حفظ احترام پدر و مادر

پيرمردي تصميم گرفت تا با پسر، عروس و نوه چهار ساله خود زندگي کند. دستانپيرمرد مي لرزيد و چشمانش خوب نمي ديد و به سختي مي توانست راه برود. هنگام خوردن شام، غذايش را روي ميز ريخت و ليواني را بر زمين انداخت وشکست.
پسر و عروس از اين کثيف کاري پيرمرد ناراحت شدند: بايد درباره پدربزرگکاري بکنيم، و گرنه تمام خانه را به هم مي ريزد. آنها يک ميز کوچک در گوشهاتاق قرار دادند و پدربزرگ مجبور شد به تنهايي آنجا غذا بخورد. بعد ازاينکه يک بشقاب از دست پدربزرگ افتاد و شکست، ديگر مجبور بود غذايش را درکاسه چوبي بخورد. هروقت هم خانواده او را سرزنش مي کردند، پدربزرگ فقط اشکمي ريخت و هيچ نمي گفت.
يک روز عصر، قبل از شام، پدر متـوجه پسر چهـار ساله خود شد که داشت با چندتکـه چوب بـازي مي کرد. پدر رو به او کرد و گفت: پسرم، داري چي درست ميکني؟ پسر با شيرين زباني گفت: دارم براي تو و مامان کاسه هاي چوبي درست ميکنم که وقتي پير شديد، در آنها غذا بخوريد! و تبسمي کرد و به کارش ادامهداد.
از آن روز به بعد همه خانواده با هم سر يک ميز غذا مي خوردند.


مطالب مشابه :


چهل حدیث بسیار زیبا دریاره پدر و مادر

و فرزندان ما تداوم وجود مایند، چگونگی برخورد ما با پدر و مادر و احترام و نیکی ما به آنان
احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن

رنگ خدا - احترام به پدر و مادر از دیدگاه قرآن - صِبغَه الله وَ مَن اَحسَنُ مِنَ اللهِ صِبغَه
حفظ احترام پدر و مادر

حكايت و داستان كوتاه - حفظ احترام پدر و مادر - دراين وبلاگ سعي شده داستان هاي كوتاه به نمايش
درباره احترام و نيكى به سادات

درباره احترام و نيكى به سادات 1. عن ابى عبدالله قال ، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم
احترام سالمندان احترام به خداست!

سالمندي و سلامت - احترام سالمندان احترام به خداست! - واحد سلامت خانواده و جمعيت شهرستان دهاقان
احترام به بزرگترها

نودان فارس - احترام به بزرگترها - نودان درباره. به نام خداوندگار هستی
آنچه باید درباره ادب واحترام بدانیم

آنچه بايد در باره ادب و احترام بدانيم. مباني: انسان موجودي قابل احترام است ، زيرا كرامت و
عواقب احترام به ّپدر و مادر و بی احترامی به آن دو

جوان ما - عواقب احترام به ّپدر و مادر و بی احترامی به آن دو - زير مجموعه ميبد ما
برچسب :