منتخبی از زیباترین تصاویر عکاسان برتر جهان

[تصویر: zeq2s9d4jyth9o4gqrvs.jpg]
بعد از باران
عکاس:Remus Tiplea
[تصویر: p50vrgbd8yavgg8pmn1.jpg]
خواهر و برادرها
عکاس: Paal Bentdal
[تصویر: t35fnflsan6udhkld5cg.jpg]
امواج خروشان
عکاس:Duarte Santos
[تصویر: kygxsymzk91g3q21vtcq.jpg]
پاییز
عکاس:Bill Gekas
[تصویر: 279kmhlvkvu07sp4r4d.jpg]
بازی بچه ها:
عکاس:Pascual Nuñez
[تصویر: t4wi6tnnsl6uha9bnjx5.jpg]
لبه تیغ:
عکاس:Leszek Bujnowski
[تصویر: 6ay4yxa26wt50k7yb476.jpg]
لبخند ماهیگیر:
عکاس:Reza M.Putra
دو ماهیگیر ژاپنی بعد از سونامی با خنده ای بر لب
[تصویر: 27zswr6gy9pkueak7m3.jpg]
زندگی نوین:
عکاس:Scott Lanphere
[تصویر: hj4rb3gv6fovtdp2txuh.jpg]
گل بهاری:

عکاس:tothzsu
[تصویر: fzesfs91kqu8k6bdfz5i.jpg]
حمام
عکاسsjwets


مطالب مشابه :


منتخبی از زیباترین تصاویر عکاسان برتر جهان

کانون فیلم و عکس دانشگاه رازی کانون فیلم وعکس دانشگاه آزاداسلامی واحدشبستر; سینمای
فعالیت های علمی و فرهنگی و ...

ع 2- عضوفعال باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامی از بسیج اساتید واحدشبستر .
نتیجه نظرسنجی

کانون فیلم و عکس دانشگاه رازی - نتیجه نظرسنجی - فیلم چونان رؤیا، چونان موسیقی. هیچ هنری به
برچسب :