معرفی اساتید

دکتر علیرضا آفری                               دانشجوی دکتری فتوگرامتری(ارشد خواجه نصیر)

 عنوان پایان نامه :

Application of wavelet transform in optimization of satellite image fusion

 مقالات:

تجزیه پیکسل های مختلط به منظور بهبود دقت در روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای  

 کاربرد تبدیل ویولت در تلفیق تصاویر ماهواره ای 

  تجربیات و سوابق کاری :

1)مدیرعامل شرکت نگین نقشه آسیا

2)مسئول نقشه برداری کارگاه شهرک سازی تعاونی مسکن بسیج تبریز

تخصص های علمی و فنی :

مطالعات و فعالیت های علمی در زمینه های میکروژئودزی-ژئودزی ماهواره ای جی پی اس-پردازش تصویر-آنالیز تصاویر رقومی سنجش از دور

 دکتر سید احمد انوری(رئیس گروه نقشه برداری)   دانشجوی دکتری(ارشد شهرسازی)

مهندس تهامی                                                    کارشناس ارشد GIS(ارشد خواجه نصیر)

مهندس شاه حسینی                                         دانشجوی دکتریRS(ارشد تهران)

مهندس ابراهیمیان قاجاری                                 کارشناس ارشد GIS(ارشد خواجه نصیر)

سوابق كاري و اجرايي :

برنامه نويس پروژه "طراحي و پياده سازي سامانه هاي اطلاعات مكاني (GIS) براي موسسه بنياد بركت"، شركت مهندسين مشاور رويان فرانگار سيستم،1389-1390
برنامه نويس پروژه "سامانه مديريت پايگاه داده مكاني برق منطقه اي خوزستان با معماري
Client/Server"، شركت مهندسين مشاور رويان فرانگار سيستم، 1389-1390
مشاور
GIS اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان،1389
نظارت پروژه "خريد نرم افزار مديريت اطلاعات محيط زيست بر پايه
GIS"، اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان، شركت مهندسين مشاور فناوري اطلاعات مكاني فام زيرساخت،1389
مدير پايگاه داده مكاني (ژئوديتابيس) پروژه هاي‌ "طرح جمع آوري اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه توليد، انتقال و فوق توزيع "، برقهاي منطقه اي: (1387 تا 1390)
خوزستان
گيلان
آذربايجان
يزد
سيستان و بلوچستان
سمنان                شركت مهندسين مشاور رويان فرانگار سيستم
نظارت فني پروژه‌ "طرح جمع آوري اطلاعات مكاني و توصيفي شبكه توليد، انتقال و فوق توزيع برق منطقه‌اي غرب"، شركت مهندسين مشاور نقش ترسيم ميلاد و رويان فرانگار سيستم، 1389
مدير پايگاه داده مكاني و برنامه نويس پروژه " توسعه يك سامانه تصميم يار مكاني (
SDSS) براي مطالعات سيستمي حوضه آبريز رودخانه كرخه"، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس، 1388
عضو كارگروه
DSS شركت مهندسي مشاور مهاب قدس،1388
كارشناس ارشد
GIS مجتمع دانشگاهي آمايش و پدافند غيرعامل دانشگاه صنعتي مالك اشتر،1387-1388
برنامه نويس و مدير پايگاه داده مكاني (ژئوديتابيس) پروژه "پياده سازي پايگاه داده جغرافيايي سازماني در آب منطقه اي مازندران"، شركت مهندسين مشاور جامع كار سپاهان،1387-1388
مشاركت در پروژه "توليد بانك اطلاعاتي ذخيره سازي اقلام توصيفي
GIS صنعت برق كل ايران در بخش انتقال و فوق توزيع بر اساس استانداردهاي تهيه شده در اين خصوص"، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي،1385

پروژه هاي تحقيقاتي
مجري پروژه تحقيقاتي "تحليل منطقه‌اي پديده تغيير اقليم در مقياس حوضه آبريز با استفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي(
GIS) " دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه، 1389-1390
مجري پروژه تحقيقاتي "طراحي يك سامانه اطلاعات مكاني(
GIS) براي مديريت وسائط نقليه نظامي"، دانشگاه صنعتي مالك اشتر،1387-1388
مشاركت در پروژه تحقيقاتي "مكانيابي توسعه شهري تهران با استفاده از "
GIS،رشته شهرسازي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، 1387
مشاركت در پروژه تحقيقاتي "طراحي و برنامه‌ريزي مدل داده‌اي جهت ايجاد پايگاه داده‌اي جامع منابع آب در محيط
GIS"، شركت مهندسين مشاور جلوه مكان، 1385

مقالات در مجلات علمي
مقاله "طراحي يك سامانه اطلاعات مكاني براي مديريت وسايل نقليه نظامي"، فصلنامه علمي-پژوهشي حمل و نقل (در دست بررسي)
چاپ مقاله در مجله “
Journal of Applied Science” با عنوان “Developing a Moving Objects Management System” در سال 2008

مهندس ناظریان                                             ارشد ژئودزی(خواجه نصیر)

دکتر امین باغانی                                         دانشجوی دکتری فتوگرامتری

مهندس حق پرست                                       ارشد سنجش از دور

عباس زاده      


مطالب مشابه :


معرفی اساتید

مدیرعامل شرکت نگین شركت مهندسين مشاور فناوري اطلاعات مكاني فام خوزستان
پذیرفته شدگان در هفتمین ماراتن مسیه ایران

فهرست نهایی شرکت افزایش تعداد پذیرفته شدگان از استان‌های مركزی، خوزستان آسمان سیه فام
گزارش جلسه ي 20 اسفند

صمد کریمی فام. نگین شیراز. مرد تعدادی از اعضاء افدام به شرکت در این مسابقه کرده و آثار
شرکت‌کنندگان جشنواره اردیبهشت هرمزگان

‌کنندگان در این جشنواره به تفکیک استان و بر اساس اولویت تعداد شرکت نگین اعظم خوزستان
برچسب :