اعلام اسامی 500 نفر اول

ردیف نام  نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه
1 ظریفه فهیمی ارده جان هیبت اله 38795
2 جعفر سعیدی علی 66
3 رضا پورهمت محمد 13232
4 فریبا کمرپور ابوالقاسم 493
5 ابراهیم ناظمی تختی عبداله 1880
6 محمدجواد عامری پور کاظم 1384
7 مهوش مرادی علی 1204
8 علی احمدی حسین 553
9 سیدحسین موسویان سیدمحمد 302
10 محمد راستینه احمد 5
11 صالحه قاسمی شمیلی اسماعیل 1153
12 محمود غیاثی تختی غلام 6
13 شیرین بلوچیان رضوان محمد 137
14 اردوان مینائی ترجمان 2237
15 نصراله بهادرام غلامحسین 2
16 موسی نجفی غلام 1
17 ابراهیم محمددرختی عباس 102
18 سعید امیری زاده فرد حسنعلی 1675
19 نرگس خاتون جلالی عیسی 27800
20 راهله خادم یگانه عباس 1093
21 محمدعلی بهشتی پور محمدباقر 272
22 علی آفرنگان محمد 10
23 علی علی اکبری غلامعباس 1404
24 دادخدا افراغ نعمت اله 1
25 قاسم ماریکی هونی حاجی محمود 127
26 علی احمدی پور رضا 10457
27 مریم بارگاهی عوض 1755
28 صغرا رضائی ایسنی علی 624
29 غلام عالی پور علی 5
30 زینب نجف زاده رضوانی ابراهیم 235
31 احمد مرادی علی 1192
32 عاشور کهورزاده حاجی 107
33 مریم گرامیان جواد 1082
34 یوسف جعفری دهوئی محمد 873
35 امید صحراگرددهبارز غلام 1055
36 شوکت اهنج قاسم 366
37 غلام اقوام دادی ۲۶۳۷۹
38 حامد مهی زاده اسدالله 540
39 همایون رحیمی کریم 825
40 خدیجه کاشانی احمدی موسی 1047
41 افراسیاب شریف زاده محمد 2782
42 اسمعیل عاشوری جعفر 4437
43 مهدی رحمن زاده شاهی محمدحسن 4420034841
44 یوسف خورسندی راد غلام 438
45 محمد رئیسی گودوئی علی 22447
46 علی سلیمانی منصور 478
47 امیر رستگاری اسماعیل 1355
48 رحیمه میرزائی قادهاری علی 1869
49 علی سیسی زاده پل بصره احمد 17
50 سیدشهباز دبیری سید ضیاءالدین 345
51 محمدرضا اسنائی هوشنگ 1575
52 ایوب مرادپور عیسی 3199
53 حیدر محمودی قلعه قاضی علی 3
54 پیام امین پورحسن کیاده رحیم 52
55 مهرداد درعلی بنی غلامحسین 2871
56 یونس ماندگار حسن 3380065609
57 فریده اسنائی هوشنگ 392
58 زهره حسینی محمد 14327
59 اسماعیل فرزاد علی 2002
60 کیانوش رنجبری باغستانی غلامحسین 2320
61 محمد پور حسین 2050
62 عبداله دشتله کاظم 2271
63 امیرعباس آخوندی یخدانی نادعلی 1767
64 محمدحسین آخوندی یخدانی نادعلی 2148
65 فرهمند ماندگاری رسان 520
66 حسین راستگوی خراجی احمد 1520
67 مصطفی مرادی محمد ۴
68 علی دست گزین حسین 1
69 حامد حسینی محمد 3380433446
70 فضه حمزه پورماشاری بهمن 544
71 بهرام درخشان کریم 60
72 مسعود ابراهیم پور حاجی 3207
73 رامین محمودی محمود 1605
74 معصومه روی دل عباس 29
75 لیلا معظمی گودرزی حجت اله 8540
76 شهرام دقیقی ماسوله رحیم 31
77 زهرا صداقت زاهدی دهوئی حسین 830
78 زهرا مختارآبادی محمد 1554
79 معین هاشمی پور مرادعلی 1839
80 حسن پیل تن غلامحسین 999
81 پرویز رهروان غلامرضا 36927
82 عابدین عرب اسحق 830
83 محسن حسن پور موسی 19026
