توصیه های اجرائی درس طراحی اندام ولباس

 1. رعایت تناسب لباس با موقعیت اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی در نظر گرفته شود.
 2. از اجرای طراحی اندام و لباس به صورت اسکیس خود داری کنید.(در این درس با اصول اولیه طراحی اندام ولباس آشنا می شوید)
 3. طرحهای لباس باید قابلیت اجرا در قسمت الگو و دوخت را داشته باشد.
 4. این درس در ۶ ساعت به صورت پیوسته ارایه می گردد.( از تقسیم نمودن ساعت درس به دروس وساعات تئوری وعملی جدآ خوداری کنید.)
 5. ارایه پروژه های عملی توسط هنر جویان در طی سال تحصیلی جهت ارتقاء کار عملی آنها الزامی است.
 6. طرحهای لباس در قسمت طراحی لباس با توجه به محتوای کتاب در کلاس الگو باید مدلسازی شود.
 7. کلیه مراحل طراحی حتما توسط هنر جویان با نظارت هنر آموز ترسیم شده و جدا از کپی کردن از روی تصاویر خود داری کنید.
 8. استفاده از ژورنالهای خطی در این درس .در جهت شناسایی اندام  لباس و فیگور ها کمک بسزایی می تواند داشته باشد(سعی کنید از کپی  کردن تصاویر پرهیز کنید)
 9. از ارایه طرحهای لباس شب.عروس .لباسهای سنتی .لباسهای مخصوص دریا وتزیینات مانند:ساعت- گوشواره-گردبند...پرهیز نمایید(زیرا تزیینات تاثیرات متفاوتی روی لباس ایجاد می کند واز طرفی لباسهای شب وعروس -دریا ...جزء برنامه ۲ ساله کاردانی می باشد.)
 10. به علت حرکت و ثابت نبودن هنر جویان در هنگام طراحی از روی اندام و استفاده همه هنر جویان از ساعات مفید کلاس درس از ایستادن دانش آموزان و طراحی از روی اندام اشخاص خود داری نموده وبه جای آن از مانکنهای ویترینی متحرک (تنوع زیاد دارند)که قسمتهای مختلف اندام آنان متحرک بوده وپوشش مناسب روی آن پوشیده شده استفاده کنید.
 11. با توجه به اینکه مقایسه کار هنر جویان توسط خود آنها می تواند کمک موثری در ارتقاء سطح کارهای اریه شده از طرف دیگر امکان قضاوت جمعی را فراهم آورد .لذا توصیه می شود هنر جویان عزیز در طی سال از کارهای خویش آلبوم تهیه نمایند ودر تناوبهای زمانی این آلبوم ها را در سالن نمایشگاه مدرسه در معرض دید همگان و اولیاء قرار دهند.
 12. کاربرد صحیح انواع مدادهای سیاه در ایجاد سایه روشن .ورزش دست .به دست اوردن مهارت (هماهنگی چشم و دست) در اختیار و آوردن نیروی خط به وسیله کم وزیاد کردن فشار قلم(آهنگ خط) ساخت  وساز و زیبا سازی طرح... کمک بسزایی در شناخت ارزش خطوط .تناسبات و کالبد مدل دارد.
 13. در کتاب طراحی لباس جهت آشنایی هنر جویان با مداد رنگی به حجمی کمتر از ۵ درصد پرداخته شده بنابراین بخش بسیار اندکی از کار هنر جویان می تواند با تکنیک مداد رنگی سایه روشن زده شود.
 14. یکی از تمرینات بسیار مهم برای تقویت دید بصری و سنجش تناسبات اندام نسبت به فضا و کادری که در آن  قرار می گیرد تمرین کردن دانش آموزان با دست آزاد .تقویت و تخمین اندازه ها است. له فقط در اثر تمرین وممارست و مهارت حاصل خواهد شد. بنابراین ا استفاده از هر وسیله دیگر که به عنوان ابزار این نقش را ایفا کند و مانع از تمرین آزاد در فضای نا محدوده شود مجاز نخواهد بود. از این گونه وسایل می توان خط  کش  معمولی .خط کش های اندازه گیری خاص  ویا وسایل مدرن الکتریکی  وامثال آن را ذکر کرد .به هر صورت  فراموش نکنید مهارت در شروع برای  حوزه آموزش  های فنی و حرفه ای از تمرینات فردی و با دست آغاز می شود و به واسطه تبحر و تمرین در ورزیدگی می توان از ابزار هم استفاده نمود.


مطالب مشابه :


اموزش کار با مداد

در طراحي با مداد می توان الگو با فضاي طرح خودم رااز طراحی یافته ام ابتدا با
اموزش طراحی

ساده ترین و ابتدایی ترین وسیله طراحی مداد و کاغذ سنجش فضاي خالي الگو با فضاي طرح
سئوالات استاندارد آموزشی الگو برش به روش حجمی

رشته طراحی دوخت استان ایلام سئوالات استاندارد آموزشی الگو برش به روش حجمی مداد
156- مانتو

برش عصایی رو طراحی بعد هم روی همون الگو پیله ها رو یه بار اوازمانهارو با مداد از
نمونه سوالات الگو برش به روش حجمی

رشته طراحی دوخت ایلام - نمونه سوالات الگو برش به روش حجمی - مداد- کاربن ج) رولت- مل
توصیه های اجرائی درس طراحی اندام ولباس

طرحهای لباس در قسمت طراحی لباس با توجه به محتوای کتاب در کلاس الگو با مداد رنگی
آموزش معرق،قسمت دوم

دهیم و پس از برش الگو را با کارد تکه های اطراف رو با مداد سیاه کنید و چسب طراحی سایت و
برچسب :