تأسیس گاوداری شيری 30 راسی
طرح کسب و کار
Business Plan


عنوان طرح :
تأسیس گاوداری شيری 30 راسی


كليات پرورش گاو
تاريخچه
بشر اوليه كه ساليان درازي را بصورت بدوي از ميوه درختان و شكار حيوانات امرار معاش مينمود رفته رفته در صدد برآمد براي مواقعي كه دسترسي به شكار نداشت حيواناتي را كه مفيد تر و مطيع تر تشخيص داده بود بتدريج رام و اهلي سازد . كم كم در اثر تماس مداومي كه بدين طريق با گاو ،بز و ميش كوهي حاصل كرد علاوه بر فوائد گوشت از مزاياي شير هم برخوردار شد و پس از قرون متمادي هنگاميكه شهرنشين شد در گوشه خانه و كاشانه اي كه براي خود ميساخت جاي مخصوصي هم براي نگاهداري گاو ترتيب داد . بعقيده مارشاك اهلي كردن حيوانات 8 هزار سال قبل از ميلاد مسيح ابتدا در خاورميانه انجام شده است .
پرورش گاو در اعصار جديدتر چنانچه از روي نقوش و كتب يوناني ،مصري و چيني و ايراني مشهود ميباشد از اهميت ويژه اي برخوردار شده بود چنانچه در قرون وسطي و دوره رنسانس در كشورهاي اروپائي بعلت پيشرفت علم از يكطرف و استعداد زمين و شرايط مساعد جوي مراحل اول اصلاح نژاد گاوها متداول شده و تكثير يافت ولي چون سيل بنيان كن بيماريها بخصوص طاعون گاوي كه همواره از كشورهاي آفريقائي يا مركز آسيا سرچشمه ميگرفت تلفات و خسارات زيادي به گاوداريهاي اروپائي وارد ميكرد لذا دانشمندان درصدد برآمدند مانند مسائل پزشكي براي جلوگيري از بيماريهاي دام نيز دانشكده هائي تاسيس كنند . از اينرو فرانسويان در 210سال قبل اولين دانشكده را در ليون افتتاح كرده و كم كم دانشجوياني از ساير كشورها باين دانشكده اعزام شده و در مراجعت به تاسيس دانشكده هاي دامپزشكي متعدد در كشورهاي خود همت گماشتند .
نژادهاي معروف گاو :
اهميت پرورش نژادهاي ممتاز گاو از نظر افزايش شير و گوشت از ديرزماني مورد توجه بشر قرار داشته است . تا آنجا كه در تواريخ منقول است بعد از ميلاد مسيح ايتاليائيها ضمن تبادل تجارت با چين و رونق كشتيراني تعدادي گاو گوشتي عظيم الجثه از چين وارد كرده و در ايتاليا بنام ChIANINA پرورش داده اند . در اثر جنگهاي صليبي نيز نقل و انتقالات ديگري بين كشورهاي داخلي اروپائي بعمل آمده است . پس از كشف امريكا و استراليا صادرات گاو از اروپا از يكطرف و از هندوستان و افريقا از طرف ديگر در آمريكا و استراليا توسعه يافته و مطالعات دانشمندان در باره نژادهاي گوشتي و شيري و آميخته گري آنها وارد مراحل نويني گرديد.
شرايط تاسيس گاو داري : بمنظور ايجاد نظم و هماهنگي بين واحدهاي و جلوگيري از تراكم كه باعث انتشار عوامل بيماريها ميشود از طرف وزارت كشاورزي در تهران و شهرستانهاي بزرگ با تهيه فرمهاي مخصوص درخواست صدور پروانه نمايند .
در اين ضوابط ساختن اصطبل ،بهاربند ،شيردوشي و خانه هاي كارگري با رعايت اصول فني تهيه شده است . اينك نكاتي كه دامپروران در تاسيس واحد گاوداري بايد رعايت كنند براي مزيد اطلاع درج ميگردد .
1-رعايت فاصله – حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با مجتمع يا قريه روستائي 200 متر
2-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با شهركها و شهرها و فاصله دو دامپروري يك كيلومتر
3-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با اتوبان و جاده اصلي 150 متر .
4-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با كارخانجات صنعتي و غذائي 500متر
5-حداقل فاصله تاسيسات دامداري جديد با مرز انتهائي زمين هاي فرودگاه يك كيلومتر .
نكات بهداشتي :
1- حتي المقدور دامداري در سمتي نباشد كه باد فضولات گاوداري را به خانه هاي روستائي و شهركها انتقال دهد .
2- از تجمع انواع دامهاي ديگر در گاوداري بايد خودداري شود.
3- دامداريها بايد مجهز به لوازم سم پاشي و ضد عفوني و وسائل ايمني كامل و وسائل آتش نشاني باشند .
4- ساختن حوضچه ضدعفوني در جلو درب ورودي و مدخل اصطبلها ضروري است .
5- محل مناسب براي جمع آوري و انباشته كردن كود تهيه شود و حتي المقدور زودتر بخارج حمل شود .
6- نصب كوره لاشه سوز در امكاني كه حفر چاه براي فضولات امكان ندارد ضروري است .
7- انداختن لاشه و ساير فضولات در كنار جاده ها اكيداً ممنوع است .
8- فاضل آب دامداريها بهتر است ضد عفوني شده و بزمين زراعتي از زير زمين منتقل شود .
9-از اياب و ذهاب اشخاص متفرقه جلوگيري شود .
10- كارگران دامداري بايد گواهي بهداشتي داشته باشند .
11- محل تلف شدن بايد فوراً ضد عفوني و لاشه در چاه يا كروه لاشه سوز انداخته شود .
12-ساختن محل كوچك جداگانه اي بنام بيمارستان در گاوداريهاي بزرگ ضروري است .
بهداشت جايگاه دام :
گاوداري از مشاغلي است كه رو به صنعتي شدن نهاده است در واقع در مسير روي به يك صنعت مدرني تبديل شده است كه به تأمين پروتئين و انرژي مورد نياز بشرنقش عمده اي در خانوار ايفا مي نمايد. شير به عنوان مايع گرانبها و ارزشمند از بدو تولد بشر ذائقه او را شيرين نموده است و با تأمين پروتئين ويتامينه D نقش مهمي در سلامت و رشد و توسعه ابناء بشر داشته است .
