همه چیزدرباره کارت ایثار

ما فرضا به پرسنل معاونت خودمان  گفته ايم به هر شهري كه مي رويد به باجه هاي پستي سري بزنيد ببينيد توجيه هستند يا نه. اين چيزي است كه از  دست ما بر مي آيد. افراد مي توانند همين موارد را هم در سايت به اطلاع ما برسانند تا سريعا ابلاغ كنيم. البته پست مركزي خيلي به مواردي كه مي گوييم حساس هستند چون يك منبع درآمدي خوبي برايشان است و چون سيستمشان در سراسر كشور آنلاين است موارد را سريع پيگيري مي كنند.

فاش نيوز: مواردي نيز وجود دارد كه مدتي است مداركشان را فرستاده اند اما نتيجه نگرفته اند اصلي ترين ايراد را چه مي دانيد؟

- ايراد اصلي اين است كه برخي آدرس خود را اشتباه مي نويسند. به همين علت نامه عودت مي خورد. مثلا مي نويسند روستاي فلان و بعد اسم خودشان را مي نويسند. تقريبا هفتاد- هشتاد درصد آدرس را ناقص مي نويسند. يا اينكه آدرس درست نوشته شده است اما جا به جايي منزل صورت گرفته است. كساني كه در سايت aja.ir مشكلشان را مطرح مي كنند جانشين فرمانده كل ارتش خودشان مي خوانند و به ما ابلاغ مي كنند، بعد از مدتي هم نيتجه كار را پيگيري مي كنند. معمولا هر روز چند مورد از اين گزارشات داريم.

فاش نيوز: سايت كه هيچ مشكلي ندارد يعني به راحتي قابل استفاده است؟

- سايت ارتش است. مگر مي شود مشكل داشته باشد؟!

فاش نيوز: خوب در بيشتر موارد به اين شكل است که آدرس را اشتباه مي نويسند و یا جا به جايي منزل صورت گرفته است. باقي موارد چطور؟

- موارد ديگر به اين صورت است كه فرضا" نفر در يگان لشكر 64 اروميه خدمت كرده است. اداره پست مدارك را به لشكر 64 مي فرستد. اگر لشكر اطلاعات نداشته باشد بايد از آن يگان كه شخص خدمت كرده است سوال كند. يگان هاي لشكر پخش هستند مثلا يكي از آنها در مهاباد است. لشكر بايد نامه بنويسد به مهاباد تا برايش بفرستند. در آنجا خود تيپ آن اطلاعات را ندارد بلكه اطلاعات در گردان است بنابراين يگان هايي كه پخش هستند مثل لشكر 64 كار به اين شكل طول مي كشد.

فاش نيوز: انجام مي شود ولي طول مي كشد؟

- بله چون اينها را داخل يك سي  دي براي ما مي آورند كارت چاپ شود و داخل پاكت قرار گيرد 24 ساعت بيشترطول نمي كشد. اداره پست در سوله اي كه اين كار را انجام مي دهيم  مستقر شده است و اين موارد را تحويل باجه پست مستقر در همين جا مي دهيم.

فاش نيوز: مورد ديگري هم هست؟

- مواردي هم هست كه نفر خودش فكر مي كند در منطقه بوده است ولي آنجا منطقه عملياتي محسوب نمي شده است. يا تاريخ حضور در منطقه عملياتي را لغايت 27/5/1367  قرار  داده ايم لذا نفر فكر مي كند شامل اين قانون مي شود، در منطقه هم خدمت كرده است ولي چون بعد از قطعنامه بوده است ديگر منطقه عملياتي محسوب نمي شود.

فاش نيوز: در زمينه مداركي كه در بمباران از بين رفته است گفته بوديد كه در حال جمع آوري مدارك هستيم. الان در چه مرحله اي است و چقدر موفق بوده ايد؟

