آزمون تست هوش کودکان 3 تا 13 سال

هدف:

مهمترين هدف آزمون ، تعيين درجه هوشمندي سن عقلي و بهره هوشي کودک است . همچنين اين آزمون را زماني  به کار مي بريم که آزمونهاي هوشي ديگر مقدور نيست و مي خواهيم هر چه سريعتر درباره درجه هوشي کودک به نتيجه برسيم . علاوه بر اين ، اطفالي که زبان نمي دانند و قادر به سخن گفتن نيستند بهترين ابزار سنجش اين آزمون مي باشند.

 

دستور اجرا:

اجراي آزمون ساده است . به کودک گفته مي شود:" يک آدم ترسيم کن  و هر چه مي تواني آنرا زيبا و خوب بکِش " ، اضافه مي نمائيم زمان اين کار هر چقدر طول بکشد اشکالي ندارد.

نکاتي که در عمل و ارزيابي بايد رعايت کرد:

1. براي ترسيم بهتراست يک مداد سياه  يا يک خودکار راحت و روان دراختيار کودک بگذاريم . با مداد رنگي به دشواري مي توان رسم کرد و اجزاء را تشخيص داد.

2.   اگر نقاشي با مداد رنگي کشيده شود ، شرايط ديگري براي ارزيابي لازم است که بايد رعايت شود.

3.   کاغذ براي رسم نقاشي کودک بايد حداقل 30 × 21  باشد.

4.   اجازه بدهيد کودک چند تصوير بکشد ، سپس  بهترين و کاملترين را براي نمره گذاري انتخاب کنيد.

5. اگر نتايج چند بار کشيدن آدمک با يکديگر فرق داشت نشان ناراحتي هاي ديگري در کودک است که بايد به متخصص مسائل رواني يا روان درماني مراجعه کرد.

 

روش نمره گذاري:

الف: براي هر يک ازاجزا آدمک در صورتي که توسط کودک ترسيم شده باشد يک نمره منظور فرمائيد. به شرح ذيل:

1. سر وجود داشته باشد .

2. پا کشيده شده باشد .

3. دست کشيده شده باشد .( يک يا هر دو دست)

4. بدن کشيده  شده باشد .

5. طول بدن طويل تر ازعرض آن باشد.

6. شانه ها کشيده شده باشد.

7. بازوها و پاها به تنه چسبيده شده باشند.

8. پاها به تنه و دستها به تنه در نقاط واقعي خود چسبيده شده باشند.

9. گردن کشيده شده باشد.

10. دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.

11. چشمها کشيده شده باشد.

12. بيني کشيده شده باشد.

13. دهان کشيده شده باشد.

14. دو لب ديده شود.

15. سوراخها يا حفره هاي بيني کشيده شده باشد.

16. موها کشيده شده باشد. ( جزئي ترين مقدار مو)

17. موها کامل کشيده شده باشد.

18. علامتي از لباس کشيده شده باشد.

19. دو قطعه لباس کشيده شده باشد.

20. تمام بدن پوشيده از لباس باشد.

21. چهار قطعه لباس مشخص باشد . ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پيراهن ، کت و شلوار)

22. لباس رسمي يا يونيفورم باشد . ( يونيفورم مدرسه هم نمره مي گيرد)

23. انگشتان کشيده شده باشد . ( هر اثري از انگشت کافي است)

24. تعداد انگشتان درست باشد .

25. شکل و قواره انگشتان درست باشد .

26. شست متمايز باشد.

27. دست متمايز ازانگشتان باز باشد. ( کف دست کشيده شده باشد.)

28. بازوها کشيده شده باشد .

29. زانو کشيده شده باشد .

30. تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31. تناسب بازوها و دستها نسبت به بدن حفظ شده باشد.

32. پاهاي متناسب ، کشيده شده باشد.

33. کف پا متناسب باشد.

34. پاها متمايل به بالا نباشند.

35. دستها و پاها دو بعدي کشيده شده باشند.

36. پاشنه کفش يا پاشنه پا کشيده شده باشد.

