طنز حسابداری

این طنز توسط یکی از دانشجویان تهیه شده است( خانم س - الف)دانشگاه قم

منت سرمایه گذاری را که ترکش موجب بی سودی  و به شرکت اندرش مزید بی پولیست.

هر شرکتی که تاسیس میشود مستلزم سهامداران است و چون منحل گردد مجبور به پرداخت بدهی.

در هر ترازی دو ستون موجود است و در هر ستونی اقلامی لازم

از هوش و حواس که بر آید  

                                               کز ثبت روزنامه به در آید

مدیر همان به که ز داراییش  

                                               روی به حسابساز جماعت آورد

ورنه سزاوار مالیاتیش

                                               ره نتواند که به پایان برد

 

کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را موعد سررسید فرا رسیده .حسابداری را گفته تا فرش اسکناسین بگسترانند و حسابساز را فرموده تا ترازنامه ای آنچنانی بر پا کنند . صاحبان سهام را به خلعت سرمایه داری قبای پر خرج سود سهام در بر گرفته و پذیره نویسان سهام را به آرزوی ثروتمند شدن کلاهی گشاد بر سر نهاده.

جیب خالی و حسابساز کلک در کارند

                                                تا تو خام گردی و اندر سر کاری بروی

همه مانند تو سر گشته و بیکار و غمین

                                               طی شده عمر به بی حاصلی و دربدری

در خبر است که پس از سالیان دراز قیمت سهام را مصیبتی عظیم پیش آمد و کوزه سفالین کرامت کنند تا آن سهام را بر در کوزه نهاده و آبش بنوشند.

هر گاه مدیر پریشان روزگار دست کمک به امید اجابت به درگاه حسابدار جلیل القدر و عظیم الشان بردارد مراد بر مرید نظر نکند و بازش تراز نخواند و سود و زیان شرکت همچنان در حسرت نقطه سربسر بماند.

حسابدار فرماید "شاهد باشید که چگونه زیان نشان داده - شرکت را از سود سهام محروم کرده و جگرش را خون و چشمانش را گریان خواهد نمود"


مطالب مشابه :


دانلود نرم افزار حسابداری

hesabdar7 - دانلود نرم افزار حسابداری دانلود نرم افزار حسابداری طلا و جواهر ، ته حساب .
کنترل های کاربردی حسابرسی-نقدوبانک-صورت مغایرت بانکی-تنخواه گردان.

اولین کنترل های کاربردی حسابرسی(نیک حساب - کنترل های کاربردی حسابرسی-نقدوبانک-صورت مغایرت
طنز حسابداری

حسابداری - طنز کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را موعد
حسابداری

سر آزادگی مردن ته دلدادگی موسسه آریا نیک حساب تازه های حسابداری افزايش سرمايه ها
حساب جاری شركا

بنابراین، حسابرس، نخست باید با این دید به این سرفصل حساب نگاه حسابداری كه ته دلدادگی
ثبت های حسابداری پیمانکاری

درضمن پرداخت حقوق کارگران تعدادی از پیمانها از طریق حساب ته دلدادگی حسابداری نیک حساب
کنترل های حسابرسی در رابطه با رسیدگی به حساب پرداختنی تجاری

اطلاعات و معلومات حسابرسي گلستان محاسب - ارایه دهنده کلیه خدمات حسابداری.حسابرسی و اموزش
گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

حسابداری - گزارش تغذيه ته سوش ايجاد سند جهت ارسال مبلغ آب بها و واريزبه حساب آب بهاشركت
طنز حسابداری

طنز حسابداری کفگیر صندوق شرکت به ته دیگ خورده و باران بی حساب حسابهای پرداختنی را
نحوه ثبت حسابداری سپرده شرکت در مناقصه :

مبلغ سپرده نقدی را از حساب ما بر میدارد سر آزادگی مردن ته شرکت خدمات حسابداری نیک حساب
برچسب :