فواید در دست داشتن انگشتر عقیق

1-از بين بردن فقر

امام رضا(ع) درباره يكي از خواص عقيق مي فرمايد: « (در دست كردن انگشتر) عقيق،‌فقر را از بين مي ‌برد و دست كردن آن نقاق را نيز نابود مي كند.»

امام صادق(ع) در حديثي طولاني در خواص سنگ عقيق فرموده: «خيلي عجيب است كه شخصي در دستش انگشتر عقيق باشد و درهم و دينار(پول) نداشته باشد.»

امام رضا(ع) مي فرمايند: «كسي كه انگشتري با نگين عقيق در دست كند، فقير نمي شود.»

2- وسعت بخشيدن به رزق و بي‌نياز كردن از مردم

بشير از امام باقر(ع) پرسيد: چه نوع نگيني را روي انگشترم قرار دهم، حضرت فرمود: « اي بشير! چرا از عقيق قرمز و عقيق زرد و عقيق سفيد غافلي! همانا اين سه، كوه هايي هستند در بهشت.... تا آن جا كه فرمود: هر كس يكي از انواع عقيق را در دست كند و شيعه ما اهل بيت نيز باشد، به جز خير و خوبي و وسعت در رزق نمي بيند و بي نياز از مردم مي گردد.»

3- افزودن بر ثواب نماز

اميرمؤمنا علي(ع) مي فرمايد: « كسي كه انگشتر عقيق در دست كند و دو ركعت نماز با آن بخواند، ثواب آن دو ركعت، برابر با هزار ركعت نمازي است كه بدون انگشتر عقيق بخواند.»

4- دور داشتن از قطع دست و خو ريزي شديد

روزي اعمش از اصحاب امام صادق(ع) به همراه حضرت در كنار قصر منصور دوانيقي ايستاده بودند كه ناگهان مردي تازيانه خورده از خانه بيرون آمد. پس حضرت فرمود:« اي اعمش نگاه كن و ببين نگين انگشتر اين مرد چيست؟» اعمش پيش رفته و خوب نگريست و گفت: يابن رسول الله، نگين انگشتر او عقيق نبود.

حضرت فرمود: «اي اعمش! بدان اگر نگين انگشترش عقيق بود تازيانه نمي‌خورد. اعمش گفت: يابن‌رسول‌الله از خواص انگشتر عقيق بيشتر برايم بگوييد؟ حضرت فرمود: دست كردن انگشتر عقيق، از قطع شدن دست محافظت مي‌كند.» گفت‌: ديگر چه خواصي دارد؟ حضرت فرمود: «از خونريزي شديد نيز جلوگيري مي‌كند.»

5- تسريع در اجابت دعا و بر‌آوردن حوائج

امام صادق(ع) در حديثي در ادامه بيان فوايد انگشتر عقيق مي‌فرمايد: «خداوند دوست دارد دستي كه براي دعا كردن به درگاهش بلند مي‌شود، با انگشتر عقيق باشد.»

اميرمؤمنان(ع) مي‌فرمايد: پيامبراكرم(ص) فرمود: هر كس انگشتر عقيق در دست كند (و دعا كند) خداوند حوايجش را برآورده مي‌سازد.»

6- مانع شكنجه و تازيان از روي ظلم

روزي مردي از كنار امام باقر(ع) عبور كرد كه دستگاه ظالمانه حكومتي بني‌اميه به ناحق او را تازيانه زده بودند. پس امام باقر(ع) به راوي فرمود: «چرا همراه خود انگشتر عقيق نداشت!؟ بدان همانا اگر انگشتر عقيق در دست داشت، به او تازيانه به ناحق نمي‌زدند.»

7- ايمني از شرّ حاكم ظالم و هراس انگيزها

امام باقر(ع) فرمود: «دست نمودن انگشتر عقيق، انسان را از شر سلطان ظالم و هر چه كه او از آن مي ترسد و مي گريزد، نگاه مي دارد.»