84 عطاءاله موسی پورسیاه جل میرزا 6
85 رحیم یوسفی دودران عمو 815
86 هوشنگ شیرافکن قاضیانی حسین 366
87 مصطفی احمدزاده درگیری عباس 1547
88 محمد صادقی موسی 140
89 عباس مرادی گنجی باران 1058
90 علی ذاکری مهدی 788
91 محمد ابراهیمی ابراهیم 458
92 علی کیمیاپور عبداله 4352
93 میثم موسائی نسب ناصر 19373
94 هدایت اله کناری زاده محمد 19
95 ابراهیم صفائی غلام 1044
96 اسلام رئیسی گودوئی بختیار 89
97 غلامرضا حصیری حقیقی عزیز 38378
98 اکبر حبیب زاده میرزا 408
99 فیروز سالاری سیروئی هدایت 513
100 کورش خاطری رشید 36
101 مریم احمدی طفکانی اکبر 96288
102 بخشی صادقی حسن 1723
103 طاهره آموزنده نوباوه غلامرضا 16
104 جواد حسین زاده علی 321
105 فروغ صابری حسن 22967
106 فاطمه مسلم زاده موسی 3
107 فرهاد امیریان ابوالقاسم 12855
108 گل محمد اسکندری علی محمد 825
109 یونس سالاری سردری حمداله 760
110 رضا پشنگ موسی 1537
111 مقصود غظنفریان ابراهیم 276
112 علی اصغر شکسته بند محمد رضا 1
113 مرتضی سیاهپورشیرازی علی رضا 3317
114 مهدی سالاری حسین 978
115 پیمان حسینی سلیمان 20795
116 حسن صالحی محمد 4249
117 عفت قلندرلکی سلطانی حسین خان 710
118 سیدمحسن صدرکشکوئی سیدمحمود 3380343234
119 سیدایوب حسینی ماه خاتونی سیدمحسن 217
120 مرتضی نوری زاده هاشم 1861
121 فاطمه پودش حسین 30535
122 شهرام تاجیک سالاری حاجی 1315
123 محمد فیروزآبادی عوض 113
124 محمد میرزائی سردره یوسف 19084
125 سیدمجتبی موسوی کرانی سیدجعفر 114
126 رضا رئیسی سرخونی حسن 495
127 سهراب مکوندی فرامرز 291
128 قادر پورقاسم گرگری سیف اله 229
129 سمیه محمدحسینی زاده اسحق 967
130 معصومه زارعی چاه خرگی حسین 2
131 عبدالرضا صالحی علی 2735
132 احمد رئیسی شهروئی حسین 3490
133 حسین رضایی زاده خورگو عبداله 1026
134 مسعود کناری زاده هدایت اله 1224
135 رضا حاجی محمدغلامی غلام 3114
136 یوسف علی خانی سورکی حسین 36
137 سعید روشی احمد 3652
138 رضا محمدپور علی 1817
139 احمد حکیمی نیا عبداله 4
140 هاجر عبدی بهمن 5454
141 مجید علی نژادسردره اسمعیل 1321
142 فریدون فروتن شهریار 852
143 علی سالاری قاسم 2605
144 امین چشم براه غلام 250
145 جلیل جلیلیان احمدخان 16084
146 بابک سلجوقی ابوذر 23
147 نادر ماجرایی شهریار 11636
148 حسین کارگر علی 678
149 ماهی نصرالهی جمشید 376
150 ابراهیم حمزه ای عیسی 1785
151 مجید احمدزاده درگیر عباس 973
152 گلی آزاربیک حسین 28
153 محمد عبادی نژاد علی یار 534
154 غلامعلی کیانی رستم 108
155 احسان عجم اکرامی موسی الرضا 100
156 موسی جراره محمد ۲۳۱۰
157 جواد کمالی حسین 657
158 حجت مهرجویان میرزا کرم 811
159 اسحق صادقی گوربندی علی 1562
160 یوسف احمدی پور محمد 6973
161 مسلم علیزاده محمد 123
162 محمد شیرزادکرکان علی 9
163 حمیده حاجی پورخورگوئی حسین 1619
164 مصطفی طالبی جغانی غلام 2418
165 اسماعیل فرسادمطلق غلام 373
