دستور العمل مسابقات رشته طناب زنی ابتدایی و راهنمایی

بسمه تعالی

 

وزارت آموزش و پرورش

معاونت تربیت بدنی وسلامت

فدراسیون مدارس کشور

 

 

انجمن طناب زنی مدارس

دستورالعمل مسابقات رشته طناب زنی

مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی

پسران ـ دختران

 

 

 

 

سال تحصیلی1390_91


 

مقدمه 

       با عنایت به نظر مساعد وزیر محترم آموزش و پرورش به فعالیت های ورزشی، همچنین برنامه ریزی و اهتمام معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش کشور در جهت گسترش و ترویج ورزشهای پایه و ایجاد تحرک در ورزش مدارس و در راستای تشکیل انجمن طناب زنی مدارس در قالب اجرای طرح آموزش طناب زنی در مقطع تحصیلی ابتدایی بعنوان نقطه عطفی در معرفی و گسترش ورزش طناب زنی به منظور تأمین سلامت جسمانی و نیازهای حرکتی دانش آموزان کشور عزیزمان، دستورالعمل اجرای مسابقات طناب زنی در سال تحصیلی  1390 و همسو با اهداف فدراسیون ورزش مدارس کشور در بعد قهرمانی و در جهت ایجاد وحدت رویه با قوانین انجمن  طناب زنی کشور و فدراسیون های طناب زنی آسیا و فدراسیون جهانی طناب زنی تهیه و تدوین شده است. شایان ذکر است قوانین مسابقات با در نظر گرفتن توانایی های دانش آموزان، مربیان طناب زنی و نظرات مدرسان و صاحب نظران در رشته طناب زنی تهیه و تدوین شده است.  امید آن داریم با همکاری و مساعدت معلمان دلسوز تربیت بدنی مخصوصا مسولین محترم انجمن های طناب زنی استانها مربیان زحمتکش رشته طناب زنی  بتوانیم با گسترش و ترویج  ورزش مفرح، کم هزینه، تأثیرگذار و لذت بخش طناب زنی گامهای ارزشمندی در تأمین سلامتی دانش آموزان کشور عزیزمان بر داریم. انشاا...


اهداف  انجمن طناب زنی مدارس کشور:

در راستای اهداف تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در تامین سلامتی جسمانی و روحی دانش آموزان عزیز کشورمان و ایجاد نشاط و شادابی در مدارس کشور، همچنین توسعه و ترویج ورزش های سودمند و علمی، با تاکید بر همگانی بودن ورزش طناب زنی  و ورزشی مفید و تاثیر گذار در پیسگیری از بیماریهای ناشی از فقر حرکتی  و همچنین نیاز مبرم دانش آموزان به فعالیت های بدنی بویژه در مقطع تحصیلی ابتدایی و با توجه به تأثیرات بسیار مفید رشته ورزشی طناب زنی بعنوان یک ورزش کامل،  مفرح، علمی و در عین حال کم هزینه، و با لحاظ کردن امکانات و تواناییهای معلمان محترم تربیت بدنی در سطح کشور، انجمن طناب زنی وزارت آموزش و پرورش پس از مطالعه و بررسی تجارب کشور های مطرح در زمینه برنامه درس تربیت بدنی  با اهداف زیر تشگیل شد :

1.  همکاری و مشارکت با واحد آموزش معاونت تربیت بدنی به منظور آموزش مربیان متخصص در رشته طناب زنی  به منظورگسترش ورزش طناب زنی در سطح مدارس کشور.

2.   برگزاری جشنواره های طناب زنی به منظور ایجاد علاقه در بین دانش آموزان و معلمان تربیت بدنی.

3.  برگزاری مسابقات طناب زنی در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان.

4.  معرفی و ترویج طناب زنی بعنوان یک ورزش رقابتی، نمایشی، خلاقانه، جمعی 

5.  غنی سازی ساعات درس تربیت بدنی وتوانمند سازی معلمان تربیت بدنی و شاداب سازی فضای مدراس

6.  همکاری و مشارکت با فدراسیون ورزش های همگانی(انجمن طناب زنی)در جهت گسترش و ترویج ورزش طناب زنی

7.     مطالعه و تدوین استانداردهای فنی و ایمنی و هدایت ورزش طناب زنی به طور صحیح و علمی در سطح استانهای کشور

9. تهیه و نگارش مقلات علمی با موضوعات روش های تدریس،پیشگیری از صدمات،مباحث فیزیولوژی ورزش،طب ورزش و سایر مباحث مرتبط با ورزش طناب زنی در جهت تامین سلامتی دانش آموزان کشور.