گوشت قرمز به عنوان يك ماده پروتئيني ارزشمند بخش زيادي از نياز پروتئين بشر را كه از سوي غلات تأمين نمي شود را براي او به ارمغان آورده است . پيش نياز مواد سازنده و موثر خونرساني و انتقال اكسيژن در بافتها در منابع لبني و سر بسته به دام و ضروريات مي شود . ضد عفوني در درب ورودي يكي از عوامل مهم در جلوگيري از ورود عوامل بيماريزا و عفونت زا در داخل گاوداري مي باشد . ميكروبها ممكن است از طريق كفشها ،لاستيكها ،وسايل نقليه به داخل گاوداري منتقل شود .
جلوگيري از ورود عوامل بيماريزا يكي از اولويت هاي بهداشتي در هر روز گاوداري مي باشد. در گاوداري مورد بحث هر 2 هفته يكبار بر ماده ضد عفوني كننده بعد از تخليه مايع قبلي در صورت گل و لاي شدن آن به مقدار توصيه شده ريخته مي شود و تمام افرادي كه وارد گاوداري مي شوند بايد با استفاده از ضد عفوني كننده هاي درب ورودي ضدعفوني مي شوند .
پرورش گاوهاي خشك :
گاوهاي خشك با توجه به سنگين بودن از گاوهاي ديگر جدا شده و جداگانه نگهداري مي شوند. گاوهاي خشك در 2 ماه مانده به زايمان تغذيه خاصي داشتند ولي در گاوداري مورد اشاره تغذيه ويژه اي صورت نمي پذيرفت . صرفاً مصرف كنسانتره كاهش يافته و در دو هفته مانده به زايمان نيز از تغذيه ويژه استفاده نمي شد.
پرورش تلقيح مصنوعي :
تلقيح مصنوعي و دور به منظور افزايش توان ژنتيكي نتاج حاصل از گله توسط برادر كرامندلي صورت پذيرفته و از اسپرمهاي متنوعي از خانواده هاي مختلف در تلقيح استفاده مي شد .
انواع مواد خوراكي مورد استفاده در گله داري :
انواع علوفه :
كاه گندم ، سيلوي ترتيكاله ، يونجه ،باقيمانده كارخانجات رب سازي
واكسيناسيون :
در گاوداري آقاي قره چماقلو مبارزه و پيشگيري از بيماريها توسط اكيپ دامپزشكي به صورت مرتب انجام مي شود گوساله در سن 3 ماهگي بر عليه بيماري بروسلوز واكسينه مي شوند در اوايل بهار بر عليه تريليوز انجام مي گردد . واكسيناسيون بر عليه شاربن ،بروسلوز و تيلريوز، و تب برفكي انجام مي گردد .
مقيد كردن دام :
در بسياري مواقع براي انجام امور مختلف درمانگاهي نظير :معاينه ،تزريقات ،نمونه برداي ، وصل سرم هاي تزريقي و … لازم است حيوان را به روشي صحيح مهار كرد . انتخاب روش صحيح مقيد كردن نه تنها عامل را از آسيب احتمالي مصون مي دارد ،بلكه دام را نيز در شرايط مناسب نگه خواهد داشت .به طور كلي دو روش اساسي براي مقيد كردن دام ها وجود دارد كه عبارتند از :
1- روشهاي مكانيكي
2- روش هاي شيميايي
روش مكانيكي :
در اين روش به كمك وسايل وابزارهايي خاص همچون :دماغ گير ،تراوا ( مكاني براي ورود دام و محدود كردن آن به كمك ميله ها و يا لوله هاي فلزي )، حلقه بيني ،طناب و … صورت مي پذيرد . با استفاده از اين روش ،قدرت تهاجم و يا ضربه زدن احتمالي حيوان كاملاً كاهش يافته و كنترل مي شود
روشهاي شيميايي :
استفاده از روشهاي مكانيكي براي بسياري از گاوهاي شرور و عصبي چندان مؤثرنبوده و امكان ضربه و آسيب احتمالي به فرد عامل و حيوان وجود دارد . لذا با كمك داروهاي آرام بخش مانند رامپون و يا آسه پرومازين مي توان اين نوع حيوانات را كاملا كنترل كرد.
مواد مورد استفاده براي بستر ،عبارتند اند از :
كاه گندم ،كاه جو ،ساقه ي ذرت ،تراشه چوب و خاك اره . مقدار روزانه مصرف بستر بستگي زيادي به فصل ،نوع دام و جايگاه آن دارد . بهاي اين مواد ، متفاوت بوده و به وضعيت آن ها در بازار بستگي دارد . مقدار بستر در جايگاه با توجه به نوع دام ،فصول مختلف سال و نيز نوع ساختمان جايگاه متفاوت است . مثلاً مصرف بستر در جايگاه بسته ،كمتر از جايگاه باز است
مازاد كارخانه هاي چوب بري و نجاري مانند خاك اره و تراشه ي چوب كارگاهي ،بسيار كند مي پوسد و به همين دليل ،استفاده دوباره آنها ،براي تهيه كودخالي از اشكال نيست . در هر حال ،پديده پوسيدن اين مواد را مي توان با افزودن كودهاي داراي ازت ،تسريع كرد . كاه در مقايسه با كلش ،داراي خاصيت بيشتري بوده و حدود 25 درصد خاصيت جذب آب بيشتري دارد . براي تهيه بستر گاو ،از كلش بيشتر استفاده مي شود ،چون مواد نرم تر از زير بدن حيوان خارج شده و به اطراف پراكنده مي شود. جدول زير ميزان بستر مورد نياز دام هاي مختلف را نشان مي دهد :
حداقل مقدار بستر (كلش گندم ) مورد نياز دام هاي مختلف در 24 ساعت نوع حيوان
مقدار بستر (كيلو گرم ) گاو شيري
4 گاو گوشتي
3 اسب
4 تا 6
گوسفند
450 گرم

اصول بهداشتي پيش از شيردوشي ماشيني :
پيش از شير دوشي ماشيني ،ابتدا بايستي سر پستانك ها و پستان گاو را با آب گرم حاوي مواد ضدعفوني كننده شست و شو داد . پستان ها را بايستي با حوله كاغذي يك بار مصرف (براي هر گاو يك عدد ) خشك كرد . براي جلوگيري از مقاومت ميكروب ها بايستي ماده ي ضد عفوني كننده را مرتباً تعويض كرد . ماده ضد عفوني بايستي با غلضتي معين و استاندارد به كار رود . استفاده از روش شست و شوي پستان به صورت خودكار يا افشانه در اغلب گاوداري ها متداول است . از كپسول هاي افشانه ضد عفوني كننده نيز مي توان بهره گرفت . قبل از دوشش شير بايستي شير هر پستانك را در ظروف s trip cup ريخته و كنترل كرد تا هر گونه آلودگي شير سريعاً مشخص شود. شير گاوهاي مشكوك يا مبتلا به ورم پستان را بايد در آخر و جداگانه دوشيد و از مخلوط كردن آن ها و يا شير گاوهايي كه تحت درمان پمادهاي پستاني هستند ،با شير گاوهاي ديگر جداً پرهيز كرد . مصرف اين نوع شير حتي براي گوساله هاي پرواري نيز مجاز نيست .