166 امینه بادیه پیمای جهرمی علی 771
167 مجتبی زارع یداله 1534
168 یعقوب آبشناس جهانشا 851
169 هادی حاجی محمدغلامی غلام 576
170 عارف حسینی محمد 53
171 حمید موسائی باغستانی حسن 150
172 محمد حسینی عبدالرحمن 20
173 اسلام مهدی زاده عبدالله 9333
174 مرضیه حسینی محمد 77
175 سهراب فرهاد مندنی 301
176 آذر حسینی محمد 123
177 یوسف پناهی محمد 1872
178 محمد شیخ ذکریا علی 925
179 فاطمه محمدی علی 729
180 اسماعیل محمدی ابراهیم 4
181 یوسف عمومیرزا تقی 3652
182 عمار حیدری نخل ابراهیمی احمد 830
183 عیسی شناور قدرت 2
184 میثم عارف زاده محمد 791
185 ابراهیم سبزی زاده عباس 5295
186 کورش مکارم اخلاقی عباس 7371
187 ارسلان جوالی محمدرسول 4123
188 حسن بقاپور دریائی غلام 14789
189 علی کمالی کلوچانی غلامرضا 435
190 مهدی کمالی کلوچانی غلامرضا 17395
191 سعید جهاززاده حسین 1065
192 شهاب جعفری پوردرآگاهی محمد 2982
193 بابک صفت زاده نعمت اله 566
194 عبدالجبار ذاکری محمد 2483
195 علیرضا شاه ولی پور شاه ولی 47
196 جان محمد عقل ثانی حبیب اله 430
197 حمید میراشکالی احمد 2408
198 علیرضا جمالی ماندنی 29
199 غلامحسین مرشدی نودز عباس 18
200 عطاءاله هاشمی پورپتکوئی باران 596
201 محمد عباس زاده هنگامی علی 142
202 پروین غریب زاده شقوئی شیخ 4918
203 محمد خادمی علی 504
204 فاطمه رحمتی ابراهیم 2332
205 غلامرضا جعفری ده سعید محمد 266
206 محمد اذهان موسی 5755
207 حسن رمضانی ایسینی محمد 1837
208 فاطمه رئیسی گودوئی عزیز 3
209 آمنه گیشانی زاده محمد 444
210 فرهاد محمدی چمردانی محمد 27604
211 مریم صادقی محمد 679
212 خدیجه نوشیدنی جمال 3004
213 حسین غایبی پور داود 4530
214 حبیب اله کریمی گوغری سیف اله 4
215 اسماعیل جمالی حسن 39
216 محمد صفری زاده باغستانی موسی 756
217 طاهره زارع مهرجردی عبداله 66
218 عبداله عیدی زاده رمچاهی صالح 1
219 محمد عیدی زاده صالح 1
220 فلک ناز عیدی زاده رمچاهی صالح 24
221 علیرضا بیاتی ناصرقلی 68
222 ایرج عسگری کرچگانی فرهاد 909
223 ایمان ملک زاده اله کرم 591
224 بتول مهران پور عباس 28121
225 نازپری سقائی نژادبندری علی 21361
226 اشرف زینی اصغر 937
227 آرزو اعظم طارمی محمد 10063
228 سکینه سبزی زاده شمیلی حسین 3291
229 کبری پلاسی بندری عامر 2154
230 احمد قریشی حسن 862
231 ضرغام آرامش غلام عباس ۷۱۵
232 سیروس کیهان قشقائی زاده دادرس 3297
233 کلثوم خارا عباس 39
234 محسن قاسمی حیدر 138
235 ستار سالارپوری احمد 584
236 علی گلپرور باقر 10330
237 مهدی نجفی موسی 778
238 عظیم رضائی رحیم 901
239 مهناز زیدآبادی نژاد علی 102
240 غلامرضا سرزال حسین 1752
241 محمد میرزاده آبگرمی غلامعباس 205
242 احمد نصیری الحسینی غلامحسین 20596
243 فاطمه رشیدی دهبارز موسی 454
244 احمد زرنگ محمد ۴۳۵
245 کاظم کریمی قره میرشاملو ثانی 1268
246 مسعود باقرنژاد محمد 298
247 محمد حفار مبروک 431
248 مبروک حفار سعید 282
249 بهرام شایگان آقاخان 158