- ما به اين نتيجه رسيديم كه اين پروسه طولاني است. با ناجا يك هماهنگي و كار مشتركي را شروع كرديم.اطلاعات سربازان از تاريخ 1367 به بعد را كه در رايانه داشتيم  به ناجا كه در حال هوشمند كردن كارتهاي پايان خدمت است داديم اما چون اطلاعات سالهاي 67-68 به قبل همه به صورت دستي بوده است اين اطلاعات را نداريم. اگر شخص مثلا بخواهد به خارج از كشور برود نيروي انتظامي براي اينكه صحت و سقم كارت را چك كند بايد دوباره از ما استعلام كند ما هم مجددا بايد از يگان بخواهيم. براي اينكه فرد معطل نشود، تصميم گرفتيم اطلاعات جزئي كليه سربازان بعد از انقلاب تا به حال را - چون بين سالهاي 67-68 به بعد را هم در بعضي موارد خالي داريم- كه در دفاتر اساس داريم، از يگان بخواهيم و به ناجا بدهيم تا به مرور كه اين ها براي كارهايي مثل خروج از كشور و ... مراجعه مي كنند آن ها شروع كنند و آن را كامل كنند. يعني در واقع ما اطلاعات خام را به آن ها بدهيم و آن ها زمان مراجعه شخص اطلاعات را كامل مي كنند و چون ما به سايت آن ها وصل هستيم از همين طريق اطلاعات نفر را مي توانيم بگيريم. اين در واقع يك راه كار است. راه كار اصلي اين است كه اطلاع رساني شود تا سربازان دوران جنگ مراجعه كنند و اطلاعات خودشان را در اختيار ما قرار دهند.

فاش نيوز: درباره اطلاعاتي كه در بمباران از بين رفته است پاسخ داديد؟

- كسي كه اطلاعاتش در بمباران از بين رفته است در اصل كارت پايان خدمت را دارد اما پرونده گرداني اش از بين رفته است. وقتي مي خواهد كارت پايان خدمتش را بگيرد بايد اطلاعاتش را بدهد تا كارت را دريافت كند بنابراين اطلاعاتش در جايي حتما" وجود دارد.

فاش نيوز: هيچ موردي نيست كه اطلاعات شخص در هيچ جايي وجود نداشته باشد؟

- ممكن نيست. اطلاعات در يگان وجود دارد اما در رده فرق مي كند.

فاش نيوز: اين موارد را خود شما پيگيري مي كنيد؟ يعني وقتي فرد در اداره پست ثبت نام مي كند ديگر نياز به اقدام ديگري نيست؟

- اگر يك ضرورتي وجود داشته باشد و عجله داشته باشند مثلا" براي معافيت فرزند يا شركت در دانشگاه كه از امسال سربازان  دوران جنگ مي توانند براي شركت در كنكور استفاده كنند، به سايت aja.ir كه مراجعه كنند واطلاعات خوشان را بدهند زودتر پيگيري مي شود.

فاش نيوز: تاثيرش در كنكور به چه شكل است؟

- مي توانند از سهميه رزمندگان استفاده كنند.

فاش نيوز: فرقي هم مي كند كه دانشگاه آزاد باشد يا دولتي و غيره؟

- بيشتر براي دانشگاه آزاد است. سراسري را نمي دانم چطور عمل مي كنند وليكن مي آيند و از ما مي گيرند.

فاش نيوز: مگر شما مشخص نكرده ايد كه همه دانشگاه ها باشد يا خير؟

- در همه موارد ثبت نام اطلاعات شخص گرفته مي شود كه آيا شما ايثارگر هستيد يا نه، ولي دانشگاه آزاد بيشتر فعال است. يعني مراجعين ما بيشتر دانشگاه آزادي هستند.

فاش نيوز: بالاخره شخصي كه مي خواهد سراسري شركت كند اين سهميه برايش اعمال مي شود يا نه؟

- بله. اينكه آن ها چطور عمل مي كنند را كار ندارم اما بيشتر مراجعين ما دانشگاه آزادي هستند چون سن اين ها معمولا بالاست و بيشتر فوق ليسانس و دكترا شركت مي كنند. يعني تقريبا هشتاد درصد آن ها متقاضي شركت در كنكور دانشگاه آزاد هستند. حالا فردي كه مي خواهد در كنكور شركت كند و يك ماه بيشتر فرصت ندارد، نبايد از طريق پست اقدام كند چون زمانبر است. اين فرد بايد مستقيما" به يگانش مراجعه كند. ساز و كاري را گذاشته ايم كه معمولا در عرض 24  ساعت براي فرد كارت صادر مي شود.

فاش نيوز: اگر فرد به يگانش مراجعه كند به او نمي گويند بايد از طريق پست اقدام كنيد؟

- خير. كسي كه عجله دارد مي تواند به صو رت حضوري اقدام كند و در غير اين صورت از طريق پست.