از ريختن قطرات شير بر كف سالن خود داري كنيد زيرا اجرام آلوده آن مي تواند باعث انتشار بيماري در گله شود. به منظور پيشگيري از ريزش شير بركف سالن ،شبكه هايي آهني در كف واحدهاي شير دوشي تعبيه مي كنند تا امكان دور ريختن شيرهاي اوليه و شست و شوي فوري آن ها فراهم باشد .
30 تا 60 ثانيه پس از شست و شوي پستان ،گاو شيرده آماده دوشيدن به وسيله ماشين است . از آنجا كه مقدار موثر اكسي توسين در خون بيش از 6 تا 8 دقيقه پايدار مي ماند ، بايستي در اين فرصت سريعاً دست به كار دوشيدن شد .
در گاوداري مورد اشاره هر 2 ماه يكبار تست كاليفرنياي تشخيص ورم پستان انجام مي شود .
گاوهاي بيماري حاد با آنتي بيوتيكها مناسب و دوم تحت مراقبت دامپزشك مداوا مي شوند . و شير آنها در چرخه مصرف وارد نمي شود و گاوهاي بيماري تحت حاد نيز مراقبت هاي ويژه خود را دارند و درشير دوشي آنها دقت خاصي مي شد . دكتر دامپزشك گاوداري ‏آقاي دكتر يمرقي مي باشد
بهداشت سالن شير دوشي :
براي اينكه شيردوشي تا سر حد امكان در محلي مناسب و بهداشتي صورت گرفته و آلودگي بعدي شير نيز كاهش يابد ،معمولاً از سالن يا اتاق هاي شير دوشي كه محلي جدا از جايگاه بسته و يا باز است ،استفاده مي شود . رعايت نكات بهداشتي و اصول فني ساختماني در اين قسمت ،يكي از مهم ترين عوامل حفظ سلامت دام ها و كاهش كار و زحمت روزانه كارگران است . گاوهاي شيرده هر روز دست كم دوبار براي دوشش به سالن شيردوشي روانه مي شوند . بنابراين ،در صورت وجود هر نوع آلودگي امكان سرايت انواع بيماري ها به ويژه ورم پستان از اين محل بسيار زيادتر است . در سالن هاي شيردوشي مي توان برحسب وسعت محل و تعداد لوازم كار ،در يك لحظه چندين رأس گاو را دوشيد و در وقت و تعداد كارگر صرفه جويي كرد .
سالن هاي شير دوشي معمولاً داراي الزاماتي هستند كه هنگام ساختن آن ها بايستي پيش بيني هاي لازم را انجام داد . اين قسمت ها شامل اتاق شير ، محل قرار گرفتن پمپ خلاء و منبع آب گرم و اتاق ذخيره مواد غذايي كنسانتره است .
در سالن هاي شيردوشي ،سكوهاي متعددي براي ايستادن گاوها ساخته مي شود . تعداد اين سكوها و طرز رعايت نكات بهداشتي نظير تأمين نور ،تهويه ،قابل شست و شو و ضد عفوني بودن كف و ديواره ها ،از ضروريات اوليه ساخت آنهاست .
محل ايستادن گاوها در سالن ،معمولاً از 70سانتي متر بلندتر از راهرويي است كه كارگر دوشنده در آن رفت و آمد مي كند ،زيرا به اين ترتيب شير دوشي و عمليات مربوط به آن ،به آساني صورت مي پذيرد . ابعاد يك سكوي شيردوشي حدود 5/2 متر طول ،70سانتي متر در جلو و عقب 85سانتي متر در وسط ،در نظر گرفته مي شود . در ديواره جلوي سكو يك آخور فلزي كار گذاشته مي شود تا بتوان مقداري جيره حاوي مواد كنسانتره را –نسبت به مقدار شير توليدي دام – در اختيار حيوان قرار داد . درهاي فلزي ورود و خروج سكو نيز هر يك حداقل 90سانتي متر عرض دارد . كنار سكوها ،راهرويي به عرض 5/1 متر براي رفت و آمد گاوها در نظر گرفته مي شود . به اين ترتيب ،محل ايستادن گاو در زمان شيردوشي به اندازه اي پيش بيني شده كه آلودگي و پراكندگي فضولات حيوان به حداقل برسد .
پوشش كف سالن از مصالح سخت مانند سيمان ،بتون و نظاير آنها ساخته مي شود . كف سالن را بايستي به گونه اي طراحي كرد كه مانع لغزش حيوان شود . ديوارها نيز از سيمان نرم پوشيده مي شوند تا پس از ضدعفوني و شست و شوي روزانه ،هيچ گونه آثاري از فضولات در آن ها باقي نماند . به طور كلي در ساختمان سالن شيردوشي روزانه بايستي به گونه اي عمل شود كه گاوها از يك طرف وارد و پس از اتمام دوشش از سمت ديگر خارج شوند
تقسيم بندي سكوها و اتاق شير به صورت خودكار انجام گرفته و كارگر در محل ورود ،به نوبت به تمام گاوهاي شيري دسترسي خواهد داشت. اين كار باعث سرعت بيشتر كار مي شود.
مهم ترين نكات بهداشتي در ساختمان يك شيردوشي عبارت اند از :
سقف ها بايد شيب دار ،داراي عايق كامل و در صورت امكان به طور شكسته (سقف هاي كارخانه اي) ساخته شوند. ارتفاع پنجره ها از كف سالن بايستي 60/1متر باشد و به تعداد كافي و از لحاظ نوردهي مناسب باشندتمام پنجره ها بايستي توري داشته باشند .
سمت بازشدن پنجره ها بايد به طرف سقف باشد تا از جريان مستقيم و شديد هوا جلوگيري شود.
ديواره ها بايد از كاشي يا سنگ سفيد ساخته شوند تا بخوبي شسته و ضد عفوني گردند .