     10.  همکاری  با واحد برنامه ریزی درس تربیت بدنی و نظارت فنی بر روند اجرای طرح در طول سال تحصیلی.

13. پشتیبانی، حمایت و کنترل  انجمن های طناب زنی استانها در جهت تحقق  اهدف انجمن طناب زنی مدارس کشور  و فدراسیون مدارس کشور مطابق با قوانین و دستورالعملهای معاونت تربیت بدنی.  

انجمن طناب زنی مدارس کشور در صدد است که ورزش طناب زنی را به عنوان یک ورزش و رقابت جوانمردانه، شاد    

از طریق احترام  به  فعالیت های جمعی  و رعایت اخلاق ورزشی  در سراسر مدارس کشور ترویج وگسترش دهد.


موارد و تذکرات مهم

1ـ با توجه به تشگیل انجمن طناب زنی در سطح کشور و دستور معاون محترم وزیر در تاریخ 23/7/1390 شماره 165209 مبنی بر معرفی و صدور ابلاغ مسولین انجمن طنابزنی، استانهایی که تاکنون اقدامی بر تعیین و صدور ابلاغ مسولین انجمن طناب زنی نکرده اند موظفند نسبت به صدور ابلاغ برای مسولین انجمن های طناب زنی اقدام کنند(ابلاغ کلیه مسولین انجمن های در طول برگزای مسابقات جهت تکمیل سوابق و ارتباط منظم با انجمن طناب زنی کشور تحویل شود)

2ـ مسولیت فنی برگزاری مسابقات و سایر موارد مرتبط با ورزش طناب زنی در سطح استان بر عهده مسولین انجمن های طناب زنی می باشد.

3ـ مسولین انجمن های طناب زنی استانها موظفند با هماهنگی و کسب مجوز لازم با برگزاری جلسات منظم در طول سال نسب به رفع ابهامات و سوالات مطرح در رشته طناب زنی و مسابقات طناب زنی  اقدام کنند

کلیه انجمن های  طناب زنی استانها و شهرستانها موظفند برابر با دستورالعمل انجمن طناب زنی مدارس کشور مسابقات را برگزار کنند.در صورت عدم آمادگی استان برای برگزاری برخی از مواد مسابقات با هماهنگی انجمن طناب زنی کشور نسب به برگزاری مسابقات مطابق با سطح آمادگی استان اقدام کنند.

5ـ با توجه به اهداف تربیت بدنی مدارس و انجمن طناب زنی مدارس و زیبایی  ماده نمایشی تیمی  شش نفره  و تاکید مسولین انجمن های استانها ماده نمایشی تیمی شش نفره با تعقیرات جدید الزاما در همه استانها باید برگزار گردد.ملاک مهم برابر با جدول امتیازات مواد مسابقات طناب زنی برای اعزام تیم ها این ماده می باشد.

6ـ مسولین انجمن های طناب زنی استانها موظفند در برگزاری مسابقات با در نظر گرفتن  نکات و موارد ایمنی، بهداشتی،اخلاقی و رعایت مساوات و بکارگیری همه انجمن های تابعه و علاقمندان اقدام کنند.

7ـ مسولین انجمن های طناب زنی استانها موظفند، فعالیت های انجام شده مرتبط با رشته طناب زنی شامل  همکاری و مشارکت در اجرای طرح طناب زنی، برگزاری مسابقات طناب زنی (تعداد شرکت کنندگان ـ تعدا داوران ـ تعداد مواد برگزار شده و....) به صورت جدول با انتخاب  تصاویر منتخب در طول برگزاری مسابقات طناب زنی در مرحله کشوری بصورت گزارش جامع به انجمن طناب زنی مدارس ارائه نمایند.


مواد مسابقات رشته طناب زنی و تعداد نفرات هر تیم در دو  مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی به شرح زیر  می باشد. مسابقات در مقطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی با شرکت  7 بازیکن  و 2 نفر بعنوان مربی و سرپرست برگزار خواهد شد.