فاش نيوز: از تسهيلات بيشتر گفتيد منظورتان چيست؟

- براي اينكه انگيزه سربازان دوران جنگ  بيشتر شود بحث مسكن را هم  شروع كرده ايم. تعدادي سهميه از مسكن مهر گرفته ايم. در شهريار و كرج واگذار كرديم، در ورامين هم همين طور. الان جايي كه فعال است كرمانشاه است.

فاش نيوز: اين واگذاري به چه شكلي است؟

- به شكل رندومي تعدادي شماره  را انتخاب كرديم. در شهرهايي كه تعداد جمعيتشان كم است به تمامشان اعلام كرديم اما در كرمانشاه كه تعداد زياد بود 70-60 هزار شماره را انتخاب كرديم. در صفحه اول چند روزنامه هم آگهي داديم. آن چيزي كه  از دست ما بر مي آمد همين بود.

فاش نيوز: اگر شخصي خواست براي مسكن ثبت نام كند چطور بايد اقدام كند؟

- ما براي اين مورد آدرس پروژه را مشخص كرده ايم.  مثلا" گفته ايم كرمانشاه شهرك پرديس. در آنجا راهنما گذاشته ايم پس از بازديد مي توانند درخواست دهند. شماره كارت را چك مي كنيم اگر درست بود مجوز ثبت نام صادر مي شود.

فاش نيوز: الان همه مردم مي توانند براي مسكن مهر ثبت نام كنند. تفاوتش در چيست؟

- اين پروژه به مسكن مهر عمومي ارتباطي ندارد.

فاش نيوز: اين پروژه در حال تكميل است به اين شكل كه در آينده به همه سربازان  دوران جنگ تعلق گيرد؟

- بيشتر خو استه ايم ايجاد انگيزه كنيم تا كساني كه تا كنون براي  دريافت كارت ايثار اقدام نكرده اند زودتر اقدام كنند و گرنه تعداد اين افراد 5/2 ميليون نفر است. بحث مسكن به اين آساني نيست كه بتوانيم  همه را تحت  پوشش قرار  دهيم.

فاش نيوز: اگر شخصي از شما سوال كند كه چرا تبعيض قائل مي  شويد چه پا سخي مي دهيد؟

- درست مي گويد. اما بضاعت ما همين است.

فاش نيوز: ايثارگري سوال كرده است كه در اداره ما كسي كه به صورت داوطلب به جبهه رفته كارت ايثار به دردش مي خورد اما من كه به صورت داوطلب نرفته ام، كارت ايثارگر به دردم نمي خورد.

- تاثير دارد، ايشان اطلاع ندارند. ستاد كل به ما گفته است كه اگر شخص خواست يك سال از خدمت شخص را كم كنيد و كارت داوطلب برايش صار كنيد. همين افراد مي توانند بيايند از ما تاييديه بگيرند كه در اداره يك پايه حقوقي به او بدهند.

فاش نيوز: رسيدگي هم مي شود؟

- بله روزانه دهها نامه را به ادارات جواب مي دهيم.

 

فاش نيوز: درباره امتياز داوطلب از غير آن بيشتر توضيح دهيد؟

- در ارتش سرباز زير 24 نداريم، معمولا دوازده ماه را كم مي كنيم و دوازده ماه را برايش مي فرستيم كه در اصل به نفع سربازان مي شود چون بسيجيان امكان دارد فرضا شش ماه يا دوازده ماه سابقه داشته باشند اما سرباز زير 24 ماه نداريم. وقتي داوطلب محسوب مي شود يك پايه حقوق برايش  در نظر گرفته مي شود.

فاش نيوز: بنابر صحبت هاي شما اگر داوطلب محسوب نشود كارتش در اداره بي تاثير است؟

- سربازان دوران جنگ ما همه داوطلب بوده اند. كسي را به اجبار به جبهه نبرده اند. يقه كسي را نگرفته اند و به اجبار به جبهه ببرند. وقتي در منطقه بازي دراز يك قسمتي را گرفتيم تعدادي قبر مشاهده كرديم. از اسرا سوال كرديم اين قبرستان چيست گفتند سربازاني كه از جبهه فرار مي كردند در اينجا اعدام مي كردند تا براي ديگران عبرت شود. در ايران به اين شكل نبوده است.