كف سالن و محل يا رديف ايستادن گاو بايستي با سيمان يا بتون صاف ساخته شود.
كف سالن و محل ايستادن گاوها بايستي شيبي حداقل 5/2 درصدي داشته و به كانالي مشترك وصل شود و (با شيبي تندتر ) تا چاه فاضلاب ادامه يابد .
درهاي ورود و خروج گاو بايستي به تعداد كافي و با عرض مناسب ساخته شوند . درهاي كشويي از ساير انواع بهتر هستند .
گودال وسط كه محل استقرار كارگران ،ابزارها وسايل شيردوشي است ،بايد 2 متر عوض داشته باشد تا امكان حركت كارگران و ساير عوامل گاوداري و نيز جابجايي وسايل مورد نياز و غيره به راحتي فراهم باشد.
هر سالن شيردوشي حداقل بايد 2در ورود و خروج براي كارگران و ساير افراد داشته باشد .
علاوه بر درهاي ياد شده ،بايستي يك در ورودي به داخل سالن يا اتاق مخازن شير و يا سردخانه كه همواره در كنار سالن شيردوشي بنا مي شوند ،در نظر گرفته شود.
ديواره هاي گودال وسط سالن شيردوشي (چال )بايستي از كاشي سفيد پوشيده شوند .
تمام نرده هاي رديف ايستادن گاوها و معابري كه به هر حال ممكن است گاوها با آن ها در تماس يابند ،بايستي صاف و منحني بوده و فاقد هر نوع زبري ،تيزي و برندگي باشند .
استحكام نرده ها و درهاي ورودي و آخورهاي فلزي و اندازه ها و ابعاد آن ها و همه چيزهايي كه بايستي در داخل سالن شيردوشي پيش بيني و احداث كرد ، از جمله موارد مهندسي تأسيسات دامپروري است كه بايستي توسط متخصصان مربوطه و با دقت اجرا شوند .
وجود يك خط لوله آب گرم در چال شيردوشي ،يكي از ضروريات است . دماي آبي كه پستان گاو را با آن مي شويند ،بايد حدود 35درجه سانتي گراد باشد .
مكنده هاي ماشين را پس از شيردوشي بايد با آب گرم شسته و در محلول ضد عفوني قرار داد . سپس بايد آن ها را وارونه آويزان كرد تا براي دوشش بعدي آماده باشند .
سيلو كردن علوفه :
سيلو كردن علوفه روش متداولي است كه علوفه را در شرايط مناسبي حفظ كرده و بخصوص در زمستان مصرف عمده غذاي روزانه گاوداري را تامين ميكند .
مزاياي سيلو بسيار متعدد و باختصار ذيلا ذكر ميگردد .
ارزش غذائي علوفه را بالا برده و كاروتن آنرا حفظ ميكند .
براي تمام سال كيفيت علوفه سبز و شيره دار را حفظ نموده و قسمتهاي سخت ساقه آنها را هم نرمتر ميكند .
در مواقعيكه هوا باراني بوده و امكان خشك كردن علوفه نباشد سيلو كردن بهترين روش ميباشد .
علوفه سيلو شده كمتر از علوفه خشك ريخت و ريز دارد .
اگر علوفه هرز بسيلو اضافه شده باشد بذرهاي آنها غالباً از بين رفتن و علوفه هرز هم خوشمزه و بي ضرر ميشود .
باعمل سيلو فضاي كمتري براي انبار كردن و ذخيره كردن علوفه لازم بوده و از نظر اقتصادي هم ساختن آن ارزانتر از انبار تمام ميشود .
علوفه سيلو شده بسيار خوشخوراك بوده و گاو علوفه خشك و سيلو را بهتر از علوفه خشك تنها خورد ه و شير بيشتري ميدهد بعلاوه كمك بزرگي ،به كم كردن مصرف مواد كنسانتره گران قيمت مينمايد .
علوفه سيلو شده كمي حالت مسهلي كه تا حدي كمك به افزايش شير ميكند.
علوفه سيلو شده داراي اسيدهائي است كه اسيدهاي معده را تقويت كرده و باكتريهاي موجود در آن مواد سخت مانند سلولز و پنتوزان را سريعتر هضم ميكند .
موقعيكه علوفه مختلف خيلي مرغوب نباشد علوفه سيلو شده جبران نقيصه آنرا مينمايد .
علوفه سيلو براي گاو گوشتي و گوسفند هم مزايائي مساوي يا بالاتر از آن گاو شيري و حتي اسب دارد.
بايد از نفوذ هوا بداخل سيلو در گوشه اي كه براي مصرف باز شده جلوگيري كرده و از يخ زدن آنهم در زمستان پيشگيري شود .
قيمت سيلو از نظر مقايسه با ساير علوفه و مواد غذائي كاملاًبصرفه دامپرور ميباشد .
باداشتن سيلو در گاوداري تعداد بيشتري گاو را در فضاي كمتري ميتوان پرورش داد .
مقدار مصرف – مقدار مصرف روزانه علوفه سيلو شده براي گاو شيري 12-20 كيلو در روز براي گاو خشك 8-16و تليسه 5-10 ،گاو گوشتي 12-20 ،گوساله تا 2سالگي 8-12 ،گوساله شش ماهه 3-5 كيلو كافي ميباشد .
پرورش گوساله :
چنانچه در فصل زايمان ذكر ميشود محل اوليه نشو و نماي گوساله بايد كاملاً پاك و پاكيزه و عاري از عوامل مرضي باشد چه گوساله نوزاد در مقابل بيماريها بخصوص عوامل اسهال و ذات الريه فوق العاده حساس بوده و تلفات در هفته هاي اول در اثر كمي توجه فوق العاده ممكن است زياد باشد . زيرا گوساله در اثر فشار حاصله در تنگناي عنق رحم در موقع زايمان كم طاقت شده و استراحت دربستر گرم و هواي معتدل براي حفاظت نوزاد ضرورت كامل دارد .
بند ناف كه در رحم مرتب با خون مادر تماس داشته وقتي روي محيط كثيف اصطبل قرار گيرد جاي بسيارمساعدي براي عوامل مرضي اسهال و بخصوص ورم مفصلي ميگردد .
بايد محتويات بند ناف را ابتدا با دو انگشت خارج كرده سپس با تنتوريد تازه تهيه شده دقيقاً ضد عفوني كرد .
خشك كردن گوساله با حوله و يا بوسيله گاو مادر ضرورت دارد و گوساله بايد تا يك هفته در زايشگاه در بكس اختصاصي نگاهداري شده بعداً به اصطبل گوساله ها هدايت شود .