250 اسد پرون هواس 8465
251 شهریار آزاد بخش عباس ۵۳
252 محمد کناری زاده عباس 8
253 مجید دهقانی سرگزی احمد 2
254 محمد سایوته غلامعباس 20490
255 جلال جاور محمد 197
256 حسین قاسمی موسی 1376
257 حسین دریانورد صالح 20
258 حمید شهیدی عبدالرسول 1359
259 حبیب باستین جعفر 18110
260 مریم تراز حسین 687
261 اسماعیل اکرمی زاده علی اصغر 251
262 رضا زمازم علی 11065
263 فاطمه غلامشاه زاده موسی 16
264 اسحق سلیمی غلامحسین 7
265 مراد آشنائی غلام 29625
266 مجید یوسفی قلعه قاضی محمد 25
267 زرغام پشنگ یاور 1256
268 ساحره مموئی غضنفر 1575
269 حیدر پرشکوی پور عباس 2382
270 بهرام پیشدار ابراهیم 1691
271 رضا کبریائی زاده حسن 1
272 یوسف رنجبریان حسن 2716
273 محسن عبدی پورکووئی محمد 2682
274 ابوذر زینلی خراجی درویش 1917
275 یدالله جهانی حیدرلو روح اله 318
276 عیسی صفری زاده باغستانی رمضان 426
277 غلام طالبی طالب 189
278 مهدی کریمی تزرجی خداکرم 2480
279 عباس قدسی نژادبندری محمد 470
280 محمد علی اسدی موسی 767
281 ایرج ماندگاری لطیف 2646
282 محرم دهقانی غلامشاه 6
283 علی سربازوطن پرست محمد 10
284 فاطمه آدرپندار عباس 77
285 غلامرضا دهقانی فتح اله 1861
286 سیدمجتبی سرمدآبکنار سیداصغر 5183
287 نیما پورمیرزا علی 790
288 سیدرضا آذری نیا سیدعبداله 52
289 مسعود مسعودی خدایار 5266
290 صفر احمدی طیفکانی علی 2
291 محمدرضا خان اردانی محمدعلی 55610
292 موسی مریدی خورگو قنبر 10
293 حسین بسدک حسن 2829
294 مسعود زارعی حسین 466
295 علی یزدانی احمدآبادی حسین 5
296 راضیه قوی شعر صفر 373
297 هادی آفرنچه محمدطاهر 25070
298 رضا آبیاری خورگوئی حسن 874
299 جلال خادمی حسن 10265
300 عسکر اصغری علی 5
301 مهرشاد کارگرجواهرساز علی 6647
302 عباس سالاری جائینی اسداله 1737
303 کبری عاشورزاده کسبخی احمد 1484
304 اسداله احمدی ابراهیم خان 1904
305 مهدی بومه شمخال 16
306 سیدعلی سعادت سیدموسی 1
307 عدالت سبحانی احمد ۸۳۹
308 پرویز بی نیاز غلامعباس 13
309 مجید شهابی نژاد یداله 545
310 سکینه عامری سیاهوئی باران 4
311 غلامرضا صیفوری حسن 375
312 امین صادق ویشکائی عبدالحسین 29
313 امید حیدری غلام 9554
314 داود تجردی پور باقر 1033
315 محمدصادق صابری بخوانی درویش 518
316 فاطمه نجفی حسین 31572
317 محمد غلامی حسین 5976
318 اکبر شکرپورخیرآباد ابراهیم 81
319 اسماعیل غلام حسینی محمد 3436
320 محمود حاجی محمدی رمضان 16
321 عبدالرسول ملائی علی 2
322 یونس افسر ابوالحسن 4
323 میترا راه دار بیک قمی محمدرضا 1133
324 مهدی سنگی علی 83
325 عبدالحمید عزیزی غلامحسن 3
326 امین بهرامی موسی 1807
327 غلامرضا وزیری محمدعلی 4100
328 اسحق روان پاک قنبر 1101
329 حامد ذاکری علی 383
330 سهیلا نیکپور عبداله 5176
331 یعقوب قوی شعر صفر 25642
332 محمد خاکسارکندر حسن 358
333 علی محمودی نژاد حسین 13
334 موسی آشوری زاده محمد 40
335 مهدی پورمرادی سرخائی قاسم 3970
