فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

با فرهنگستان علوم پزشکی، اعضای آن و گروه های آن آشنا شویم.

این فرهنگستان اخیرا وب سایتی برای بخش سلامت معنوی به طور ازمایشی راه اندازی کرده است و همایشی نیز در اذر ماه برگزار می کند. البته از برگزاری همایش اکنون مطلع شدم.

http://www.ams.ac.ir/salamat


default-news.jpg

اسامي اعضاءی پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي

 1. جناب آقاي دكتر بهادر اعلمي هرندي
 2. جناب آقاي دكترسيد حسن امامي رضوي
 3. جناب آقاي دكتر كامران باقري لنكراني
 4. جناب آقاي دكتر مسلم بهادري
 5. جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان
 6. جناب آقاي دكتر سيد ضياءالدين تابعي
 7. جناب آقاي دكتر منصور حق شناس
 8. جناب آقاي دكتر عباسقلي دانشور
 9. جناب آقاي دكتر منوچهر دوائي
 10. جناب آقاي دكتر كمال الدين دهشيري
 11. جناب آقاي دكتر محمدرضا رزاقي
 12. جناب آقاي دكتر محمدرضا زالي
 13. جناب آقاي دكتر سيد جمال الدين سجادي
 14. جناب آقاي دكتر حميد سهراب پور
 15. جناب آقاي دكتر ناصر سيم فروش
 16. جناب آقاي دكتر عباس شفيعي
 17. جناب آقاي دكتر محمدرضا شمس اردكاني
 18. جناب آقاي دكتر حسينعلي شهرياري
 19. جناب آقاي دكتر شهاب الدين صدر
 20. جناب آقاي دكتر سيد محمود طباطبائي
 21. جناب آقاي دكتر حسن عارفي
 22. جناب آقاي دكتر فريدون عزيزي
 23. جناب آقاي دكتر محمد غفراني
 24. جناب آقاي دكتر حسن فرسام
 25. جناب آقاي دكتر سيد محسن فروتن
 26. جناب آقاي دكتر داريوش فرهود
 27. جناب آقاي دكتر رضا فريد حسيني
 28. جناب آقاي دكتر سيد محمد رضا كلانترمعتمدي
 29. جناب آقاي دكتر باقر لاريجاني
 30. جناب آقاي دكتر محمدرضا محرري
 31. سركار خانم دكتر مينو محرز
 32. جناب آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي
 33. جناب آقاي دكتر صادق مسرت
 34. سركار خانم دكتر فرشته معتمدي
 35. جناب آقاي دكتر سيد علي ملك حسيني
 36. جناب آقاي دكتر رضا ملك زاده
 37. سركار خانم دكتر شهربانو نخعي
 38. جناب آقاي دكتر ابوالحسن نديم
 39. جناب آقاي دكتر فاطمه سادات نيري
 40. جناب آقاي دكتر كريم واعظ زاده
 41. سركار خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي
 42. جناب آقاي دكتر عبدالكريم وصال
 43. جناب آقاي دكتر علي اكبر ولايتي
 44. جناب آقاي دكتر اسمعيل يزدي
 45. جناب آقاي دکتر بتول احمدی
 46. جناب آقاي دکتر محمد علی جوادی
 47. جناب آقاي دکتر علی حائری
 48. جناب آقاي دکتر یحیی دولتی
 49. سركار خانم دکتر فاطمه رخشانی
 50. جناب آقاي دکتر محمدرضا زالی
 51. جناب آقاي دکتر سید ابراهیم سجادی جزی
 52. جناب آقاي دکتر مصطفی قانعی
 53. جناب آقاي دکتر محمد علی محققی
 54. جناب آقاي دکتر پروین میرمیران
 55. جناب آقاي دکتر فریدون نوحی
 56. جناب آقاي دكتر مسعود پور مقدس
 57. جناب آقاي دكتر علي اكبر حق دوست
 58. جناب آقاي دكتر علي خلج
 59. جناب آقاي دكتر يدا..زاهد پاشا
 60. جناب آقاي دكتر سيد محمد حسين كلانتر معتمدي
 61. جناب آقاي دكتر اكبر فاضل
 62. جناب آقاي دكتر محمد حسين نيكنام
 63. جناب آقاي دكتر حسين وحيدي
 64. جناب آقاي دكتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي

اسامي اعضاءی وابسته فرهنگستان علوم پزشكي
 1. جناب آقاي دكتر فريد ابوالحسني
 2. جناب آقاي دكتر حسن ابوالقاسمي
 3. جناب آقای دکتر شاهین آخوند زاده
 4. جناب آقای دکتر جواد آخوندیان
 5. جناب آقاي دكتر غلامحسين ادريسيان
 6. جناب آقاي دكتر محمد اسلامي
 7. جناب آقاي دكتر امير آقاخاوري
 8. جناب آقاي دكتر پرويز اولياء
 9. جناب آقای دکتر محمدهادی ايمانيه
 10. جناب آقای دکتر فرهنگ بابا محمودی
 11. سرکار خانم دکتر عصمت باروتی‌ احمد‌آبادی
 12. جناب آقاي دكتر محسن باوندي
 13. جناب آقاي دكتر مهدي بلالي مود
 14. جناب آقاي دكتر حميدرضا پاكشير
 15. جناب آقای دکتر غلامرضا پورمند
 16. سركار خانم دكتر حسنيه تاجرزاده
 17. جناب آقای دکتر سید حسن تنکابنی
 18. جناب آقاي دكتر ابوالقاسم جزايري
 19. جناب آقاي دكتر احمدرضا جمشيدي
 20. جناب آقاي دكتر حميدرضا جمشيدي
 21. جناب آقای دکتر ابوالقاسم جوبیان
 22. جناب آقاي دكتر مجید حاجی فرجی
 23. جناب آقاي دكتر سيد علی اکبر حسینی
 24. جناب آقاي دكتر احمدرضا دهپور
 25. جناب آقای دکتر رسول دیناروند
 26. جناب آقای دکتر حسن رمزجو
 27. جناب آقاي دكتر محمدرضا رشيدي
 28. جناب آقاي دكتر مرتضي رفيعي‌تهراني
 29. جناب آقای دکتر علی رمضانخانی
 30. جناب آقاي دكتر بيژن رنجبر
 31. جناب آقای دکتر صالح زاهدی‌اصل
 32. جناب آقاي دكتر محمدرضا زرين‏دست
 33. جناب آقاي دكتر محمد حسین سرمست شوشتری
 34. جناب آقای دکتر مسعود سیفی
 35. جناب آقای دکتر مصطفی شریفیان
 36. جناب آقای دکتر بهزاد شمس
 37. جناب آقاي دكتر محمود شمسي‏شهرآبادي
 38. جناب آقای دکتر محسن شیرازی
 39. سركار خانم دكتر مهناز صاحب‌جمعي
 40. جناب آقاي دكتر سياوش صحت
 41. جناب آقاي دكتر بيژن صدري‏زاده
 42. جناب آقاي دكتر اميرمحسن ضيائي
 43. سركار خانم دكتر جميله بيگم طاهري
 44. جناب آقاي دكتر سيد مؤيد علويان
 45. جناب آقاي دكتر علي اصغر علوي
 46. جناب آقاي دكتر ميرداود عمراني
 47. جناب آقاي دكتر بهزاد عين الهي
 48. جناب آقاي دكتر بهرام عين الهي
 49. جناب آقاي دكتر محمدرضا عباس‏زادگان
 50. جناب آقاي دكتر غلامعلي غلامي
 51. جناب آقاي دكتر عليرضا فاضل
 52. جناب آقاي دكتر علي فتحي‌آشتياني
 53. جناب آقاي دكتر سيدعباس فروتن
 54. جناب آقاي دكتر سيداحمد قائم‏مقامي
 55. جناب آقاي دكتر اردشير قوام زاده
 56. جناب آقاي دكتر حسين كرمي
 57. سرکار خانم دکتر رويا کليشادی
 58. جناب آقاي دكتر مسعود كيمياگر
 59. جناب آقاي دكتر كاظم محمود
 60. جناب آقاي دكتر ولي‌ا... محرابي
 61. جناب آقاي دكتر مسعود محموديان
 62. جناب آقاي دكتر محمدرضا مسجدي
 63. جناب آقاي دكتر عليرضا مصداقي‌نيا
 64. جناب آقاي دكتر فريبرز معطر
 65. جناب آقای دکتر سيدحسن مقدم‌نيا
 66. جناب آقاي دكتر غلامعلي معموري
 67. جناب آقاي دكتر حسين‌ ملك‌افضلي‌اردكاني
 68. جناب آقاي دكتر مجيد ملكي
 69. جناب آقاي دكتر ايرج نبي پور
 70. جناب آقاي دكتر بهروز نيك‏بين
 71. جناب آقاي دكتر محمد پژوهي
 72. جناب آقاي دكتر محمد تقي جغتايي
 73. جناب آقاي دكتر سيد رضا مجد زاده
 74. جناب آقاي دكتر يدا محرابي
 75. جناب آقاي دكتر عبدالعلي محقق زاده
 76. سركار خانم دكتر معصومه مسلمي
 77. جناب آقاي دكتر محمود مصدق
 78. جناب آقاي دكتر محسن ناصري
 79. سركار خانم دكتر پروين پاسالار
اعضای مربوط به گروه آموزش