ابعاد بكس بايد در حدود 80/1 × 50/1 و با ارتفاع 20/1 باشد و كف آن متحرك و زود بزود تخليه و شست و شو و ضدعفوني شود .
بمحض ابتلاء گوساله به هر نوع بيماري بايد از اصطبل خارج و در محل جداگانه اي با دقت بيشتر حفظ شده و بدكتر دامپزشك مراتب گزارش شود
در اصطبل دسته جمعي گوساله ها كف گوساله دان اگر ثابت باشد بايد سيماني بوده و از بستر تميزي پوشيده شود .
تهويه مرتب و جلوگيري از تغيير ناگهاني حرارت و سرما از ضروريات حفاظتي بشمار ميرود بطوريكه هوا هرگز مستقيم بگوساله از خارج نرسد .
گوساله ها در مواقعي كه هوا و يخ بندان نباشد روزي 2-3 ساعت بايد در بهاربند گوساله دان از اشعه آفتاب استفاده كنند .
گوساله سالم بااشتها بوده پوست بدن براق ،ظريف ،و دام با نشاط در فضاي آزاد جست و خيز ميكند بعلاوه مدفوع بايد آبكي نبوده و زياد سخت هم نباشدحركات تنفسي مرتب و حرارت بدن در حدود 5/38 باشد . سرفه و اسهال زنگ خطري است كه بايد كارگر فوراً گوساله را جدا كرده و از دستور دكتر دامپزشك تبعيت كند .
پرورش گاو شيري :
گاو شيري در دوره آبستني و شيردهي همواره بايد از نظر نوع خوراك ،اصطبل بهاربند ،بستر و آبشخور مورد توجه باشد زيرا در اين دوره احتياج به تغذيه كامل دارد تا مقادير مواد معدني ،ويتامينها براي توليد شير بحد كمال انجام گيرد . بستر گاو بايد در اصطبلهاي نيم باز مرتب خشك نگاهداشته شده و بخصوص در زمستان كه بارندگي و رطوبت و سرما زيادتر است نهايت دقت در اين مورد بعمل آيد . بطوريكه لااقل هفته اي دو مرتبه با پوششي ا زكاه بستر گاو خشك شود زيرا كاه رطوبت را بخوبي جذب كرده و بگاو كمتر صدمه وارد ميشود. محوطه بهاربند پس بارندگي مرتب پاك شود تا از يخ بندان كه باعث زمين خوردن گاو ميشود جلوگيري شود. محل آبشخور و آخورها هم بهتر است داراي سايبان بوده و كناره هاي آن طوري شيب داشته باشد كه آب اضافي زودتر به كانالهاي زيرزميني هدايت شده و تبديل به لجنزار نشود . كف آخورها قبل از ريختن علوفه بايد تميز شده و توزيع علوفه بطور يكنواخت انجام گردد . مساحت بهاربند تقريباً براي هر گاو بطور متوسط 8 متر و شيب آن از 2سانت در متر تجاوز نكند .
در تمام مواقع در آبشخور آب تازه كه خيلي سرد يا گرم نباشد در دسترس گاو قرار گيرد . گاو بطور متوسط در تابستان در حدود 70-80 ليتر و در زمستان در حدود 40-30 ليتر در روز نياز به آب دارد . محل تجمع گاو قبل از شير دوشي بايد همه روزه شست و شو داده شده و گنجايش تعداد گاو را داشته باشد و دخول بدستگاههاي شير دوشي طوري باشد كه گاوها بهم فشار نياورند چه غالب سقط جنين ها در اثر فشار گاو در حين عبور از تنگناهائي كه بهم فشار ميآورند اتفاق مي افتد. فواصل شيردوشي هم بايد منظم باشد.
گاوها بهتر است گروه گروه بر اساس مقدار توليد شير و يا خشك بودن بوسيله نرده هائي در بهار بندازهم جدا شده و خوراكشان باتوجه بمقدار شير طبق فورمولهائي كه جداگانه شرح داده شده در اختيارشان قرار داده شود .
در موقع خوراك كه گاوها يورش ميآورند بايد دقت كرد كه كليه گاوها كنار آخور حاضر باشند .
كارگران مسئول بايد بخصوص گاوهاي كم خوراك را مراقبت كرده و جا براي آنها ايجاد كنند . علوفه گاو دو وعده صبح و عصر (60 درصد عصر ) و كنسانتره هم در دو وعده بطور منظم خورانيده شود و اگر شير دوشي سه مرتبه انجام گيرد بهتر است غذا در سه وعده توزيع شود . مراقبت گاوهاي آبستن در ماههاي آخر آبستني از اهميت ويژه اي برخوردار است كارگران در هفته آخر آبستن بايد علائم نزديك شدن زايمان يعني آماس پستان ، بزرگ شدن لبه هاي خارجي اعضاء تناسلي و وضع قرار گرفتن دم را زير نظر داشته و در هفته آخر آبستني و يا بمحض احساس دردهاي اوليه گاو را بمحل زايمان هدايت كنند . بهترين فصل زايمان از نظر شيردهي و بالا بودن قيمت گاو را بمحل زايمان هدايت كنند . بهترين فصل زايمان از نظر شيردهي و بالا بودن قيمت آن در بازار در اواخر پائيز ميباشد كه بترتيب زمستان و بعد بهار و تابستان قرار دارد ولي بايد توجه داشت گاوهاي سنگين وزن و كم شير بهتر است هر چه زودتر از گله اخراج شوند زيرا غذاي لازم براي نگاهداري آنها بمراتب زيادتر از گاوهاي كم وزن و پرشير ميباشد.
از نظر علمي ثابت شده است كه گاوهاي پرشير كه روزي نيم كيلو كره از شير آنها بدست ميايد احتياج بيشتري بغذاي كنسانتره دارند بعلاوه گاو شيري بطور طبيعي نيم قسمت جيره غذائي خود را صرف نيروي نگاهدارنده بدن و نيم قسمت ديگر را صرف نيروي فزاينده شير و چربي ميكند و اگر احياناً جيره گاو به سه چهارم تقليل داده شود براي نيروي نگاهدارنده دو سوم از سه چهارم را مصرف خواهد كرد و اگر جيره روزانه به نصف كاهش يابد تمام آنرا براي نيروي نگاهدارنده مصرف كرده و هيچ سهمي براي نيروي فزاينده شير مصرف نميشود و همانطوريكه قبلاًگفته شد گاو تا مدتي از ذخيره بدن استفاده كرده و بعداً ركورد شير ولو با غذاي كافي پائين ميايد .
