خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، از دکتر حافظ نیا 3

بسم الله الرحمن الرحیم

درس سمینار

استاد : جناب آقای دکتر محسنی

 


خلاصه قسمت پایانی کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی – دکتر محمد رضا حافظ نیا

محمّد جواد آقاباقری

 

 عناصر و ساختار طرح تحقیق

هر طرح تحقیقی دارای عناصری است که در ارتباطی منطقی با یکدیگر قرار می گیرند و این آرایش منطقی ، یک کلیت منتظم را تشکیل می دهد تحت عنوان ساختار طرح تحقیق علمی .

عناصر و اجزاء یک طرح تحقیق علمی به ترتیب عبارتند از :

-        سوال اصلی تحقیق و بیان مسآله

-        سوابق و ادبیات مربوط

-        فلسفه و اهداف تحقیق

-        فرضیه ها

-        نوع تحقیق

-        جامعه آماری

-        حجم نمونه و روش نمونه گیری

-        روشهای گردآوری اطلاعات

-        ابزار گرد آوری اطلاعات

-        روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات

-        روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

-        مدیر و عوامل اجرایی تحقیق

-        زمان و طول مدت اجرای تحقیق

-        هزینه های تحقیق

-        ابزار ها ، وسایل و شرایط مورد نیاز برای اجرای تحقیق

-        مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق

-        تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی و اختصاصی طرح

-        فهرست منابع و مآخذ تحقیق

-        ضمایم

تعریف هر یک از عناصر طرح

به دلیل آنکه در فصول قبلی ، تعریف هر یک از این عناصر به تفصیل آمده ، فقط اشاره ای گذرا و مختصر خواهد آمد .

1.       سوال اصلی تحقیق و بیان مسئله : هر تحقیق علمی با طرح سوال یا مسئله ای آغاز می شود که تحقیق برای پاسخگویی به آن انجام می گیرد .

پس عنوان کلی تحقیق در قالب یک جمله ی استفهامی بیان می شود . با طرح آن به صورت جمله ی سوالی ، ذهن محقق متوجه هدف تحقیق و آن چیزی می شود که باید تحقیق را به خاطر آن انجام دهد .

محقق در بیان یا تعریف مسأله می بایست به تشریح موارد زیر بپردازد :

معرفی دقیق مسأله ، معرفی جنبه های مجهول و مبهم ، معرفی متغیرهای مربوط همراه با مدل نظری معرف روابط بین متغیرها ، تعاریف عملیاتی ، سوالات ویژه تحقیق ، منظور و مقصود تحقیق و سرانجام تشریح دقیق ابعاد و حدود مسأله تحقیق و تمیز آن نسبت به مسائل دیگر .

2.       سوابق و ادبیات مسأله تحقیق : چکیده و خلاصه ای از گذشته موضوع تحقیق و کارهای دیگران در حدود یک تا دو صفحه بسته به تحقیق .

3.       فلسفه و اهداف تحقیق : بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن ، همچنین بیان نتایج حاصل از تحقیق و سودمندی های آن برای گسترش دامنه ی علم و حل مشکلات و مسائل زندگی بشر و ... .

4.       فرضیه ها : جملاتی خبری و کامل که به ترتیب اهمیت نوشته شده و ارتباطی منطقی با سوال اصلی تحقیق و بیان مسئله دارد .

به بیان دیگر ، فرضیه ها باید با سوالات ویژه تحقیق تناظر صوری و محتوایی داشته باشد .

5.       نوع تحقیق : از حیث هدف ( مبنایی یا عملی یا کاربردی  ) و روش ( توصیفی یا همبستگی یا تاریخی یا تجربی و... )

6.       جامعه ی آماری : معرفی جامعه از حیث مشخصات و  حجم و ... اگر تحقیقی موردی نباشد و جامعه ای را مورد مطالعه قرار می دهد .

7.       نمونه گیری : در تحقیق جامعه ای وسیع ، لازم است . لذا توضیح حجم نمونه و روش نمونه گیری و...

8.       روش گردآوری اطلاعات : کتابخانه ای یا میدانی ، به چه نسبت و در چه حدودی ؟

9.       ابزار گردآوری اطلاعات : ظروف جمع آوری اطلاعات باید مشخص شود ، ابزار های استاندارد به کارگرفته خواهد شد یا خود فرد می خواهد آن را بسازد ؟ توضیح کافی نیز در رابطه با علت انتخاب ابزار پیشنهادی لازم است .

10.   روش استخراج و طبقه بندی اطلاعات : روش دستی یا ماشینی یا هر دو ؟ برای بازبینی ، کدگذاری ، استخراج و طبقه بندی اطلاعات .  

