اساسنامه سازمان

اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 - نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که به منظور ریشه‌ کن ساختن بی‌سوادی با توجه به ماده 8 انجام‌ وظیفه می‌نماید.

ماده 2 - سازمان دارای رئیسی است که به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان انجام وظیفه می‌کند.

ماده 3 - نظارت بر حسن اجرای امور و انطباق فعالیت های نهضت با موازین اصیل اسلام به عهده نماینده مقام معظم رهبری درصورت تعیین از طرف‌ایشان خواهد بود.

ماده 4 - وظایف نهضت عبارت است از:

الف - آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب.

ب - تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان درمحدوده ضوابط نهضت سوادآموزی.

تبصره 1 - افراد فوق ده سال که از تحصیل بازمانده‌اند طبق آیین‌نامه ثبت نام وزارت آموزش و پرورش جزء بزرگسالان می‌باشند.

تبصره 2 - نهضت می‌تواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد اطفالی را که به سن سوادآموزی‌ رسیده‌اند زیر پوشش قرار دهد.

ج - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای مورد لزوم به منظور سوادآموزی کارکنان دولت و نهادهای انقلابی.

د - تهیه کتب لازم با استفاده از متخصصین متعهد و تدوین برنامه و تهیه موادآموزشی و کمک آموزشی منطبق با فرهنگ اسلامی.

تبصره - نهضت می‌تواند جهت جذب افراد به سوادآموزی از هنر متناسب با کار خویش و منطبق با فرهنگ اسلامی استفاده نماید.

ه‍- گزینش اعضاء نهضت و تربیت آنان در زمینه‌های عقیدتی و آموزشی و تعلیم مهارتهای لازم طبق تعالیم عالیه اسلام با استفاده از رهنمودهای‌مقام رهبری. و  ایجاد اشتیاق در مردم از طرق مادی و معنوی برای شرکت در کلاس های نهضت سوادآموزی و تشویق اعضاء نهضت و آموزشیاران و بیسوادان و‌سایر افرادی که به نحوی از انحاء با نهضت همکاری دارند.

ماده 5 - نهضت برای پیشبرد اهداف خویش از امکانات زیر استفاده می‌نماید:

الف - استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود در جامعه به منظور ریشه‌کن کردن بیسوادی با برنامه‌ریزی مناسب به خصوص در مناطق محروم‌ روستاها به طور ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تأمین اهداف نهضت ضروری باشد.

ب - استفاده از اعضاء نهادهای انقلابی و ارگانهای دولتی به خصوص معلمان با توافق ایشان در صورت عدم وقفه در نهاد یا ارگان مربوطه.

ج - استفاده از رسانه‌های گروهی به منظور آموزش بزرگسالان و تبلیغ جهت تشویق به امر سوادآموزی.

د - در برنامه‌های درسی و تمرینی دانشگاههای تربیت معلم، تدریس در نهضت سوادآموزی گنجانده خواهد شد.

تبصره 1 - ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی موظفند امکانات خود را در صورتی که وقفه‌ای در انجام وظایف ایشان وارد نیاید در اختیار نهضت‌ قرار دهند و نهضت هم موظف است از همه آن امکانات استفاده نماید.

تبصره 2 - رسانه‌های گروهی موظف به همکاری لازم می‌باشند.

ماده 6 - کسانی که در نهضت سوادآموزی سابقه پنج سال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط زیر باشند به‌عنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.

الف - دارا بودن شرایط معلمی مطابق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.

ب - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستانی (‌دیپلم) به بالا.

ج - نداشتن تعهد خدمت رسمی در مؤسسات دیگر.

د - گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربیتی (‌صد ساعت) در دانشگاه تربیت معلم مطابق آیین‌نامه‌های مربوط و برنامه‌ای که دانشگاه تنظیم‌ می‌نماید.

ماده 7 - آیین‌نامه‌های اجرایی و اداری سازمان نهضت سوادآموزی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد سرپرست نهضت توسط وزیر‌آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده 8 - مقررات استخدامی توسط رئیس سازمان نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق هیأت دولت به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد وشصت و سه مجلس شورای اسلامی‌ تصویب  و به تأئید شورای نگهبان رسیده است .


مطالب مشابه :


نهضت سواد آموزی

نهضت سواد آموزی. چکیده. مسئله بی سوادی یکی از مهم ترین مسائل جامعه بشری است خصوصاٌ کشورهای
تاریخچه سواد آموزی در ایران 1 (قبل از انقلاب)

تاریخچه سواد آموزی در ایران. مساله مبارزه با بیسوادی و آموزش و پرورش کودکان و بزرگسالان
بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نهضت سواد آموزی

سواد آموزی - بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین نهضت سواد آموزی - چالش های سوادآموزی در
تاریخچه سواد آموزی در ایران 2 (پس از انقلاب)

ب - در دوران پس از انقلاب. نهضت سواد آموزی. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن ماه 57
اساسنامه سازمان

اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران. ماده 1 - نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به
ساختارجدیدآموزشی نهضت سوادآموزی

نهضت سواد آموزی. ایران را سراسر مدرسه کنیم . ساختارجدیدآموزشی نهضت
17 شهریور (8سپتامبر)روز جهانی مبارزه با بی سوادی ........

سواد تنها خواندن و نوشتن نیست؛ بلکه احترام، فرصت و توسعه است. تاریخچه روز جهانی مبارزه با
سوادآموزی در گذر تاریخ؛ از «اکابر» تا «نهضت‌»

سواد آموزی - سوادآموزی در گذر تاریخ؛ از «اکابر» تا «نهضت‌» - - سواد آموزی
ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان

سواد آموزی - ضرورت و اهمیت آموزش بزرگسالان - - سواد آموزی
برچسب :