در گاوداري در ساعات اوليه صبح و ساعات سرد عصر كنترل گاوها براي فحلي صورت مي گرفت .
سم تراشي :
گاوهاي شيري بخصوص در فصل زمستان از نظر رشد سم و كج و معوج شدن آن ناراحت شده و علاوه براينكه در راه رفتن ناراحتي احساس ميكنند توليد شير روزانه آنها نيز بطور قابل توجهي پائين ميايد . بعلاوه اگر دراز شدن سم بصورت غيرطبيعي درآيد كم كم كف سم جلو افتاده و دام روي قسمت مفاصل و استخوانهاي قسمت بندهاي استخواني راه ميرود و دراينصورت بافت هاي پوششي و مفاصل و استخوانهاي سم آب ديده و عوارض حاصله ممكن است منجر بافتادن سم شده و يا دكتر دامپزشك براي رفع عفونت و اصلاح سم مجبور بقطع قسمتي از آن گردد .
عليهذا توصيه ميشود در گاوداريها مخصوصاً گاوداريهاي بزرگ يكنفر كارگر ورزيده براي مراقبت سم ها اختصاص داده شده و با سم تراش و پنس هاي مربوط قبل از اينكه دراز شدن سم بمراحل خطرناك برسد سم ها را تراش داده و اگر در كف سم ميخ يا ريگ و يا عفونت وجود دارد با نظر دكتر دامپزشك بمداواي آن مشغول شود. ضمناً از وجود نعل بندهاي حرفه اي هم در مواقع لازم ميتوان استفاده كرد .
به طور كلي خسارات اقتصادي ناشي از بيماري هاي سم درگاو داري ها را مي توان به 4گروه زير تقسيم كرد :
1-كاهش ميزان توليد شير
2-از دست رفتن گوشت بدن و كاهش وزن
3-تبديل پيش از موقع دام سالم و پر محصول به دام وازده و كم محصول
4-افزايش مقدار هزينه هاي درماني
صرف نظر از خسارات اقتصادي ياد شده كه معمولاً در دام ماده بيشتر ديده مي شود ،خسارات ناشي از عقيمي موقت نيز وجود دارد .
بستر اصطبل :
بستر گاو در اصطبل هاي باز بخصوص در فصل زمستان بايد با پوشش تازه وخشك و نرمي از كاه و كمي آهك پوشيده شود بطوريكه در موقع استراحت سينه و شكم و پستان گاو از سرما مصون بماند .
زيرا درجه حرارت بستر در زمستان سرد در حدود 36-37 درجه باقي ميماند .
بستر بايد داراي قدرت جذب مناسبي باشد و به آساني جمع و گسترده شود ،همواره تميز بوده و باعث تحريك ،خارش ، زخم و خراشيدگي در بدن حيوان نشود ، مواد آن به بدن نچسبيده و در دام ايجاد ناراحتي نكند و نرم باشد در محل بماند و به اطراف پراكنده نشود ، فاقد اجسام تيز و برنده باشد ، از نظر اقتصادي مقرون به صرفه دامپرور بوده و به صورت مخلوط با فضولات دامي ،كود مناسبي را براي زمين و گياه فراهم سازد
طرز استفاده از ماشين شيردوشي :
قبل از نصب پستانك كارگر بايد ابتدا جريان اوليه شير را روي ظرف استريت كاپ ريخته و آنرا دقيقاً مشاهده كند كه در آن چرك ،دلمه ،پوسته ،خون وجود نداشته و زياد آبكي نيزنباشد كه دراينصورت بايد از دوشيدن پستان با ماشين صرف نظر گردد .
نصب سرپستانك :
پستانك ماشين شير دوشي بايد بطور افقي در دست گرفته شده و هريك از چهار لوله فلزي به يكي از سر پستانها وصل شود
فشار پمپ دستگاه بوسيله پولساتور بطور متناوب فشار هوا و خلاء بطور اتوماتيك ايجاد كرده و سر پستان در داخل لانيردر اثر خلاءمتناوب شير را از مخزن بداخل لوله شير هدايت كرده و كارگر بايد مراقب سرعت جريان شير در داخل مخزن شيشه اي بالاي سر خود باشد تا بمحض اينكه جريان روبا تمام گذاشت ابتدا لوله خلاءرا بسته و بعد پستانك را از پستان جدا كند .
بايد دانست عمل ماشين شيردوشي تقريباً مشابه عمل ميك زدن گوساله ميباشد زيرا در هنگام ميك زدن و فشاري كه زبان گوساله بسر پستان مادر وارد ميكند حالت خلائي در دهان گوساله ايجاد شده و يا بلع كه بطور غريزي انجام ميشود عمل فوق مانند عمل پولساسيون ماشين شيردوشي تكرار ميشود.
اينك ساير نكاتي كه بايد در موقع شيردوشي دقيقاً رعايت شود ذيلا شرح داده ميشود .
كارگر بايد حداكثر يك دقيقه بعد از خشك كردن پستان پستانك را به پستان گاو وصل كند .
روش كارگر در موقع شيردوشي توام با نوازش بوده و ضمنا كارگر برفتار گاو بايد آشنا باشد .
از صداي ناهنجار در موقع شيردوشي خودداري شود .
از ماشين شيردوشي طبق دستورالعمل مخصوص ماشين استفاده شود .
كارگر بمحض قطع جريان شير بايد پستانك را از سر پستانها جدا كند پس از اتمام عمليات شيردوشي كليه قسمت هاي سالون با آب تحت فشار قوي شست و شو داده شده و لوله هاي نقاله شير نيز با محلول آب گرم و مايع Detergent مخصوص از بقاياي شير پاك شود .
شيردر تانكر اطاق سردخانه در حدود 5 درجه حرارت حفظ شده و هر چه زودتر بوسيله تانكر بكارخانه حمل شود (حمل شير در بيرون نيز حتي المقدور در حرارت كم و در فاصله زماني كوتاه بكارخانه حمل شود .
سرويس دستگاه شير دوشي و تعويض لاينرها در فواصل زماني معين كه در دستورالعمل مربوط ذكر شده انجام گيرد . ماشين هاي شيردوشي ساده براي واحدهاي كوچك با صرفه تر ميباشد.
