جک علمی


newton.jpg


یه روز اینشتین و نیوتن داشتن با هم قایم موشک بازی می کردن. انیشتن چشم می ذاره و نیوتن میره پشت سر انیشتن یه مربع به ضلع یک متر می کشه و توی اون مربع می ایسته!

وقتی شمارش انیشتن تموم میشه بر می گرده و نیوتن رو می بینه! میگه: نیوتن! سوک سوک!

نیوتن میگه: من نیوتن نیستم! الان ثابت می کنم: مساحت این مربع 1 متر در 1 متر میشه 1 متر مربع و من هم که روی این مربع ایستادم!

بنابراین نیوتن بر متر مربع میشه پاسکال


مطالب مشابه :


ثبت نام حسینیه نجف آبادی ها

Najafabad Internet Cafe - ثبت نام حسینیه نجف آبادی ها -
ثبت نام حسینیه نجف آبادی ها

Najafabad Internet Cafe - ثبت نام حسینیه نجف آبادی ها - Najafabad Internet Cafe. ثبت نام حسینیه نجف آبادی ها
جک علمی

نجباد بوک(فیس بوک نجف آبادی ها) نجباد دات حسینیه نجف آبادیها.
مراقبت ازماهی قرمز سفره هفت سین

نجباد بوک(فیس بوک نجف آبادی ها) نجباد دات حسینیه نجف آبادیها.
چندتا عکس ازقیافه ی بچه ها وقتی که لیموترش میخورند!

نجباد بوک(فیس بوک نجف آبادی ها) نجباد دات حسینیه نجف آبادیها.
قبرستان جن ها درایران

نجباد بوک(فیس بوک نجف آبادی ها) نجباد دات حسینیه نجف آبادیها.
برچسب :