فاش نيوز: برخي هم  كارت ايثار دارند اما براي مجروحيتشان مدرك ندارند؟

- بحث مجروحيت ساختارش متفاوت است و مربوط به حوزه كاري من نيست، اما در كل الان بيست سال از زمان جنگ گذشته است. وقتي ما مي خواهيم بحث جانبازي را بررسي كنيم يك چيز را مسلم مي دانيم و آن اينكه فرد حتما بايد در بيمارستان بستري شده باشد والا خيلي از بيماري هاي جسمي به علت كهولت سن به وجود مي آيد. زماني هست كه نفر مي گويد من شيميايي شده ام از طريق آزمايش صحت  و سقم آن  تشخيص داده مي شود چون در جاي ديگري شخص شيميايي نمي شود. اين مورد را بدون نياز به مدرك بستري شدن در بيمارستان قبول مي كنند ولي در ساير موارد فرد حتما" بايد بستري شده و سوابق بيمارستاني داشته باشد.

فاش نيوز: از آقاي كفاش رئيس كميسيون تعيين درصد بنياد شهيد كه پرسيدم طور ديگري جواب  دادند!

- در ارتش به اين شكل است.

فاش نيوز: مگر همه جانبازان نبايد به بنياد شهيد مراجعه كنند؟

- خير. كسي كه در ارتش خدمت كرده است بايد در سيستم ارتش پيگير كارش باشد. وقتي به  مرحله آخر مي رسد يك درصدي را برايش در نظر مي گيرند. اگرجزو نيروي كادر ارتش بود وقتي خواستند رتبه حقوقي و ساير مزايا به او بدهند خود سازمان ارتش اين كار را مي كند، اما كسي كه سرباز بوده و جزو نيروي كادر ارتش نيست وقتي كارهاي مربوط به كميسيون پزشكي اش انجام شد به بنياد شهيد ارجاع داده مي شود.

فاش نيوز: يك مطلب مهم اين است كه خيلي از ايثارگران در زمان جنگ پيگير مسائل تعيين درصد و مدرك نبوده اند، الان كه مي خواهند به خاطر درمان و غيره پيگير تعيين درصد باشند به مشكل برمي خورند چون از آن ها مدرك مي خواهند.

- خيلي از پرسنل كادر ما هم اين گونه هستند.

فاش نيوز: يعني كاري نمي شود كرد؟

- خير. بالاخره بايد مدرك داشته باشند. فرضا" شخصی كه تعدادي تركش در بدنش وجود دارد، اين قابل اثبات است.

فاش نيوز: شما فقط شيميايي را گفتيد؟

- مواردي هست كه فقط در جنگ اتفاق مي افتد. اين ها قابل اثبات است. شميايي و تركش در هر جايي  اتفاق نمي افتد. در قسمت ايثارگران ارتش موارد شيميايي را بدون برو و برگرد به بيمارستان مي فرستند و مورد تركش را هم در چرخه ديگري بررسي و تعيين درصد مي كنند. ولي در ساير موارد فرد، حتما" بايد سوابق بستري شدن در بيمارستان را داشته باشد.

فاش نيوز: كساني هستند كه مي گويند در زمان جنگ در ژاندارمري و در منطقه كردستان خدمت كرده و در شرايط خيلي سختي هم بوده ايم اما اكنون فقط سربازان ارتش مي توانند براي دريافت كارت ايثار اقدام كنند؟

- نيروي دريايي را مي دانم كه الان در حال صدور كارت ايثار هستند.

فاش نيوز: شما فقط نيروي زميني را مشخص كرده بوديد.

- آمار نيروي زميني با آمار نيروي دريايي قابل مقايسه نيست. مثلا سربازي كه از نيروي هوايي در جبهه بوده باشد نداريم. آن زمان فقط سربازاني در سيستم پدافند نيروي هوايي بودند كه البته پشت جبهه محسوب مي شده است. تعداد كمي كه از نيروي دريايي بوده اند الان در حال صدور كارت برايشان هستند. نيروي انتظامي هم به افراد برگه مي دهد.

فاش نيوز: اين برگه به چه كاري مي آيد؟

- با اين برگه مي تواند براي فرضا" دانشگاه، بيمه و يا اداره نامه بگيرد.

فاش نيوز: اين برگه مساوي با كارت است؟

- بله.

فاش نيوز: چرا كارت صادر نمي شود؟

- شايد به علت اينكه تعدادشان كم است برايشان صرف نمي كند كه بخواهند براي اين كار ساختاري را تعريف كنند.