معمولاًشير عصر كمي بيشتر ا زشير صبح چربي داشته و در اول هر نوبت شيردوشي چربي كم تا يك درصد و در اواخر تا 10درصد بالا ميرود پس دامپروران براي آزمايش نمونه بهتر است در برداشت نمونه موقع كم بودن چربي دوشهاي اول و پرچربي بودن دوشهاي آخر را در نظر داشته باشند زيرا گلبولهاي چربي كه قطر آنها بين يك تا 10ميكرون ميباشد اكثراً در غدد مولد شير تا آخر هر نوبت شيردوشي ميماند كه با دوشها و ماساژهاي مرتب شيردوش ماهر و يا ماشين شيردوشي خارج ميشود . گاوهائيكه سه مرتبه در روز دوشيده ميشوند معمولاً شير ظهرشان چربتر است و در تليسه ماههاي اول شير دوشي شير مثل گاوهاي چند زا بالا نميرود بلكه در ماههاي چهارم تا هفتم مقدار شير تليسه شكم اول حداكثر ميباشد . چربي در تابستان كمتر از زمستان ودر دشت كمتر از كوهستان ميباشد . جدول شماره 1 – ساختمانها
شرح
تعداد/مقدار
(متر مربع يا درصد)
مشخصات
ارزش واحد ريال
ارزش كل هزار ريال
احداث سوله جایگاه گاو مولد
150
احداث سوله
400000
60000
احداث باکس فری استال براي پرورش گاو شيرده
30
احداث باکس فری استال
650000
19500
جايگاه نیمه باز براي پرورش تليسه
90
ديوار آجري، سقف خرپا فلزي، پوشش ايرانيت، كف بتن، سيمانكاري داخل و خارج و برق كشي
550000
49500
احداث جایگاه گوساله 3-6 ماه نر و ماده
67.5
ديوار آجري، سقف خرپا فلزي، پوشش ايرانيت، كف بتن، سيمانكاري داخل و خارج و برق كشي
550000
37125
احداث جایگاه گوساله 6 تا 12ماه نر و ماده
75
ديوار آجري، سقف خرپا فلزي، پوشش ايرانيت، كف بتن، سيمانكاري داخل و خارج و برق كشي
550000
41250
احداث جایگاه گوساله
30
احداث 10 باکس انفرادی به مساحت 30 متر مربع کف بتن، دیوار آجری سیمانکاری داخل و خارج
200000
6000
زايشگاه
50
احداث 4 باکس زایش به ابعاد 5/3*5/3 متر مربع و راهروها ديوار آجري، سقف خرپا فلزي، پوشش ايرانيت، كف بتن، سيمانكاري داخل و خارج و برق كشي
550000
27500
بيمارستان
5
ديوار آجري، سقف خرپا فلزي، پوشش ايرانيت، كف بتن، سيمانكاري داخل و خارج و برق كشي
550000
2750
انبار كنسانتره
40
داراي اسكلت فلزي ديوارجيني و نصب در و پنچره، كف بتن ،سيمانكاري داخل و خارج و برق كشي
600000
24000
هانگار علوفه
65
اسكلت فلزي، خرپا فلزي پوشش ايرانيت و كف 30 سانيمتر بالا آمده و بتن كاري شده
450000
29250
سيلو
92
به ارتفاع يك متر داخل زمين و 2 متر روي زمين آجر چيني سيمانكاري بتن، كف ايجاد شده و جاهک فاضلاب
350000
32200
دفتر اداري و مديريت
19
ديوار آجري، سقف تيرآهن با پوشش ايرانيت، سفيدكاري برق و آبرساني وداراي سرويس بهداشتي
1300000
24700
واحد مسكوني
32
ديوار آجري، خرپا فلزي با پوشش ايرانيت، سفيدكاري وبرق ؤ ابرساني و داراي سرويس بهداشتي
1200000
38400
محوطه عمليات دامپزشكي
16
كف بتن، نرده‌كشي باكس بندي انفرادي
900000
14400
سالن شيردوشي
34
ديوار آجري، سقف تيرآهن و ضربي، داراي چاله شيردوشي كاشيكاري و موزاييك برق كشي، آبرساني و فاضلاب
1000000
34000
سالن انتظار و محل جمع‌آوري شير
(سردكردن شير و موتورخانه)
25
ديوار آجري، سقف تيرآهن و ضربي، پوشش ايرانيت ، كاشيكاري و موزاييك برق و آبرساني نصب در و پنجره و …
450000
11250
محوطه سازي
100
تسطيح، شن‌ريزي، بتن‌كاري و محوطه خيابان
100000
10000
جمع
-
-
-
461825
هزينه پيش بيني نشده
3 درصد
-
-
13854
جمع كل
-
-
-
475679
جدول شماره 2 – وسايل و ماشين آلات
شرح
تعداد/مقدار
(دستگاه يا درصد)
مشخصات
ارزش واحد ريال
ارزش كل
هزار ريال
تراكتور
1
مسي فرگوسن مدل 285
000/000/110
110000
وانت سايپا
1
سايپا مخصوص حمل شير
000/000/110
110000
بيل جلو و كشش عقب
1
ساخت داخل و نصب در تراكتور مسي فرگوسن
000/000/20
20000
گاو آهن
1
ساخت داخل
000/000/5
5000
ديسك
1
28 پره ساخت داخل
000/000/10
10000
كودپاش
1
چرخدار
000/000/10
10000
كاه خرد كن
1
ساخت داخل
000/000/10
10000
تريلي
1
ساخت داخل
000/000/1
1000
تیغه کود روب
1
ساخت داخل
000/000/3
3000
تانكر سوخت
1
چرخدار 5000 ليتري
000/000/30
30000
تانکر آب
1
2000 لیتری با پایه
000/000/2
20000
جمع
-
-
-
595000
پيش بيني نشده
3%
-
-
17850
جمع
-
-
-
612850
جدول شماره 3 – تاسيسات و تجهيزات
شرح
تعداد/مقدار
مشخصات
ارزش واحد ريال
ارزش كل هزار ريال
امتياز برق
يك رشته
سه فاز
35000000
35000
ترانس و تابلو برق
هر كدام 1 دستگاه
ساخت داخل
20000000
20000
تيرريزي و سيم كشي

-
10000000
10000
سمپاش و شعله افكن
1-1
يك دستگاه 100 ليتري چرخدار و يكدستگاه پشتي