336 مرتضی عاشوری تختی محمد 12074
337 جهانگیر دهقانی سیاهکی محرم 1
338 فرخنده رمضان پور حسین 1061
339 مهدی الدین ظهراب زاده نوربخش 3280
340 غضنفر سالمی سیف اله 285
341 حسین خوش بخت غلام 806
342 مصطفی واعظی نوروز 37
343 عباس غلامی بهرغی غلام 1730
344 صفر رحیمی منصوربگ 585
345 شهرام عابدینی غلامرضا 459
346 فرخنده سلیمانی احمدی محمد 1
347 علی رحم مرادی مومن صید یونس 511
348 روزبه تبرائی محمود 12397
349 سلیمان ترکمانی لبنی جهانگیر 2566
350 مهدی امیری محمد 1
351 اسمعیل اسلامی نخل ابراهیمی صادق 15041
352 عادل بهرامی موسی 878
353 کلثوم ایران منش حسین 3
354 عبدالحمید دهقانی تل گردوئی جمشید 29383
355 عیسی رجبی سرخونی علی 109
356 حسین میرزائی عباس 622
357 مهدی یکتاپور طیب 24584
358 مهدی قزلی باران 204
359 عبدالمجید رئیسی علی 3289
360 حسین گردین غلام 391
361 مهدی خیری حسین 1214
362 مهدی سررشته داری محمد 336
363 حسین شاه ولی پور شاه ولی 29
364 حبیب سیاوشی احمد 376
365 نرگس محمدی خونسارکی جمال 16
366 خالقداد نجم الدینی کوچکعلی 2
367 محمدرضا زرگرنیا علی اکبر 7261
368 کاوه فلاح رمضانی محمدابراهیم 606
369 رحیم بیگلری محمدکریم 29256
370 حوریه بالاور سهراب 14887
371 ایمان پوته علی 4260
372 اعظم آزاده جعفر 2732
373 هوشنگ اسکندرزاده افشار اسحق 44
374 محمد اصغری عباس 132
375 هوشنگ عامری سیاهوئی مصطفی 14
376 جعفر آزاده محمد 201
377 اسداله سالاری مقسمی سعید 4
378 علی عبودی نژاد حسن 722
379 رضا معقولی عبدالحسین 409
380 مهشید روان تاب محمود 29
381 علی برخورداری احمدی شاهی 1
382 فرهاد دهقانی چم اسمانی نعمت اله 382
383 عصمت شکوهی غلامرضا 10
384 غلامرضا دهقانی عبدالغفار ۲۶۶۴
385 علی شمسی عبدالرحیم ۱۶۸۷
386 سیروس عسکری امان اله 167
387 سهیلا سالاری جائینی احمد 4718
388 کرامت زینلی مسیب 1
389 محمد احمدی غلام 582
390 خداداد هوشمند عبدالغنی 725
391 حسین فیاض مجتهدی ابوالقاسم 17978
392 علی بهروز عباسی پرویز 1483
393 حمید کریمی گوغری ماشاء اله 387
394 سیروس نوری کوله مرزی حبیب اله 315
395 عبداله اذرپندار عباس 155
396 مرتضی مظفری حسین 2783
397 صدیقه ناصریان نوراله 629
398 یعقوب سالاری نودز علی 2328
399 سعید آرین فر محمد 1983
400 سلیمان حیدری محمد ۵۹۹۳
401 داریوش شرفی لاری عبدالعزیز 746
402 عبدالمجید اکبرزاده بهمن 131
403 محسن سالاری علی 1471
404 حسین سالاری جائینی مرتضی 4013
405 حسن آفرنگان علی 1837
406 جعفر زاهدی دهوئی حسین 22947
407 سعید آرسیون عیسی ۴۰۱۷
408 رامین بازیار علی 1059
409 شاهین گلچین امین اله 683
410 قاسم خادمی علی 14445
411 سمیره نیکخواه خواجه عطائی میرزا 605
412 علی جعفری کهنکی جعفر 2391
413 کاظم تیماس زاده محمد 1541
414 محمد اندیشگر حسین 16
415 صفیه خانم بشمار امراله 362
416 حسین سورچی احمد 1962
417 کنیز زاهری امیر 27
418 اسماعیل چشم براه عبدالحمید 12884
