طراحی فضای پیرامون میدان های شهری تاریخی با رویکرد ارتقاء حس مکان

طراحی فضای پیرامون میدان های شهری تاریخی با رویکرد ارتقاء حس مکان

نمونه موردی: فضای پیرامون سبزه میدان شهر قزوین

 

معصومه جعفری1، مجید شهبازی2 و فرانک سعیدی فرد3

1.       مدرس دانشگاه غیرانتفاعی آبا، کارشناس ارشد رشته شهرسازی دانشگاه آزاد زنجان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

2.       عضو هیات علمی شهرسازی گروه معماری دانشگاه آزاد زنجان

3.       مدرس دانشگاه غیرانتفاعی آبا و کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی

 مقاله علمی و ترویجی(1392)ـ مجله نسیم بامداد، سال ششم، شماره 22 و 23.

 

چکيده:

مکان عنصر اصلی هویت ساکنان ان است. انسان با شناخت مکان می تواند به شناخت خود نائل شود. مکان های مدرنیستی امروزین بدون توجه به طبیعت پیرامون و نیاز های کیفی ساخته شده اند و ناگزیر به برآورده کردن هیجان ها و نیازهای زودگذر کمی انسان می باشد و به دور از هرگونه معنا و خصیصه ی اصیلی تنها ترویج دهنده نامکان ها هستند. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می شود از طریق بازطراحی و اصلاح کالبدی فضای پیرامون سبزه میدان حس مکان را در فضای معاصر افزایش داد؟تا از یک سو تصاویر ذهنی را در اذهان شهروندان نسبت به سبزه میدان بالا برد و از سوی دیگر حس مکان فضای پیرامون سبزه میدان را در شهروندان و گردشگران دوچندان نمود .در جهت پاسخ به سوال فوق به مرور متون و اسناد مرتبط در این حوزه پرداخته شد و ضمن ارائه تعاریف حس مکان، بررسی ابعاد مختلف  و عوامل دخیل در آن به تبیین مدلی نو از عناصر بین انسان و مکان با زمینه ی شهری تاریخی می پردازد، لازم به ذکر است که روش تحقیق کیفی بوده است و از ابزار مصاحبه عمیق نیز استفاده شده است، نتایج حاکی از آن است که در سبزه میدان شهر قزوین7 معیار کلیدی عامل زمان، عامل فردی، عامل ذهنی، عامل فرهنگی، عامل اجتماعی، عامل کالبدی و عامل مشارکت شهروندان  در فرایند طراحی،  حس مکان در این فضا را ارتقاء می دهد،در پایان فضای مورد مطالعه با استفاده از نرم افزارRevit  بازطراحی شده است.

کلمات کلیدی: حس مکان، شهرسازی ایرانی- اسلامی ، میدان های شهری تاریخی، قزوین

 


مطالب مشابه :


مقالات داخلی: طراحی میدان های شهری

عنوان مقاله : طراحی میدان های شهری. نویسنده : دکتر فریدون قریب - دانشیار دانشکده هنرهای زیبا
نگاهی به چند میدان شهری

3شهرساز - نگاهی به چند میدان شهری - بهترین مقالات شهر و شهرسازی و برنامه ریزی و طراحی و مدیریت
طراحی فضای پیرامون میدان های شهری تاریخی با رویکرد ارتقاء حس مکان

برنامه ریزی شهری (Urban Planning) - طراحی فضای پیرامون میدان های شهری تاریخی با رویکرد ارتقاء حس
میدان های شهری، گوهر گم شده شهرهای ایران

شهرسازان - میدان های شهری، گوهر گم شده شهرهای ایران, شهرسازان دست در دست هم می دهند تا شهری
مقاله كتيا catia

طراحی مدرن دانلود نرم افزار کتاب - ptc - دانلود عکس، نرم افزار، مجله, کتاب, خودرو , مقاله , فیلم
گره ، میدان ، فلکه

شار آینده - گره ، میدان ، فلکه - مقاله و مطالب شهرسازی دانشجویان شهرسازی دانشگاه دانش پژوهان
طراحی خیابان

در این مقاله چکیده ای از مطالعات طراحی شهری چند کالبدی شهر مانند میدان و یایک
میدان نقش جهان

اعضای جامعه مهندسان معمار جوان شارستان در صورتی که به مقاله علمی طراحی تئاتر میدان نقش
برچسب :