11.   روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : تعیین روشها و نیز حدود استفاده از این روشهای استدلالی و عقلی و نیز فنون و روشهای آماری ، همچنین بیان دلیل انتخاب آنها . لازم است میزان استفاده از روشهای دستی یا ماشینی یا هر دوی آنها نیز اشاره شود .

 

12.   مدیر و عوامل اجرایی تحقیق : معرفی آنها به طور کامل / تحقیق های گروهی ، یک مدیر دارند و مابقی به شکلهای مختلف بیان می شوند مثلا مشاور ، محقق ، پرسشگر ، اپراتور ، برنامه نویس ، تحلیلگر و ...

مدارک و اسناد و یا استشهادهای ویژه ، نیز درصورت وجود ، پیوست می گردد .         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

13.   زمان و طول مدت اجرای تحقیق : ذکر تاریخ شروع و پایان ، که به صورت تکمیل جدول زمان بندی مطرح     می شود . جدول ها و نمودارهای زمان بندی امکان نظارت محقق بر چگونگی پیشرفت کار را فراهم می آورد .

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.    هزینه های تحقیق : از جمله هزینه کارکنان ، مسافرت ، خرید ابزار و وسایل و ... . محقق باید هزینه ی هریک از این موارد و نیز هزینه ی کل را برآورد کند ، که برای این امر می تواند از جداول مربوط به برآورد هزینه ها کمک بگیرد .

بهتر است هزینه های ارزی نیز تبدیل به ریال کند تا یکدست شود .

15.   ابزار و وسایل و شرایط مورد نیاز : به طور مثال می توان به دوربین عکاسی یا فیلمبرداری ، رایانه ، ماشین حساب و... اشاره کرد . همچنین اخذ مجوزهای قانونی و مواردی از این دست .

16.   مشکلات و تنگناهای تحقیق : بیان مشکلات و موانع احتمالی تا کارفرما با علم به آنها نسبت به قبول یا عدم قبول طرح اقدام کند . مشکلاتی از قبیل بروز حوادث طبیعی ، عدم همکاری سازمانهای محلی ، مشکلات نمونه گیری و ... .

17.   تعریف واژگان و اصطلاحات تخصصی و اختصاصی طرح : به جهت رفع ابهام احتمالی برای خواننده .

اگرچه محقق می تواند در پاورقیهای طرح تحقیق اینگونه واژگان را تعریف کند ، ولی بهتر است همه ی آنها را یکجا و در همین محل از طرح و به صورت متمرکز تعریف نماید .

18.   فهرست منابع و مآخذ تحقیق : البته در این مطالعات اولیه ، لازم نیست کامل باشد چراکه در پایان گزارش تحقیق فهرست کاملی از منابع خواهد آورد .

19.    ضمایم طرح تحقیق : مربوط به مواردی که امکان آوردن آن در داخل متن طرح تحقیق وجود ندارد . از جمله سوابق پژوهشی و تخصص ها برای جلب اعتماد کارفرما .

 

شیوه ی تنظیم و نگارش طرح تحقیق

          تهیه فهرستی از عناصر و اجزاء طرح :  که در واقع همین فهرست مذکور است .

چهار مرحله        تعریف هر عنصر و اجزاء مربوط : تعاریفی مختصر ولی رسا و مفید .

          ارائه طرح و عناصر تعریف شده برای نظر خواهی : بررسی و نقد به طور مثال توسط استاد راهنما .

 

           لحاظ کردن نظرهای اصلاحی در طرح : ابتدا تصحیح و اصلاح ، سپس بازنویسی یا تایپ طرح تحقیق .

 

 

 

 

تهیه و تنظیم مقاله ی علمی

1.       مقالات پژوهشی : این مقالات اعم از بنیادی یا کاربردی ، مستخرج از یک پروژه ی تحقیقاتی اصیل است که معمولا به تولید علمی منجر می شود .

دارای نوآوری علمی است و قابل چاپ در مجلات معتبر علمی پژوهشی .

معتبر ترین مجلات علمی جهان که با بیش از 8500 عنوان در رشته های مختلف علمی به وسیله موسسه اطلاعات علمی تحت عنوان isi  نمایه می شوند . ( www. Isinet.com  )

2.       مقالات مطالعاتی و ترویجی : مقالاتی بر پایه ی تلفیق ، جابجایی و ترکیب دانش موجود که به روشن شدن زوایای مسأله ای کمک می نمایند .

از اینگونه مقالات می توان به مقالات مروری ، تدوینی ، ترجمه ای و تحلیلی اشاره کرد که در این میان مقالات تحلیلی ارزش و اعتباری بالاتر دارند .

