بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از شرکت نفت شاهرود امور خط لوله و مخابرات

 


مطالب مشابه :


انبار نفت شاهرود

تأسيسات ذخيره سازي و توزيع فرآورده هاي نفتي (انبار نفت) شاهرود كه يكي از قديمي­ترين
شركت ملی پخش منطقه شاهرود واحد خدماتی برگزیده سبز كشوردرسال 91-90

شرکت ملی پخش تعداد 16 دستگاه از مخازن انبار نفت شاهرود و هدايت پساب ها به استخرهاي
بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از شرکت نفت شاهرود امور خط لوله و مخابرات

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود - بازدید پرسنل سازمان آتش نشانی از شرکت نفت شاهرود
امور جایگاه های CNG

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شاهرود - لیست شرکت های مجاز بهره برداری شرکت ملی نفت
شرکت: صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود

نـــــــــــماد پـــــــــــایدار - شرکت: صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود - وبلاگ خبری و
کارگران زحمتکش شرکت رادآهنگ شاهرود

بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (hse) - کارگران زحمتکش شرکت رادآهنگ شاهرود - آموزش بهداشت ، ایمنی و
برچسب :