نمرات پودمان تابستان/معماری 3-87 /اصول سرپرستی کارگاه و ساخت و ارائه مقدماتی

 

اصول سرپرستي كارگاه

873710353013

5/16

883710351056

5/14

873710353014

10

873710353015

15

873710353016

20

873710353017

20

ساخت و ارائه مقدماتي 

873710353013

5/16

883710351056

16

873710353014

16

873710353015

16

873710353016

16

873710353017

16

 


مطالب مشابه :


جزوه بخش 4 و 5 درس اصول سرپرستی کارگاه

مهندســے عمراטּ - جزوه بخش 4 و 5 درس اصول سرپرستی کارگاه -
جزوه بخش 1 و 2 و 3 درس اصول سرپرستی کارگاه

مهندســے عمراטּ - جزوه بخش 1 و 2 و 3 درس اصول سرپرستی کارگاه -
نمرات اصول سرپرستی کارگاه (رشته معماری - علمی کاربردی واحد 15 تهران) (ترم 1-92)

Akbarpour-Amin - نمرات اصول سرپرستی کارگاه (رشته معماری - علمی کاربردی واحد 15 تهران) (ترم 1-92) - PhD student in Mechanical Engineering, Ferdowsi University of Mashhad.
نمرات پودمان تابستان/معماری 3-87 /اصول سرپرستی کارگاه و ساخت و ارائه مقدماتی

مركز آموزش علمي-كاربردي ابركوه - نمرات پودمان تابستان/معماری 3-87 /اصول سرپرستی کارگاه و ساخت و ارائه مقدماتی - مركز آموزش علمي-كاربردي ابركوه.
برگزاری اولین کارگاه آموزشی هیئت کوهنوردی شهرستان سنندج

عنوان این کارگاه آموزشی "مبانی و اصول اولیه کوهپیمایی" بود که با حضور 36 نفر از کوهنوردان شهر سنندج برگزار گردید، گام برداری،سازماندهی گروه، اصول سرپرستی کوهستان و ... از گزیده مباحث ارائه شده در این کارگاه آموزشی بود. ضمنا آقایان لقمان ...
نيمسال اول 93

کارداني گوشت و فراورده هاي گوشتي – ترم سوم - کارآفريني - اصول نگهداري موادغذايي - شيمي گوشت و فراورده هاي گوشتي - تکنولوژي توليد گوشت و کارگاه - سردخانه و انبار - اصول مهندسي صنايع غذايي - بسته بندي گوشت و فراورده هاي گوشتي و کارگاه .... مرتعي و جنگلي و عمليات - کاربرد ماشين آلات در ابخيزداري و عمليات - اصلاح و احيا مکانيکي و بيومکانيکي حوزه هاي آبخيز و عمليات - کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات - اصول سرپرستي - کارورزي 1 - اخلاق اسلامي - توجه : کليه آزمايشگاه ها و کارگاه هاو ...
کارگاه مدیریت و سرپرستی اثربخش

مفهوم سرپرست و سرپرستي و جايگاه آن در مديريت. - مقایسه رهبر، مدیر و سرپرست و نقشهای رهبری و مدیریتی در سرپرستی اثربخش. - حيطه نظارت (سرپرستي) و روش هاي تعيين آن. - اختیار و مسئولیت در سرپرستی اثربخش. - اصول طرح ريزي و بهبود ...
برچسب :