بخش

نام ماده

زمان

تعداد بازیکن

مقطع تحصیلی

ابعاد زمین

نمایشی

آزاد نمایشی یک نفره

75-60 ثانیه

هر تیم 1نفر

ابتدایی و راهنمایی

12×12

نمایشی تیمی 6 نفره

حداکثر 8 دقیقه

6 نفر

ابتدایی و راهنمایی

12×12

سرعتی

سرعت 30ثانیه

30ثانیه

هر تیم 1نفر

 ابتدایی و راهنمایی

5×5

سرعت و دوبل امدادی

30×4 ثانیه

 4نفر

ابتدایی و راهنمایی

5×5

سرعت دبل داچ امدادی3نفره

40×3 ثانیه

هر تیم 3نفر

ابتدایی و راهنمایی

5×5

 

1- بخش نمایشی تیمی 6 نفره:  برنامه هر تیم شامل دو بخش اجرای مهارتهای اجباری و اختیاری با احتساب ورود و خروج حداکثر 8 دقیقه می باشد. یک دقیقه قبل از اتمام وقت زمان مسابقه اعلام خواهد شد. و پس از اتمام وقت به برنامه یا مهارت اجرا شده توسط تیم امتیازی تعلق نخواهد گرفت. همه مهارتهای اجباری به صورت گروهی، هماهنگ و یکنواخت بدون وقفه با 4 تکرار صحیح باید اجرا شود.(هر رد شدن طناب یک شمارش و یک امتیاز خواهد داشت). مجموع امتیازات هر بازیکن 40 و امتیاز کل تیم در بخش اجباری 240 می باشد. مربی در انتخاب ترتیب مهارتهای اجباری آزاد می باشد. تکمیل برگه ارنج بخش اجباری توسط مربی برای هر بازیکن با درج  شماره پیراهن بازیکن در برگه ارنج الزامیست.

تذکر: برگه های ارنج در همه مواد مسابقات الزاما قبل از اجرای اولین برنامه نمایشی باید تکمیل و تحویل  منشی مسابقات داده شود.

 

 

الف :مهارتهای بخش اجباری شامل موارد زیر می باشد:

ردیف

نام مهارت

1

دو بار پریدن و یکبار رد کردن طناب (مکث روی پا)

Jump bounce

2

زیگزاگ ( پرش جفت به طرفین )

skipper

3

جفت جلو و عقب

Bell

4

پروانه ( پا باز طرفین )

Side straddle

5

قیچی پا از جلو

Forward straddle

6

پاشنه و پنجه

Heel to Toe

7

چرخش کمر

Twist

8

گهواره

Rocking

9

در جا دویدن

Jogging  speed

10

ضربدر دستها از جلو

Criss cross

 


مطالب مشابه :


دستور العمل مسابقات رشته طناب زنی ابتدایی و راهنمایی

کارشناسی تربیت بدنی منطقه پشت آب - دستور العمل مسابقات رشته طناب زنی ابتدایی و راهنمایی
دستورالعمل مسابقات رشته طناب زنی

تربیت بدنی مقطع ابتدایی - دستورالعمل مسابقات رشته طناب زنی - ورزش مدارس - تربیت بدنی مقطع
آموزش طناب زنی

ورزش - آموزش طناب زنی بخشنامه ها ، دستورالعمل ها،نگارش ها و موارد مربوط به سنجش و ارزشیابی ;
شیوه اجرای طرح طناورز ویژه پایه چهارم ابتدایی

مدت زمان مورد انتظار برای آموزش و تمرینات اختصاصی طناب زنی حداقل ۲۰ دقیقه در هر جلسه هفتگی
قوانین طناب کشی

طناب كشي ورزشي است تيمي كه بخشنامه ها ، دستورالعمل ها،نگارش ها و کمیته طناب زنی
طرح طناورز پایه چهارم

آخرين دستورالعمل مسابقات طناب زني روش تدریس و آموزش مهارتهای طناب زنی:
اعزام تیم طناب زنی شهرستان به مسابقات آزاد استانی برای اولین بار

دستورالعمل تیم طناب زنی شهرستان گناباد با توجه به برگزاری مسابقات طناب زنی استان در
برچسب :