419 یعقوب جلالی عباس 2123
420 سیدحامد خاندل سیدمحمدعلی 112
421 فتح اله شمسائی گهکانی امان الله 19
422 ابوالفضل انصاری مرنی کامل 3417
423 حمزه غلامی بهرغی غلام 425
424 رضا بهرامی گوربندی دادخدا 2662
425 کبری عامری سیاهوئی حسن 30628
426 یعقوب حسینی محمد 3339
427 معصوم جمالی زاده عباس 519
428 زلیخاه آزاده یعقوب 3380113034
429 بهرام رزم پوش اسحق 864
430 محمدتقی پورتقی زاده نودهی حسین 495
431 منصور دادی پور حسین 597
432 منوچهر رعتیان شاپور 1075
433 مسعود رعتیان شاپور 380
434 نعمت اله شریفی شمیلی جمعه 24395
435 عبداله صالحی بختیار 16
436 فاطمه پاسبان علی 601
437 غلام افخمی نژاد قاسم 20
438 شهری کریمی راد محمد 3380719862
439 عبدالجبار دراینده سلمان 68
440 مصیب نصری حسین 288
441 عباس زارعی علی 713
442 محمد سالاری علی 589
443 داود عبداللهی یداله 270
444 کیومرث کیانپور غلام 242
445 مهدی حسین پور شیجانی صفرعلی ۲۸۸۴
446 حسین ریگی زادگان عبدی 929
447 صباح هلالی داود 6
448 عسگر نصیری ترزنق اکبر 6
449 رضا کریمی گوغری تیمور 15308
450 نعمت اله کشاورزی خدابخش 9
451 عباس عالی آبادی غلام 3
452 علی قنبری نسب محمد 830
453 اصغر باک عباس 13
454 ولی عبدالهی ولیک چالی محمد 3
455 حجت ماندگاری هدایت اله 615
456 محمد محمودی قلعه قاضی علی 10موالید
457 محمد خرامیده احمد 10
458 زهرا قاسمی موسی 19
459 فرید ساعدی احمد 846
460 مرتضی ارباب خواه عیسی 3574
461 اصغر احمدی زاده فینی حسین 12209
462 مرتضی دهقانی تل گردوئی محمد 732
463 احمد محزونی نجف 1868
464 سهراب احمدزاده مقدم ضیابری ابوالقاسم 37
465 محمود میرزاده بغدادی غلامحسین 320
466 حسین دهقانی سرگزی احمد 348
467 مسعود رافع غلامرضا 1411
468 آمنه مهران پور عباس 40
469 راهدار بهاری میمندی غلامعلی 539
470 فاضل ناظری گهکانی هیبت اله 29
471 محمدرضا عباسی حسن 845
472 بیژن رضایی علی اکبر 508
473 حسن درخوره باقر 22
474 علی رضائی خورگوئی حسین 3098
475 محمد براری درزی نقیبی علی گدا 639
476 محمد افشاری محمدرحیم 40
477 امیر برخورداری غلامحسین 177
478 محمد شهریان رمضانعلی 46
479 سعید مهرابی زاده هنرمند اکبر 169
480 سیدمحمود هانی طبائی سیداکبر 98
481 خشایار پرهامی مسعود 16
482 سیداحمد خضرائی سیدمحمد 274
483 مصطفی نوری زاده هاشم 4041
484 علی محمدحسینی غلام 81
485 داود ضرغام زاده مجید 695
486 مصطفی قادریان جمعه 4581
487 سعید فیروزی نسب بندری حبیب اله 14949
488 عباس فیروزآبادی حبیب الله 302
489 محمدعلی مرادی زردآلوئی داراب 272
490 خالد ابراهیمی ابراهیم 575
491 مسعود شکوفائی عباس 4331
492 حسام عطار ابراهیم 17282
493 فرزاد سالاری رودخانه دژ توکل 11357
494 محمود لشکری صادق 11409
495 سیروس حیدری پوری عوض 1524
496 محمدامین عزیزی غلامحسین 25
497 جلال عظیمی زاده عبدالله 2976
498 حسین جهان تیغی جان محمد 787
499 معصومه طاهری کندر عیسی 2457
500 احمد کله محسن 1368


