تقدیر و سپاس از یک دوست

سالها از جنگ تحمیلی میگذرد و درد معده که یادگار آن سالها بود مرا وادار کرده بود که انواع داروها از قرص و شربت های مربوط به این بیماری را آزمایش کنم.بسیار دردناک است وقتی سالها مجبور باشی از خوردن خیلی چیزها پرهیز کنید و بازده آن فقط کاهش اندکی از درد جانکاه زخم معده باشد.

آپلود عکس

تا اواخر سال گذشته بود که یکی از دوستان خوبم شخصی را به من معرفی نمود به نام محمدرضا عسگری که ایشان عضو جامعه گیاه شناسان دارویی ایران می باشند.

آپلود عکس

وقتی که خدمت ایشان رسیدم و مشکل درد کهنه را با او در میان گذاشتم به قدری قاطعانه قول درمان قطعی این بیماری را دادند که اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که او یا از عمق این درد با خبر نیست و یا می خواهد از نظر روحی و روانی روی من کاری کرده باشد.

آپلود عکس

ولی با گذشت زمان و مساعدت و محبت های ایشان این درد کهنه که واقعا زندگی را برایم تلخ کرده بود به بهبودی کامل تبدیل گردید که بدین واسطه تشکر قلبی خود را تقدیم این دوست عزیز می نمایم.

آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


آپلود عکس


با سپاس فراوان  سلیمطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

با تقدیر و درود فراوان خدمت پدر و سپاس و ستایش مر خدای را جل و نمونه متن تقدیم
متن لوح تقدیر از استاد و معلم

متن لوح تقدیر از استاد و سرافراز، تقدیر و تبجیل نمایم و صمیمانه ترین سپاس های خود
صفحه سپاس پایان نامه

صفحه سپاس سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان
متن لوح تقدیر؛1

مجری نیشابور زمین - متن لوح تقدیر؛1 - هنر و ادبیات - مجری نیشابور قابل تقدير و شايان سپاس است .
تقدیر و سپاس خانواده های مرداسی و حمیدی از مردم و مسئولان

تقدیر و سپاس خانواده های مرداسی و حمیدی از مردم و
نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

تشکر و سپاس از استاد دانشمند و پر مایه ام جناب آقای/سرکار خانم تقدیر و تشکر
تقدیر و سپاس از یک دوست

تقدیر و سپاس از یک دوست . آهنگهای قدیمی همراه با متن
برچسب :