عید غدیر

عید غدیر هر سال یاد آور خاطرات زیبایی برای من است......

هر سال از ۲ روز قبل از عید جنب و جوش عجیبی در خونه ما بوجود میاد....یکی مسوول گرفتن ته کیسه ها و اسکناس های جدید از بانک میشه.....دیگری مسوول این میشه که روی اسکناس ها رو بنویسه(که معمولا این وظیفه خطیر بر عهده این جانب است)...خواهرم معمولااونا رو تزیین میکنه... .خرید و نظافت خونه هم بر عهده فرد دیگری است و....

امسال هم هر جور شده بود خودم رو رسوندم رشت تا بتونم کمک کنم و در ضمن دیداری با بعضی از اقوامی داشته باشم که لطف میکنند و فقط عید های قدیر هر سال یادشون میاد ما هم وجود داریم....دیدن این جور آدم ها برام جالبه!!!

جنب و جوش خونمونو در این روز دوست دارم به ویژه اینکه هم زمان میشه با سالگرد ازدواج پدر و مادرم که خرید کیک یا درست کردن اون معمولا بر عهده منه که دختر بزرگ خانواده هستم و من با کمال میل حاضر به انجام اون هستم.

 

امروز بارش اولین برف در تهران شروع شده بود که من سوار اتوبوس شدم.


مطالب مشابه :


اسکناس برای عید غدیر

اسکناس برای عید غدیر اگر بتوانید درست کنید و روز عید غدیر به بچه ها تزیین سنبل
تزئین سکه عید غدیر

فکر میکنم برای عید غدیر عده ای از یک کارت زیبا درست کنید و اگر اسکناس هدیه تزیین شمعهای
تزئین سکه عید غدیر ۳

این سری سوم از تزئین سکه عید غدیر است که به عزیزان داشتن سکه یا اسکناس آزاد تزیین سنبل
عید غدیر

عید غدیر هر سال دیگری مسوول این میشه که روی اسکناس ها خواهرم معمولااونا رو تزیین
هروزتان نوروز نوروزتان پیروز

انواع تزیینات تخم مرغ مخصوص سفره هفت سین عید زیبا جهت تزیین تخم اسکناس های بازی
اهم فعالیتهای پرورشی

اولیا، 217 عدد اسکناس 200 عید غدیر واهدا و سخنرانی و تزیین حنا و تزیین
برچسب :