فاش نيوز: در مصاحبه اي كه قبلا" داشته ايد به طور دقيق مشخص نكرده ايد كساني كه كارت ايثارگري را در اختيار دارند از چه تسهيلاتي برخوردار مي شوند؟

- يك بار در قسمت مراجعات مردمي گفتم از كساني كه به اينجا مي آيند بپرسيد اين كارت را براي چه مي خواهند. ما خودمان مي دانيم چه امتيازاتي را قائل هستيم اما نظر آنان را هم مي پرسيم. در سطح كشور به صورت عمومي يك سري مزايا را در نظر گرفته اند. ما مثلا" كسر خدمت را داريم و سهميه كنكور دانشگاه. 25 مورد از كساني كه آمده بودند كارت ايثارگري دريافت كنند را بررسي كردم. فرضا" شخصي مي گفت مي خواهم فرزندم را در دانشگاه شاهد ثبت نام كنم يا قاضي گفته بود اگر ايثارگر باشي برايت تخفيف قائل مي شوم. در دادن وام هاي اشتغالزايي در صورتي كه دو طرف همسان باشند كارت ايثارگري ترجيح دارد. يك سري وام مخصوص ايثارگران است، پايه حقوقي هست، در بحث بيمه هم دو سال خدمت جزو بيمه محسوب مي شود. يك سري از سازمان ها حق بيمه شخص را مي دهند.

فاش نيوز: حق بيمه را چگونه مي دهند؟

- فرضا" نفر بايد سي سال خدمت كند تا بازنشسته شود. طبق قانون دو سال خدمت سربازي جزو خدمت حساب مي شود. يعني نفر 28 سال خدمت مي كند اما حق بيمه آن دو سال گرفته مي شود. اگر شخصي مدرك ايثارگري داشته باشد درصدي تخفيف برايش قائل مي شوند. بعضي از سازمان ها هم كل آن را تخفيف مي دهند. بنابراين مواردي هست كه براي كل ايثارگران در سطح كشور در نظر گرفته شده است و اين گونه نيست كه لازم باشد ما بخشنامه صادر كنيم. مثلا شخص به  دانشگاه آزاد مي رود اما تخفيف قائل نمي شوند چون تخفيف در صورتي است كه بنياد مستضعفان يك پولي را به آنها بدهد، اما جا به جايي دانشگاه را از آن ها مي پذيرند.

فاش نيوز: اگر شخصي بخواهد موارد را دقيق تر را بداند بايد به سايت مراجعه كند؟

- خير. موارد فقط كسر خدمت و سهميه دانشگاه است. اين مربوط به ارتش مي شود. موارد ديگر براي كل ايثارگران كشور است كه قانون تعيين كرده است. مثل كوتاه كردن نوبت دادگاه. موارد كلي كه مربوط به همه ايثارگران مي شود را خود شخص در موارد مختلف مثل وام بانكي مي تواند آنجا سوال كند.

فاش نيوز: براي ايثارگراني كه به  جاي فرزند پسر، دختر  دارند مزايايي در نظر گرفته نشده است؟

- فكر مي كنم اين ايثارگران بايد نامه اي به مسئولين بنويسند و از آنها بخواهند تا به مزاياي كارت ايثارگري  افزوده شود.

فاش نيوز: در مصاحبه اي كه امير سرتيپ پوردستان درباره مزاياي كارت ايثارگري داشتند به استفاده از اماكن نيروي زميني مثل تالارها و ورزشگاه ها با  قيمت بسيار ارزان اشاره كرده بودند؟

- اگر شخصي از غير ايثارگران بخواهد فرضا" از تالارهاي ارتش استفاده كند يك قيمتي دارد اما اگر از ايثارگران باشد فرقي هم نمي كند از كجا باشد يك تخفيفي برايش در نظر گرفته مي شود.

فاش نيوز: بسيار ارزان، معني رايگان مي دهد؟

- خير. ده درصد تخفيف دارد.

فاش نيوز: اينكه چند ماه سابقه داشته باشد هم در درصد تخفيف تاثير دارد؟

- خير. صرفا داشتن كارت ايثار مهم است.

فاش نيوز: ايثارگري گلايه داشت كه عكس روي كارت ايثارگري مربوط به شخص ديگري است؟

- چون عكس اين افراد ابتدا اسكن گرفته مي شود امكان دارد در اين جا به جايي اشتباهي رخ دهد. اين افراد بايد كارت خود را به همراه عكس مجددا" براي ما ارسال كنند تا تصحيح شود. البته ما در بخش هاي مربوط به خودمان اطلاعات را به عكس منوط نكرده ايم. چيزي كه مهم است مطابقت شماره كارت ايثارگري با شماره كارت ملي است.

