کارگاه انشا نویسی

گام اول در انشانویسی استفاده از شیوه توصیفی است.در این روش باید:

۱- ترس از نوشتن را در دانش آموز باید ازبین برد بدین ترتیب که از وی خواسته شود راجع به یک موضوع دلخواه ملموس٬ هرچه دیده بنویسد بدون محدودیت در میزان سطر٬ حتی نوشتن دو یا سه جمله.

۲- تقویت دیدن نه نگاه کردن:      

دیدن با نگاه کردن تفاوت دارد؛ معلم باید سعی کند دیدن و توجه کردن به اطراف را در دانش آموز تقویت کند.مثلا همه با موضوعاتی چون :تابستان خود را چگونه گذراندید٬ فصل بهار را توصیف کنید٬ فصل تابستان را توصیف کنید و ... آشنا هستیم؛ اکثر همکاران از مرحله اول فراتر نمی روند و موضوع را در یک جلسه به اتمام می رسانند حال آنکه بهتر است به این موضوع در چند جلسه متوالی پرداخت با تقویت دیدن نه نگاه کردن مانند توصیف تابستان از دیدگاه افراد مختلف مانند: پدر٬ مادر٬ مادر بزرگ و ...

۳- معلم با یک جمله ملموس بصورت شفاهی انشا را شروع کند و از دانش آموزان بخواهد که هر نفر یک جمله به جمله نفر قبل اضافه کند تا اینکه نفر آخر کلاس داستان را به پایان برساند.

۴- تقویت مطالعه کردن

 

۵- معلم داستانی در کلاس بخواند سپس از دانش آموزان بخواهد هرآنچه در یادشان مانده است را بنویسند.

 

۶- داستانی بصورت کامل در کلاس خوانده و از دانش آموزان خواسته شود تا پایانش را تغییر دهند.

 

۷- داستان کوتاهی بصورت ناتمام در کلاس خوانده و از دانش آموزان خواسته شود تا آن را به اتمام رسانند.

 

۸- خلاصه نویسی(استفاده از دروس روخوانی کتاب فارسی)

۹- خاطره نویسی


مطالب مشابه :


بروشور اختلال بيش فعالي همراه با كمبود توجه

بروشور اختلال بيش فعالي همراه با كمبود توجه را
تابستان را تعريف كنيد / انشا در مورد فصل تابستان

هفته بعد موضوع انشایمان این است که فصل تابستان را توصیف کنید یا اینکه در تابستان چه
توصیف فصل پاییز

توصیف فصل اواخر تابستان بود و کم کم روزهای این قالب اینجا را کلیک کنید ::
انشا در مورد فصل زمستان ( دو انشاي طنزآلود در مورد زمستان)

تابستان را تعريف كنيد / انشا در مورد فصل تابستان امتحانی ها" بهترین نمرات را کسب کنید +
انشای سوم و دوم راهنمایی/کتاب قدیم/الیاس امیرحسنی

3- فصل بهار یا تابستان یا زمستان را توصیف کنید . 4- باغ های زیبای گیلاس 5- طبیعت
کارگاه انشا نویسی

تابستان خود را چگونه گذراندید٬ فصل بهار را توصیف کنید٬ فصل تابستان را توصیف کنید و
توصیف فصل ها

بودند درخت را توصیف براساس یک فصل قضاوت کنید: زیبایی “تابستان” و
انشا

فصل تابستان را توصیف کنید بنویسیم در دریافت پیک آدینه شماره 17 فصل 4 ریاضی (درس 4)
بخوانیم

فصل تابستان را توصیف نامه ای به دوست خود بنویسید .2 ) طبیعت محل زندگی خود را توصیف کنید .
برچسب :