2000000-1200000
3200
كپسول آتش نشاني
2
50 كيلويي چرخدار متحرك
500000
1000
آبگرمكن
1 دستگاه
60 گالني نفتي
900000
900
بخاري
3 دستگاه
نفتي ساخت داخل
600000
600
منبع آب
يك دستگاه
5 هزار متر مكعبي هوايي ورق سفيد
9000000
9000
دستگاه شيردوش
يك دستگاه
6 واحدي دوبل
250000000
250000
موتور برق اضطراري
يك دستگاه
ساخت داخل
20000000
20000
چاه آب
1 حلقه
چاه نيمه عميق با الكتروموتور لوله ، شافت، غلاف و پمپ
50000000
50000
لوازم اداری
یک دست
یک دست کامل با میز و صندلی اداری متعارف
4000000
40000
جمع
-
-
-
439700
پيش بيني نشده
3%
-
-
13191
جمع
-
-
-
452891

جدول شماره4 – كل سرمايه‌گذاري ثابت
شرح
ارزش (هزار ريال)
مدت استهلاك
مبلغ به هزار ريال
ساختمانها جدول شماره 1
475679
20 سال
23784
ماشين آلات جدول شماره 2
612850
10 سال
61285
تاسيسات و تجيهزات جدول شماره 3
452891
10 سال
45289
خريد 30راس تليسه آبستن هر راس 000/000/30
90000
-
-
جمع
1631420
-
130385

جدول شماره 5 – هزينه‌هاي جاري ساليانه طرح
شرح
تعداد/مقدار (متر مربع يا درصد)
ارزش واحد به هزار ريال
دارو بهداشت و مواد ضدعفوني
به ازاي هر رأس 100000 ريال
3000
هزينه تلقيح مصنوعي
به تعداد 45 مورد هر مورد 1000000 ريال
4500
هزينه شماره زني و ثبت مشخصات
به ازاي هر راس 40000 ريال
1200
هزينه آب و برق
ساليانه
6000
هزينه سوخت
ساليانه
3000
كارگر ساده 3 نفر عيدي و پاداش
ماهيانه 000/000/2 ريال و پاداش سالیانه
78000
هزینه کارشناس با تجربه دامپروری و دكتر دامپزشك نيمه وقت
ماهيانه 1100000 ريال
1320
هزينه كاشت و داشت و برداشت 6 هكتار
هر هكتار 2500000 ريال
15000
بيمه ساختمانها ، تأسيسات و ماشين آلات
4 در هزار
4385
جمع
-
140285
پيش بيني نشده
3%
4208
جمع
-
144493 ميانگين هدف جدول شماره 6 - سال اول
شرح
سبوس گندم
200 سيلوي ذرت
جو
يونجه
كنحاله تخم پنبه
كنسانتره
كاه گندم
سنگ آهك
جوش شيرين
مكمل
DCP
زئوليت
گاو شيرده
300/3
8
3
3
5/1
4/1
6/1
3/0
12/0
-
-
-
گاو خشك و تليسه آبستن
100/0
4
5/0
5/1
6/0
3
5
-
-
-
-
-
ماده گاو
-
8/2
-
-
1
5/4
3
-
-
-
-
-
كوساله شيرخوار
-
-
-
2/0
-
2/0
-
-
-
-
-
-
گوساله 3-6 ماهه
5/1
5/3
600/0
500/0
7/0
-
4/0
-
06/0
05/0
05/0
15/0
گوساله 6-12 ماهه
5/2
5
800/0
8/0
1
-
5/0
-
05/0
06/0
07/0
2/0
گوساله ماده 6-12 ماهه
400/1
3
2
1
1
-
3/1
-
-
-
-
-
گاو ماده 12-24 ماهه
2
8
2
3/1
5/1
-
5/2
-
12/0
-
-
6/0
جوانه نر
1
4
1
2
5/0
01/2
3/3
-
-
-
-
-
مصرف كنسانتره و گوساله شيرخوار از حدود يكماهگي به مدت 50 روز مي‌باشد.

جدول شماره 7 - سال دوم
شرح
سبوس گندم
سيلوي ذرت
جو
يونجه
كنحاله تخم پنبه
كنسانتره
كاه گندم
سنگ آهك
جوش شيرين
مكمل
DCP
زئوليت
گاو شيرده
7/3
9
3/3
3
6/1
5/1
8/1
3/0
13/0
-
-
- جدول شماره 8 - سال سوم
شرح
سبوس گندم
سيلوي ذرت
جو
يونجه
كنحاله تخم پنبه
كنسانتره
كاه گندم
سنگ آهك
جوش شيرين
مكمل
DCP
زئوليت
گاو شيرده
4
10
7/3
5/3
8/1
7/1
2
35/0
14/0
-
-
- جدول شماره 9 - مصرف خوراك به كيلوگرم در سال اول با توجه به تركيب گله
تركيب گله
متولد روز
سبوس گندم
سيلوي ذرت
جو
يونجه
كنحاله تخم پنبه
كنسانتره
كاه گندم
سنگ آهك
جوش شيرين
مكمل
DCP
زئوليت
شير
گاو شيرده 29
365
34931
84680
31755
31755
15878
14819
16936
3176
1270
-
-
-
-
جوانه نر 1
365
365
1460
365
730
183
734
1205
-
-
-
-
-
-
گوساله شيرخوار 24
80
-
-
-
384
-
384
-
-
-
-
-
-
7680
گوساله 3-6 ماهه 24
105
3780
8820
1512
1260
1764
-
1008
-
151
126
126
378
-
كوساله نر 6-12 ماهه 12
180
5400
10800
1728
1728
2160
-
1080
-
108
130
151
432
-
گوساله ماده 6-12 ماهه 12
180
3024
6480
4320
2160
2160
-
2808
-
-
-
-
-
-
جمع كل
-
47500
112240
39680
38017
22145
15937
23037
3176
1529
256
277
810
7680
برگ يونجه و كنسانتره جهت گوساله هاي شيرخوار از حدود يك ماهگي پيشنهاد مي‌گردد وزن گاو شيرده در سال اول شيردهي 500 كيلوگرم و در سال دوم 600 كيلوگرم و از سال سوم به بعد 700 كيلوگرم لحاظ گردد .


مطالب مشابه :


درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است

يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق كارگر ماهر كارگر ساده. 2500.
تأسیس گاوداری شيری 30 راسی

دانشكده اعزام شده و در مراجعت به تاسيس آمريكا و استراليا توسعه كارگر ساده 3
معدن مس سونگون

الان در استراليا زندگي مي تهران به منطقه اعزام چراكه از كارگر ساده گرفته تا
برچسب :