- طرح و معماری روستا:استان تهران – شهر کرج -روستای نشترود

 

 

 - موقعیت روستا:

  روستای نشترود یکی از روستاهای شهرستان کرج می باشد که درشمال غربی شهرستان کرج ودر بخش آسارا واقع شده است.

- معرفی روستا:

  روستای نشترود دارای مردمانی خوب و بافت فرهنگی همگنی دارد، مذهب تمام روستا اسلام شیعی می باشد.

روستای نشترود آب و هوای مناسبی دارد ولی به دلیل کمبود امکانات جمعیت آن روز به روز کمتر شده و تعداد مهاجرین بیشتر، البته در فصلهای تابستان با توجه به اینکه روستا آب و های خنکی دارد جمعیت آن بیشتر می شود.   محله جزیی از یک روستا یا هر مجتمع زیستی و انسانی است و با عملکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مخصوص که داشته سبب بقای خود در طول تاریخ گردیده است. مهمترین عامل که باعث گردهمایی تعدادی از افراد در یک ناحیه به نام محله می گردد علایق مشترک و دفاع در برابر سایر گروه ها و طبقات و نیازهای معیشتی بوده است که این علایق و نیازها می تواند متعلق به اشتغال و مذهب گروه و قوم خاص باشد که وجود ارتباط و همبستگی کامل بین افراد محله را توجیه می کند و در طول تاریخ شخصیت فرد و حالت همگنی در رفتارهای او را شکل می دهد و یک احساس همبستگی و غرور شدید در آنها بوجود می آورد. محله با آن مفهوم اجتماعی و فیزیکی همواره بیان کننده واقعیتهایی است که در طول تاریخ شکل می گیرد و در مجتمع های زیستی به شکل فیزیکی تظاهر می کند و به این اعتبار است که محدوده محلات و قدمت و قداست و شخصیت آن شکل می گیرد با این واقعیت ها بر اساس همان علایقی که اشارت آن رفت روستای نشترود به عنوان یک محله بوده و عمدتاً علایق به کار و اهداف مشترک بویژه نقش مرکزی تنها مسجد روستا آن را تقویت نموده و به صورت یک پارچه و تک محله ای در آورده است. بر اساس اظهار نظر روستاییان و معتمدان محل و مشاهدات عینی هیچ گونه تقسیم بندی فیزیکی، تضاد فرهنگی بوده و عمدتاً علایق به کار و اهداف مشترک بویژه نقش مرکزی تنها مسجد روستا آن را تقویت نموده و به صورت یک پارچه و تک محله ای در آورده است. بر اساس اظهار نظر روستاییان و معتمدان محل و مشاهدات عینی هیچ گونه تقسیم بندی فیزیکی، تضاد فرهنگی و سایر اختلافات در این روستا وجود ندارد و چنین خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بویژه مذهبی (تک مسجدی بودن) علاقه به حفظ و شکل گیری تک محله ای را تقویت نموده است. در واقع نطفه و مرکز محله با مرکزیت مسجد آن محک زده می شود که هسته اولیه و نطفه تاریخی روستا در حول و حوش آن شکل گرفته است و ارتباط تنگاتنگشان را حفظ نموده اند. بحث پیرامون تقاطع ،میادین و گره های اصلی مستلزم عملکرد آن در بافت بوده تا امکان تجزیه و تحلیل موضوع فراهم آید. روستای نشترود مرکزیت اصلی خود را تنها با عنصر مسجد ترسیم می کند که در مقیاس کلی تبلور حرکات اجتماعی فرهنگی و ارتباطی روستا را ممکن می سازد. این روستا فاقد گره های اصلی و میادین در مفهوم جغرافیایی، اجتماعی و معماری آن است که با جایگزینی عناصر مکمل تعریف و توصیف  شود، بطوریکه قلب تجمعات روزانه در گره های فرعی و در ارتباط مستقیم با مرزهای متداخل واحد های همسایگی است، میادین و عناصر کالبدی مکمل آن در بافت روستا نقشی بر اساس آنچه که در روشهای متعارف و متداول بویژه در شهرها و برخی روستا های مرکزی دیده می شود وجود ندارد. شبکه ارتباطی روستا علیرغم اینکه گسترش همه جانبه و پراکنده در بستر طبیعی روستا بوده نتوانسته انشعابات فرعی و گره های اصلی و حتی میادین را به منظور هماهنگ گسترش دهد. ساخت ارتباطی آشفته و بی برنامه به صورت غیر منظم این امکان در کالبد روستا را از بین برده است، این آشفتگی نمی تواند منکر تاًثیرات متقابل اوضاع فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی روستا در بافت فیزیکی آن باشد که گذران اوقات فراغت، تجمعهای موضعی روزانه، اجتماعات در طول سال بویژه در ایام عزاداری خود بازگو کننده مساۀل خاص در نحوه شکل گیری بافت روستا است ولی بحث میدان و گره های اصلی در بافت روستا شکل نگرفته و غلب ارتباطات اجتماعی و حرکت های روزانه و تجمعات موضعی در گره های فرعی و در محل تداخل فضایی واحد های همسایگی خلاصه می شود.