37. هماهنگي خطوط کلي حفظ شده باشد. ( دست نلرزيده باشد)

38. هماهنگي خطوط کلي و جزئي حفظ شده باشد. ( نقاشي دقيق باشد)

39. هماهنگي خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشيده شده باشد)

40. هماهنگي خطوط تنه حفظ شده باشد .

41. هماهنگي خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42. هماهنگي خطوط چهره حفظ شده باشد .

43. گوشها کشيده شده باشد .

44. تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45. مردمک چشم کشيده شده باشد .

46. تناسب چشم حفظ شده باشد .

47. در تصاوير نيمرخ و تمام رخ ، چشم داراي حالت باشد.

48. چانه و پيشاني هر دو کشيده شده باشد .

49. برآمدگي شانه در تصوير نيمرخ معلوم باشد .

50. نيمرخ ناقص باشد . ( يعني تنه و نيمرخ ناقص)

51. نيمرخ باشد .

 

روش محاسبه:

1.   نمرات داده شده را باهم جمع کنيد . ( مجموع از 51 بيشتر تجاوز نمي کند)

2.   با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره 1) نمره خام ، تبديل به سن عقلي مي شود . از رابطه زير بهره هوشي کودک به دست مي آيد.

3.   اگر نمره خام آزموني بر فرض مثال 40 باشد در جدول تبديل نمرات ، ( جدول شماره 1 ) نمره خام را پيدا کرده و سن عقلي کودک را که 13 مي باشد، استخراج مي کنيم. ( اين نمره سن عقلي کودک است) سپس 13 ( که سن عقلي کودک است) را در عدد 12 ( ماه) ضرب مي کنيم. ( هر سال 12 ماه دارد)

سپس سن تقويمي آزموني را محاسبه مي کنيم . اگر آزمودني به عنوان مثال 10 سال و 3 ماه داشته باشد 10 را ضربدر 12( هر سال 12 ماه دارد) بعلاوه 3 ( ماه) مي کنيم نمره بدست آمده سن تقويمي کودک مي باشد. حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسيم کرده وضربدر 100 کرده و بهره هوشي آزمودني بدست مي آيد. بدين صورت:

    IQ  = 13 * 12  * 100 = 126

  3+12*10       

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه بندي هوشي ( جدول شماره 2) پيدا کنيد ،  بهره هوشي کودک مشخص مي گردد.

 

" جدول تبديل نمرات خام به سن عقلي "

جدول شماره 1

نمره خام

سن عقلي

نمره خام

سن عقلي

نمره خام

سن عقلي

نمره خام

سن عقلي

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

  -13

51

بالاتر از 13 سال

" جدول شماره 2 "

طبقه بندي از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تيز هوش

169-150

پر هوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزي

89-80

مرزي ضعيف

79-70

کودن

69-50

کاليو

49-25

کانا

25-0


مطالب مشابه :


» تست پیش دبستانی(تست هوش

هنوز نمی دونی؟ باشه، من بهت میگم . بچه های پیش دبستانی همگی جواب دادند : «چپ» وقتی ازشون
تست هوش برای والدین

پیش دبستانی لبخند یزد با مجوز رسمی از آموزش و پرورش با مدیریت خانم پزشک نژاد با 11 سال تجربه
تست هوش پیش دبستانی

اینو چطوری حلش می کنی؟ فقط یک سؤاله، پس وقت بذار و درباره اش فکر کن. از بچه های پیش دبستانی
تست هوش پیش دبستانی ها ...

تست هوش پیش دبستانی ها تاریخ : پنجشنبه بیستم اسفند جواب بچه های پیش دبستانی :
تست هوش برای دبستانی ها

تست هوش برای دبستانی موضوعات مرتبط: تست هوش و
تست هوش و آی کیو

تست هوش پیش دبستانی : اینو چطوری حلش می
آزمون تست هوش کودکان 3 تا 13 سال

پیش دبستانی حضرت قائم عج و مهد گل نرگس - آزمون تست هوش کودکان 3 تا 13 سال - بامدیریت سرکار خانم
برچسب :