نام و نام خانوادگي نوع عضويت
دكتر سيدجمال‌الدين سجادي رئيس گروه اخلاق پزشكي و پيوسته
دكتر باقر لاريجاني رئيس گروه آموزش پزشكي و پيوسته
دكتر داريوش فرهود پيوسته
دكتر محمدرضا رزاقي پيوسته
دكتر ضيا‌ء‌الدين تابعي پيوسته
دكتر فاطمه سادات نيري پيوسته
دكتر محمد غفراني پيوسته
دكتر فريدون عزيزي پيوسته
دكتر شهاب‌الدين صدر پيوسته
دكتر حميد سهراب‌پور پيوسته
دكتر محمدرضا شمس اردكاني پيوسته
دكتر سيد حسن امامي‌رضوي پيوسته
دكترسيد حسن مقدم‌نيا وابسته
دكتر عليرضا زالي وابسته
دكتر محمدعلي محققي وابسته
دكتر امير محسن ضيايي وابسته
دكتر مصطفي قانعي وابسته
دكتر نيكزاد عيسي‌زاده عضو
دكتر حسين كشاورز عضو
دكتر علي جعفريان عضو
دكتر محمد جليلي عضو
دكتر طاهره چنگيز عضو
دكتر محمود عباسي عضو
دكتر عظيم ميرزازاده عضو
دكتر كامران سلطاني‌عربشاهي عضو
دكتر نادر ممتازمنش عضو
دكتر محمد‌صادق مهدوي عضو
دكتر محمدمهدي اصفهاني عضو
حضرت آيت‌الله دكتر سيد مصطفي محقق‌داماد عضو
دكتر بهزاد شمس عضو
دكتر عباس صفوي نائيني عضو
دكتر شهرام يزداني عضو
دكتر عليرضا پارساپور مدعو


مطالب مشابه :


مستند دکتر پورمند

دکتر غلامرضا پورمند، متخصص اورولوژی و پیوند کلیه از چهره‌های ماندگاری‌ه که سوژه‌ی یکی از
دکترهاااااااااااااا..........

دکتر مظفری:فوق دکتر غلامرضا پورمند با تخصص اورولوژیست و بیماریمو براش توضیح داد.آدرس
دکتر سیم فروش پزشک نمونه

دکتر غلامرضا پورمند، رئیس بیمارستان سینا و رئیس مرکز مراکزي که دکتر از بانيان آن
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر فرهنگ بابا جناب آقای دکتر غلامرضا پورمند; سركار خانم دكتر حسنيه
بیوگرافی دکتر حسن بلخاری

دکتر بلخاري در سال 1390 (ارج نامه استاد دکتر غلامرضا حسنعلي پورمند‏‎,‎‏ ميترا افضل
فهرست کامل نقل و انتقال بازیکنان در لیگ برتر فوتبال

(استيل اذين)، غلامرضا ،‌ مسعود همامي (سپاهان)، محمد پورمند دکتر غلامرضا آذری دکتر
خبر (حمایت 75 استاد جامعه‌شناسی از میرحسین موسوی)

‏پور- دکتر علی شکوری -دکتر ملیحه شیانی- دکتر ابراهیم صالحی عمران- دکتر غلامرضا پورمند
ادارات، دانشگاه ها و هتل ها

غلامرضا خلعتبری سید کاظم پورمند. 5250192. شرکت ملی آقای دکتر سید علی اکبر میر
خاک ره کوی حسین است و بس

حجت الاسلام غلامـرضـا حجت الاسلام سید صالح پورمند مرکز تخصصی دکتر مهدی کوچک
موضوعات تحقیق قسمت سوم

مشرف دهکردی - موضوعات تحقیق قسمت سوم - مشرف حسین
برچسب :