دانشکده ها

دانشکده های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی

1- دانشکده حسابداری و مدیریت

آدرس : خیابان ولیعصر - خیابان توانیر - خیابان نظامی گنجوی نبش کوچه هفت پیکر   

صندوق پستی : 6479-14155                          تلفن : 13-88770011

2 - دانشکده اقتصاد

آدرس : خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان شهید احمد قصیر                                 

 کد پستی : 1513615411                               تلفن :  6-88726384     -  88711313

3- دانشکده حقوق و علوم سیاسی                                                                  

آدرس : انتهای اتوبان شهید همت دهکده المپیک ساختمان B2                                   

 صندوق پستی : 8477-14155                        تلفن : 19-44737510

4- دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

آدرس: بزرگراه شهید چمران - پل مدیریت خیابان علامه طباطبائی جنوبی                     

 کد پستی : 1997967556                               تلفن : 9-88692345

5 - موسسه عالی بیمه اکو

آدرس : خیابان طالقانی -  نبش خیبان ملک الشعرای بهار پلاک 1                                 

  کدپستی : 53111-15717                             تلفن : 14- 88833612

6- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

آدرس : انتهای اتوبان شهید همت دهکده المپیک ساختمان B3                                 

صندوق پستی : 7619-14155                        تلفن : 19-44737510

7 - دانشکده علوم اجتماعی

آدرس : خیابان شریعتی -  خیابان شهید داوود گل نبی ( کتابی) - پلاک 11                    

 کدپستی : 1544915113                              تلفن : 5-22223001    و   22901900

8- مرکز تخصصی آزاد

آدرس : خیابان کارگر جنوبی - بعد از چهار راه لشگر - جنب پمپ بنزین پلاک 509     


مطالب مشابه :


دانشگاه علامه طباطبایی

در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبایی دارای هشت دانشکده و موسسه آموزش عالی است. این دانشکده ها
دانشکده ها

دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ها - Welcome to your weblog
برچسب :