ارائه 5مقاله علمی در کنگره های بین المللی توسط استادیار دانشگاه آزاد مهاباد

دکترفرهاد کاکه رش،استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد توانست در یک ماه گذشته پنج مقاله درکنگره های بین المللی خارج از کشور و داخل کشور ارائه کند.  

               

 

به گزارش مکریان ، دکترفرهاد کاکه رش،استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد روزهای 17 و 18 اردیبهشت درکنگره ی"زبان،ادبیات وفرهنگ" دانشگاه نیترای کشوراسلواکی دو مقاله را به به صورت سخنرانی ارائه کرد. «قرابت گونه های فکری در اندیشه های تربیتی مولوی وجان دیوئی» و «مولانا شاعری درفراسوی مرزها و زمان ها» عناوین مقاله هایی است که این استاد دانشگاه آزاد مهاباد در درکنگره ی"زبان،ادبیات وفرهنگ" دانشگاه نیترای کشوراسلواکی ارائه کرد. «زبان رمزی مولانا با توجه به بن مایه های داستان های مولوی در مثنوی» و« مثلث شعرعرفان فارسی بر فراز تاریخ ادبیات جهانی» عنوان دو مقاله دیگر است که دکتر کاکه رش در 20 و 19اردیبشهت درکنفرانس بین المللی آموزش زبان های خارجی و زبان شناسی کاربردی دانشگاه بین المللی بورچ سارایوو در کشور بوسنی به صورت سخنرانی ارائه کرد. در ادامه ی پژوهش های عرفانی این استادیار دانشگاه در اردیبهشت ماه امسال، مقاله ی« اندیشه های جاودان عرفانی در ترازوی شگفت مولانا و نیاز امروز» از « کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی»که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 اردیبهشت 1393 در شهر مقدس قم برگزارگردید،پذیرش گرفت. دکترفرهاد کاکه رش درزمینه مطالعات زبان وادبیات فارسی وکردی به ویژه در عرفان فارسی واسرائیلیات، تاکنون سه طرح پژوهشی، بیش ازده مقاله را در مجلات علمی وعلمی- پژوهشی چاپ کرده است وبیش 23 مقاله را به صورت سخنرانی در کنگره های بین المللی و27مقاله را به صورت سخنرانی در کنگره ها وهمایش های ملی وداخلی،ارائه کرده است.     کرد پرس


مطالب مشابه :


اعلام نمرات ( دانشگاه جامع علمی - کاربردی مرکز شماره 1 مهاباد)

دنیای کوچک دست نوشته های من - اعلام نمرات ( دانشگاه جامع علمی - کاربردی مرکز شماره 1 مهاباد
رشته های کاردانی علمی کاربردی بوکان - مهاباد - میاندوآب - تکاب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی بوکان ،پذیرش دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای
قابل توجه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 1 شهرستان مهاباد

نیشتمان - قابل توجه دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 1 شهرستان مهاباد - هرکه شد محرم دل در حرم
محلات و معابر

مهاباد. مهاباد جاده سردشت -دانشکده علوم اجتماعی مکریان- دانشگاه علمی کاربردی شماره ۳و
روش تحقیق در حسابداری - مرکز آموزش علمی کاربردی مهاباد

جزوه درس روش تحقیق در حسابداری مرکز آموزش علمی کاربردی مهاباد را از این دانشگاه پیام نور
ارائه 5مقاله علمی در کنگره های بین المللی توسط استادیار دانشگاه آزاد مهاباد

ارائه 5مقاله علمی در دانشگاه آزاد مهاباد در شناسی کاربردی دانشگاه بین
اعلام نمرات ( دانشگاه جامع علمی کاربردی 1 مهاباد)

دنیای کوچک دست نوشته های من - اعلام نمرات ( دانشگاه جامع علمی کاربردی 1 مهاباد) - شماره تماس
مهاباد لینک

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد دانشگاه جامع علمی -کاربردی مرکز مهاباد 3
برچسب :