روزي حاكم شهر دستور داد تا يكي از سادات را بدون جرم دستگير كنند. وقتي سربازان آن مرد را مي بردند، امام صادق(ع) او را در آن وضعيت مشاهده نموده و فرمود« براي او انگشتر عقيق بفرستيد( تا آن را در دست كند)». خانواده آن مرد انگشتر عقيقي به او دادند، پس آن مرد از حاكم، اذيت و آزاري نديد.

8- قرار گرفتن در پناه مخصوص خدا و ولي خدا

اسماعيل فرزند امام صادق(ع) از جدش امام باقر(ع) نقل مي كند كه حضرت به او فرمود:«اي فرزندم! هر كس شب را صبح كند، در حالي كه انگشتر عقيق در دست راست داشته باشد و هنگام صبح قبل از آن كه كسي را ببيند، نگين انگشترش را برگرداند، به طوري كه در كف دستش قرار گيرد و سوره قدر را بخواند و بعد بگويد:

«آمنتُ بالله وحده لا شريك له و كفرت بالجبتِ و الطاغوت و اَمنتُ بسرِّ آل محمد و علانيتهم و ظاهرهم و باطنهم و اَولهم و آخرهم»

خداوند او را در آن روز از شر آن چه از آسمان نازل مي‌شود و به سوي آسمان بالا مي‌رود و هم چنين از شر آن چه در زمين فرو مي‌رود و از آن خارج مي‌شود، حفظ مي‌كند و در محافظت خدا و ولي خدا به سر مي‌برد تا صبح را به شب رساند.»

9- حرز سلامتي از هر بلا

اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمايد: «انگشتر عقيق در دست كنيد كه مايه بركت براي شما قرار داده شده است تا از بلاها و حوادث ايمن باشيد.»

بشير از امام باقر(ع) پرسيد: «چه نوع نگين و سنگي را براي ركاب انگشترم تهيه كنم؟» حضرت فرمودند: «اي بشير! چرا غافلي از عقيق قرمز، زرد و سفيد؟ (يعني اين نگينها را انتخاب كن) پس هر كس يكي از آنها را انگشتر خود قرار دهد، از جميع بلاها و حوادث مصون و محفوظ مي‌ماند.»

امام صادق(ع) مي‌فرمايد: «همانا عقيق انسان را در مقابل هر گونه بلا و حادثه اي محافظت مي‌كند.»

10- نگاهدار انسان در سفر

امام صادق(ع) مي فرمايد: «عقيق حرز در سفر است و دست كردن انگشتر آن در هنگام سفر،‌ انسان را از خطرهاي سفر محفوظ و مصون مي‌دارد.»

يكي از اصحاب پيامبر(ص) مي‌گويد: « روزي مردي نزد پيامبر(ص) آمد و از دزدان قافله در مسير مسافرت و دزديده شدن اموالش توسط آنها شكايت كرد. حضرت فرمودند: « چرا انگشتر عقيق در دست نمي‌كند؟ پس همانا انگشتر عقيق انسان را از هر بدي محافظت مي‌كند.»

11- عاقبت بخير انسان در زندگي

راوي از امام باقر(ع) پرسيد: «چه نوع نگين و سنگي را بر روي انگشترم قرار دهم؟» حضرت فرمود: «اي بشير! چرا از عقيق قرمز، زرد و سفيد غافلي؟ هر كس از شيعيان آل محمد (ص) باشد و يكي از سه نوع عقيق را در درست كند، در زندگي‌اش مگر، خير و بركت و خوبي نمي‌بيند.»

حضرت زهرا(س) از رسول خدا(ص) نقل مي‌فرمايد: «هر كس انگشتر عقيق در دست كند،‌ هميشه خير و خوبي مي‌بيند.»

پيامبر خدا(ص) مي‌فرمايد: «خداوند عاقبت كسي را كه انگشتر عقيق در دست نمايد، بخير و خوبي ختم مي‌كند.»

