آغاز انتخاب واحد ترم تابستان 91 دانشگاه پیام نور

ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان ۹۱ دانشگاه پیام نور آغاز شد 
 به گزارش اخبار پیام نور ثبت نام و انتخاب واحد ترم تابستان دانشگاه پیام نور از امروز ۲۶ تیرماه آغاز شده است. دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه به سیستم گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir و از مسیر :ثبت نام --> عملیات ثبت نام --> ثبت نام اصلی، از زمان ثبت نام و انتخاب واحد خود اطلاع پیدا کنند. هر دانشجو در یک زمان مشخص می تواند نسبت به انتخاب واحد ترم تابستان خود اقدام کند.انتخاب واحد ترم تابستان پیام نور تا ۸ مرداد ادامه خواهد داشت.در ترم تابستان دانشگاه پیام نور هر دانشجو حداکثر می تواند ۶ واحد انتخاب کند.امتحانات تابستان دانشگاه پیام نور از 4 شهریور آغاز خواهد شد. دانشجویان فقط میتوانند دروسی که دارای کد انتخاب واحد و تاریخ امتحان می باشد را اخذ نمایند.دانشجویانی که با پیغام سر ترم شما ایجاد نشده است روبرو میشوند باید به کارشناس رشته خود مراجعه کنند.
آموزش تصویری نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور کلیک کنید 
برای دریافت جدول وضعيت منايع درسي كليه رشته ها در مقاطع كارشناسی ناپيوسته، كارشناسی دانشگاه پیام نور کلیک کنید


مطالب مشابه :


آموزش تصویری نحوه انتخاب واحد دانشگاه پیام نور

زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه پیام نور از ۱۸ بهمن شروع و تا ۳۰ بهمن ۸۸ ادامه
آموزش تصویری نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور

آموزش تصویری نحوه ثبت نام و انتخاب واحد دانشگاه پیام نور برای ثبت نام و انتخاب واحد ترم اول
انتخاب واحد ترم اول سال تحصیلی 93-92 / نکات مهم و آموزش تصویری

پیام نور » آموزش تصویری نحوه دانشگاه پیام نور انتخاب واحد پیام نور برای
تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال دوم دانشگاه پیام نور

آخرین اخبار دانشگاه پیام نور"فراگیر پیام نور"برنامه امتحانات پیام نور" تستی یا تشریحی پیام
آغاز انتخاب واحد ترم اول دانشگاه پیام نور / راهنمای انتخاب واحد

دانشگاه پیام نور پیام نور » آموزش تصویری نحوه آموزش تصویری انتخاب واحد.
آموزش تصویری نحوه تعیین محل آزمون ارشد در سیستم گلستان پیام نور

اخبار پیام نور - آموزش تصویری نحوه دانشگاه پیام نور پیام نور"انتخاب واحد
اعلام نمرات امتحانات پایان ترم / آموزش تصویری نحوه مشاهده نمرات

ترم / آموزش تصویری نحوه پیام نور; انتخاب واحد و ترم در دانشگاه پیام نور
آغاز انتخاب واحد ترم تابستان 91 دانشگاه پیام نور

نور » آموزش تصویری نحوه واحد دانشگاه پیام نور منابع پیام نور"انتخاب واحد
دانشگاه پیام نور رویه نحوه انتخاب واحد و دریافت شهریه را تغییر داد

دانشگاه پیام نور پیام نور » آموزش تصویری نحوه منابع پیام نور"انتخاب واحد
انتخاب واحد نیمسال اول دانشگاه پیام نور تمدید شد / تاریخ حذف و اضافه

پیام نور » آموزش تصویری نحوه دانشگاه پیام نور منابع پیام نور"انتخاب واحد
برچسب :