کلمات با ارزش و .....

کلمات با ارزش و .....

 

1-شجاعانه ترین 6 کلمه ای که می توان بیان کرد:
من قبول می کنم که اشتباه کردم


2-مهمترین 5 کلمه ای که می توانید به همکارانتان بگوئید: 
شما کار خوبی انجام داده ايد


3-کار سازترین 4 کلمه قابل بیان به همکار:
عقيده شما چه می باشد؟


4- مؤثرترین 3 کلمه قابل بیان در محیط کار:
من خواهش می کنم


5- با ارزشترین کلمه در پاسخ همکاران:
تشکر می کنم


6- قویترین یک کلمه که در یک سازمان وجود دارد:
ما


7-کم ارزشترین یک کلمه موجود در محیط کاری:
من


مطالب مشابه :


. فهرست مناطق كمترتوسعه يافته

وزارت امور اقتصادی ودارایی سازمان امور اقتصادی ودارایی چاراویماق آذربایجان شرقی
" پوری حسینی" رئیس سازمان خصوصی سازی شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و آذربایجان شرقی در امور اقتصادی ودارایی
ذیحسابی و اداره کل امور مالی

و در استان به سازمان امور اقتصاد و آذربایجان شرقی; امور اقتصادی ودارایی;
آخرین آمار تلفات زلزله آذربایجان

بحران استان آذربایجانشرقی سازمان امداد و نجات امور اقتصادی ودارایی;
انواع واحدهای اقتصادی

انواع واحدهای اقتصادی زیبایی های آذربایجان شرقی; وزارت امور اقتصادی ودارایی;
کلمات با ارزش و .....

6- قویترین یک کلمه که در یک سازمان وجود دارد: زیبایی های آذربایجان شرقی; کتاب های
استهلاک چیست؟

معایب کلی روشهای استهلاک : اولاً : هیچ یک از روشهای تخصیص بی نقص نیستند زیرا تخمین درآمدهای
آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها

نیز ظرف یک ماه به وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان بازرسی کل شرقی پدیده
اظهار نامه مالیات ارزش افزوده

رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات ارتباطی آذربایجان شرقی سازمان امور امور اقتصادی
تبریز، شهر اولین ها...

و مرکز استان آذربایجان شرقی مشاهیر آذربایجان" در شرح امور اقتصادی ودارایی;
برچسب :