12- بازداشتن از عذاب خداوند

امام كاظم(ع)‌ از اجداد طاهرينش نقل مي‌فرمايد: «زماني كه خداوند متعال موسي‌بن‌عمران را خلق كرد (وقتي او را در ميقات برسالت مبعوث كرد) با موسي‌بن عمران سخن گفت، سپس خداوند عنايت وي‍‍ژه‌اي بر اهل زمين كرد و از نور صورت حضرت موسي، كوه عقيق را آفريد، سپس خداوند قسم ياد نمود: به عزتم قسم هرگز نمي‌سوزانم و عذاب نمي‌كنم دستي را كه در آن انگشتر عقيق باشد، بشرط آنكه ولايت علي(ع) را در دل داشته باشد.»

سلمان و ابن عباس از پيامبر(ص) روايت مي‌كنند كه فرمود: «در سفر معراج، به آن مقامي رسيدم كه نزديك تر از آن به خداوند تصور شدني نيست. خداوند با من بين دو كوه عقيق سخن گفت و خطاب رسيد: يا احمد! همانا من،‌ تو و علي را از نور خودم خلق كردم و اين دو كوه عقيق را كه در عرش مي‌بيني) از نور صورت علي بن ابيطالب خلق كردم. پس به عزت و جلالم قسم مي‌خوردم كه به راستي خلق كردم اين دو كوه عقيق را تا نشانه‌اي باشد ميان موجودات و آفريده‌هايم و مؤمنان با اين علامت شناخته مي‌شوند. (اي رسول ما) براستي به عزتم قسم ياد مي‌كند كه همانا آتش جهنم را بر كساني كه انگشتر عقيق در دست مي‌كنند و ولايت علي(ع) را در سينه دارند و شيعه اويند حرام كردم.»

13- غم زدايي و فرح انگيزي

پيامبر اكرم(ص) فرمود: «(اي مردم) انگشتر عقيق در دست كنيد، همانا تا انگشتر عقيق در دست داريد حزن و اندوه بر دل شما وارد نمي‌شود.»

14- افزايش امكان برنده شدن در قرعه

امام رضا(ع) فرمود: «كسي كه انگشتر عقيق در دست كند و قرعه را بردارد، شانس او براي برنده‌شدن بيشتر است و قرعه بهتري خواهد داشت.

 

منبع : www.navidadami.com

 


مطالب مشابه :


سنگ عقیق

سنگ عقیق. عقیق یا آگات از سنگ های نیمه قیمتی و جزو کانی هایی است که از چند عنصر شیمیایی تشکیل
خواص عقیق

بهترین های اینترنت - خواص عقیق - "کارشناسی ارشد_خواص خوراکی ها_ترفندهای کامپیوتر_زبان
فواید در دست داشتن انگشتر عقیق

با خدا بودن بهترین سود است - فواید در دست داشتن انگشتر عقیق - با خدا بودن بهترین سود است .
چه انگشتری دست کنیم ؟

بهترین نگین انگشتر، عقیق و فیروزه است همچنین درباره انگشتر عقیق در دست كنيد كه مبارك است
آشنایی با سنگ‌ عقیق

جلوه های علوم - آشنایی با سنگ‌ عقیق - علمی- آموزشی بهترین آن سرخ، زرد و سفید است.
سنگ عقیق

یک نفر - سنگ عقیق بهترین نوع عقیق خزه‌ای در هندوستان استخراج می‌گردد. 2- عقیق شجری:
آشنایی با سنگ‌ عقیق

بهترین نوع عقیق خزه‌ای در هندوستان استخراج می‌گردد. 2- عقیق شجری: که سنگ مشا نیز نامیده
انگشتر و نگین

انگشتر عقیق می کندو نیز در روایتی دیگر آمده که عقیق در دست راست بهترین زینت است وفقر را
انگشترهای خاص و بی همتا جهت خرید با شماره09149198890 تماس بگیرید

عقیق یمن بسیار خوشرنگ _ رکاب کاملا" دست ساز اثر بهترین نوع عقیق ابدار یمنی
برچسب :