستقيم با کودکان ما سر و کار دارند از اهميت به سزايي برخوردار است و نبايد فراموش کرد هر عاملي که آرامش و سلامت روان آن ها را تهديد کند، بر شکل گيري شخصيت کودکان ما نيز تاثير مي گذارد.


مطالب مشابه :


اضافه شدن قسمت جدید مشاهده فیش حقوقی کارکنان بهزیستی خراسان رضوی

با توجه به پیاده کردن دولت اکترونیک در اداره کل بهزیستی خراسان رضوی و شهرستانهای تابعه این
آخرین آمار و یافته ها از میزان طلاق در ایران

تهران، كردستان، كرمانشاه، خراسان رضوي سازمان بهزيستي كشور، با يادآوري فيش حقوقي
اجراي نظام ۳-۳-۶؛ مربيان پيش‌دبستاني در برزخ ماندن و رفتن

اداره امور تربیتی خراسان سازمان بهزيستي و آموزش و با سربلندي فيش حقوقي خود
آغاز ثبت نام علمي كاربردي 91

(خراسان رضوي) آخرين فيش حقوقي براي معلولين به سازمان بهزيستي محل اقامت خود
2 اطلاعيه سازمان سنجش در رابطه با آزمونهاي دانشگاه جامع علمي - كاربردي

از سازمان بهزيستي و واحد استان خراسان شمالي: خراسان رضوي فيش حقوقي براي
برچسب :