فاش نيوز: در پايان، خبر جديد مربوط به حوزه ايثارگري داريد؟

- براي كساني كه كارت ايثار را دريافت كرده اند در حال آماده سازي مدال هستيم. يعني در آينده نزديك به اين عزيزان مدال شجاعت خواهيم داد. اين هم در واقع موردي است كه سربازان دوران جنگ تشويق شوند تا هر چه سريع تر براي دريافت كارت ايثار اقدام كنند.

فاش نيوز: مطلب ديگري اگر هست بفرماييد.

- ممكن است فردي بگويد اين كارت را نمي خواهم. من به  او مي گويم كه اين وظيفه ملي تان است. شما فقط مداركت را بفرست و برو تا اطلاعات شما در سيستم ما ثبت شود. اين اطلاعات را براي تاريخ كشورمان نياز داريم. در هشت سال جنگ 2/5 ميليون نفر سرباز وارد نيروي زميني شده است يعني 25 لشكر. اين خيلي مهم است كه همه بدانند وقتي حضرت امام در وصيتنامه شان مي فرمايند نيروي زميني قهرمان كه در همه حوادث نوك پيكان حملات دشمن بوده، به چه علت است.

فاش نيوز: با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد.


مطالب مشابه :


همه چیزدرباره کارت ایثار

آزادگان بهار - همه چیزدرباره کارت ایثار - سیاسی. فرهنگی. اجتماعی .اقتصادی .دینی.
درباره مزایای کارت ایثار

20 ژوئن 2012 ... همانطور که در مصاحبه ذکر شد یکی از مزایای کارت ایثار این است که در صورت استعلام محل خدمت از ارتش، برای نیمی از خدمت سربازی گواهی حضور در
اعطای امتیازات ویژه کارت ایثار به سربازان وظیفه دوران دفاع مقدس

از همه چیز و همه جا مطلب - اعطای امتیازات ویژه کارت ایثار به سربازان وظیفه دوران دفاع مقدس - ارتقای آگاهی – بهبود زندگی.
نحوه دریافت كارت ایثار

16 فوریه 2013 ... دوستان آزاده همانگونه كه مطلع میباشید تنها سندی كه مدت حضور در جبهه شما را تبیین میكند "كارت ایثار" میباشد. بنابرین آزادگان عزیز چه در شهرستان و
جایگاه سربازان ایثارگر- ارزش کارتهای ایثار -حقوق دست نیافته یاپرداخت نشده

جایگاه سربازان ایثارگر- ارزش کارتهای ایثار -حقوق دست نیافته یاپرداخت نشده. تاريخ : سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ | 20:18 | نویسنده : علی رضا بشارت لو. حق وحقوق خود
گل بود به سبزه نیز آراسته شد: صدورکارت ایثارگری برای سربازان ارتش که درجنگ بوده اند !!

و اما مزایای این کارت ایثارگری عبارت است از : محاسبه یک سال از دوسال خدمت سربازی به صورت داوطلبانه - اولویت در استخدام -معافیت سربازی فرزندان به ازای هرماه ۱۷
*اعطای امتیازات ویژه کارت ایثار به سربازان وظیفه دوران دفاع مقدس

22 دسامبر 2012 ... به گزارش ایسنا از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر دکتر شهلایی با اعلام این خبر افزود: کارت ایثار به عنوان سند حضور رزمندگان در جبهه و
بازهم پیش قدمی ارتش درخدمات رسانی به ایثارگران ورزمندگان !!!!!

چگونگي دريافت 'كارت ايثار' توسط سربازان دفاع مقدس. مير سرتيپ عباس دهگاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دفاعي ايرنا با اشاره به قرارداد همكاري
نحوه صدور كارت ايثار جهت رزمندگان پايور و وظيفه ۸ سال دفاع مقدس چگونه است؟

منظور از طراحي سامانه رزمندگان اسلام و صدور كارت ايثار جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به جانبازان،‌آزادگان و رزمندگان پايور و وظيفه ۸ سال دفاع مقدس آجا در جهت احياي
قابل توجه ایثارگران ارتش

4- آوردن جواب نامه از یگان ، به همراه کارت اتمام خدمت و عکس برای دریافت فوری کارت ایثار به اداره احتیاط نزاجا. 5- بردن کارت ایثار به طبقه دوم ایثارگران نزاجا واحد
برچسب :