 

 

 

 

 

ساختار مقاله ی علمی

ساختار یک مقاله ی علمی – پژوهشی با حدود 5000 تا 10000 کلمه دارای عناصر زیر می باشد :

-        مشخصات مقاله : شامل عنوان مقاله ، نام نویسنده ، زمان و مکان تهیه مقاله ، نام دانشگاه یا موسسه مربوطه ، عنوان و رتبه نویسندگان و در نهایت نام نویسنده ی عهده دار مکاتبات و آدرس پستی ، الکترونیکی و نمابر وی .

-        چکیده : در حد نیم صفحه ( 100 تا 200 کلمه ) ، با خط ریزتر و در فضای محدودتر از متن اصلی مقاله . اگر مقاله به زبان فارسی باشد ، چکیده ی انگلیسی هم لازم است .

در پایان چکیده ، واژگان کلیدی بین 3 تا 5 واژه درج می گردد . چکیده و واژگان کلیدی برای درج در بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی کاربرد دارند .

چکیده مقاله باید شامل مطالبی درباره ضرورت پرداختن به موضوع ، فرضیه یا سوال تحقیق ، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری باشد .

-        مقدمه : پرداختن به مبانی نظری موضوع مقاله .

-        روش تحقیق

-        اطلاعات و داده ها

-        تجزیه و تحلیل

-        نتیجه گیری

-        شناسایی و تصدیق : ذکر نام و تشکر از حامیان تحقیق و نیز کسانی که هزینه ی آن را متقبل شدند .

-        منابع

-        ضمایم : مثل نقشه ها ، تصاویر ، آمارها و... با ذکر جای آنها ، اگر مربوط به بخشی در میان مطالب تحقیق است .

 

ملاحظات مربوط به تدوین مقاله ی علمی

1.       پرداختن به اصل موضوع و پرهیز از حاشیه روی

2.       خودداری از تکرار غیر ضروری مطالب

3.       استفاده از منابع به روش مورد نظر مجله

4.       رعایت آداب نگارش و نیز ویرایش مقاله

5.       استفاده از تصاویر ، جداول ، نمودارها و ... به خوبی و در محل مرتبط .

6.       ظاهر فیزیکی تمیز ، شکیل و زیبا برای مقاله

7.       رعایت فاصله خطوط و تراز بندی و...

8.       خودداری از چاپ مقاله در بیش از یک مجله

9.       ارسال دیسکت متن تایپ شده همراه آن برای مجله ، و تایپ با ملاک های مورد نظر مجله

10.   عنوان کتب و مقالات در فهرست منابع ، کج تایپ شود .

11.   یکدست کردن مقیاس ها و تاریخ ها و ... در تمام مقاله ، ترجیحا استفاده از مقیاسها و سمبل های بین المللی .

12.   ذکر معادل های لاتین در پاورقی .

13.   استفاده از الگوی رایج در مجله های معتبر علمی جهان در ارجاع دهی ، یعنی : الگوی بین متن ( نام نویسنده ، سال نشر ، صفحه ) و فهرست انتهایی مکمل آن .

 


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب پژوهش فرهنگی

روش تحقیق - خلاصه کتاب پژوهش فرهنگی - این وبلاگ مربوط به درس روش تحقیق دکتر گیویان میباشد
خلاصه فصل 4 کتاب لیندلف

این وبلاگ تشکیل شده از مطالب کلاسی درس روش تحقیق (رشته برنامه ریزی امور فرهنگی مقطع
خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، از دکتر حافظ نیا 1

بسمه تعالی. خلاصه بخش اول کتاب روش تحقیق. صفحات 5 الی الی 41. محمد مهدی رازینی حقوق 83
خلاصه کتاب روشهای تحقیق در علوم سیاسی

روش تحقیق، ریاضیات و آمار Araştırma Yöntemleri, İstatistik خلاصه کتاب های روش تحقیق تئوری و
دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا

جغــرافیــا و بــرنــامــه ریــزی شهـری - دانلود خلاصه کتاب روش تحقیق حافظ نیا - کـارشنـاسی
خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، از دکتر حافظ نیا 3

کشکول حقوقی - خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، از دکتر حافظ نیا 3 -
خلاصه روش تحقیق

خلاصه روش تحقیق تهیه چکیده یا خلاصه از گزارش های مربوطه 6- تهیه یک کتاب شناسی کامل و
خلاصه ی فصل اول کتاب روش در روش دکتر محمد پور (درس روش تحقیق 1خ -دکتر عظیمی )

جامعه شناسی - خلاصه ی فصل اول کتاب روش در روش دکتر محمد پور (درس روش تحقیق 1خ -دکتر عظیمی
خلاصه فصل چهارم كتاب روش تحقيق كيفي در علوم ارتباطات

روش تحقیق- دکتر گیویان خلاصه کتاب پژوهش فرهنگی نوشته اسپردلی - فصل چهارم .
برچسب :