 

 

 

- بررسی تاسیسات آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب روستا:

 

   - تاسیسات آب آشامیدنی:

به علت موقعیت کوهستانی روستا آب شرب روستا از طریق چشمه تامین می شود آب این چشمه به یک منبع زمینی از نوع سیمانی ذخیره می شود و از این طریق به شبکه لوله کشی عمومی متصل و نهایتاً به منازل منتقل می گردد. تمام نیاز های آشامیدنی، بهداشتی و غیره از این آب تامین میگردد. هزینه آب مصرفی نیز به ازای مصرف خانوارها در کنتور ثبت میشود و طبق تعرفه های معمول محاسبه می گردد. ارتفاعات البرز و بارش نسبتا مطلوب سبب گردیده است که برفهای ذخیره شده در فصل زمستان موجب جریان آب های سطحی در منطقه گردد و از این لحاظ روستاها دچار کمبود

آب نباشند

تاسیسات برق:

تاسیسات برق روستای نشترود از شبکه سراسری است که در سال ۱٣٧۸ راه اندازی شده است. برق مورد نیاز روستا توسط تیر های سیمانی به داخل منازل توزیع می شود.

 

 

  - دفع آبهای سطح و فاظلاب و جمع آوری زباله:

نحوه دفع آب های سطحی و فاظلاب روستا بدون هیچ گونه برنامه ریزی صورت می گیرد این آبها به دو روش استفاده از چاهای سپتیک و جذبی و بوسیله کانال های دست سازدفع میگردد. با توجه به بررسی های انجام شده فاظلاب های توالت و حمام منازل و شستشو در چاه های جاذب دفع می شود و آب های سطحی از قبیل آب باران در معابر روستا با توجه به شیب سرازیر می گردد. جمع آوری زباله در روستا غیر بهداشتی و برنامه ریزی ندارد.

 

  - دفع آبهای سطح و فاظلاب و جمع آوری زباله:

نحوه دفع آب های سطحی و فاظلاب روستا بدون هیچ گونه برنامه ریزی صورت می گیرد این آبها به دو روش استفاده از چاهای سپتیک و جذبی و بوسیله کانال های دست سازدفع میگردد. با توجه به بررسی های انجام شده فاظلاب های توالت و حمام منازل و شستشو در چاه های جاذب دفع می شود و آب های سطحی از قبیل آب باران در معابر روستا با توجه به شیب سرازیر می گردد. جمع آوری زباله در روستا غیر بهداشتی و برنامه ریزی ندارد.

 

   - بررسی مصالح ساختمانی موجود و کاربرد آن:

 

انواع مصالح ساختمانی موجود در روستا را می توان به دو دسته شامل: آجر و آهن، خشت و

گل و چوب، سنگ و چوب تقسیم بندی کرد.

غالب مصالح ساختمانی به کار رفته در ساختمان ها سنگ و چوب است به طوریکه ۱/٤٣ در صد بناها از این نوع مصالح ساخته شده است، ٥/۱٨ در صد از آجر و آهن و ٥/٣٨ در صد از دیگر بناها از خشت و گل و چوب ساخته شده اند.

 

 

          جنس

مصالح

متغیر

 

آجر و آهن

 

سنگ و چوب

 

خشت و گل و چوب

 

جمع

تعداد

۱۲

۲٨

۲٥

٦٥

در صد

٥/۱٨

۱/٤٣

٥/٣٨

۱۰۰

   - (جدول) نوع و جنس مصالح ساختمانی ابنیه روستای نشترود:


مطالب مشابه :


محله های کرج - فردیس

نقشه کرج بزرگ ، محله های کرج بزرگ های کرج بیشتر شبکه خوب نبوده و
زندگینامه: مهدی آذر یزدی

های محله قدیمی خرمشاه یزد هر از گاهی به تهران و نزد فرزندخوانده‌اش به کرج های خوب برای
معرفی دره های تفریحی اطراف تهران

معرفی دره های تفریحی روایت قصه های تهران در تورهای محله گردی و کنار جاده کرج
بچه های محله

بچه های محله مان هم در آنجا با پسر عمویم پرویز که در کرج دوتا از بچه محل های خوب و
محلات امروزی تهران:

شهرک غرب یکی از محلههای مرفه از آب‌های رودخانه کرج به سوی خوب و همچنین
- طرح و معماری روستا:استان تهران – شهر کرج -روستای نشترود

روستای نشترود دارای مردمانی خوب و بافت آب و های خنکی محله جزیی از یک
گفتگو

پیکان تاکسی بارنگ نارنجی را ساکنان قدیمی منطقه خوب به محله های کرج مسافران را
تاریخی ترین قطار شهری کشور در کرج /وعده های مدیران در ایستگاه جاماند

تاریخی ترین قطار شهری کشور در کرج /وعده های موقع خوب بود و به عنوان محله
برچسب :