مطالب مشابه :


لیست کامل کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اورمیه

مسعود قدرتی - لیست کامل کاندیداهای انتخابات چهارمین رعنا غلام پور. 194 – علیرضا رمضان پور




اعلام اسامی 500 نفر اول

مسعود: ابراهیم پور: رمضان پور:




لیست کامل 154 نفری تایید صلاحیت شدگان کاندیداهای شورای شهر اورمیه

مسعود قدرتی علیرضا رمضان پور اصل معصومه همت خواه بهروز احتشام فر علیرضا ناظر عدل




اسامی هنرمندان حاضر در سایت کتاب سیاه با لینک گالری

فرزانه رمضان نیای مهدی نیسی پور. امیر مسعود بیژن غنچه پور.




جام رمضان

روستای مردنو - جام رمضان محمد پور محمد. 9 مسعود




نتيجه انتخابات شهر شلمان

آقاي علي اصغري شلماني فرزند رمضان داراي پور رمضاني مسعود پور عاشوري




شماره دوستان

مسعود مسعودی فر تربت سید رسول نبی پور رشتخوار برات رمضان پور نهبندان




نقش اصلي حكايت عاشقي به «بهرام رادان» سپرده شد

فيلمي كه احمد رمضان زاده و مسعود به غير بهرام رادان، قطب الدين صادقي و بهمن زرين پور




مشاهده نمرات کار تحقیقی یک بر اساس حروف الفبا

تقی پور ملیحه 5/19; رمضان زاده ناری مسعود کار تحقیقی 2 با استاد هاشمی 19;




برچسب :