زمان ، ساعت و برنامه کامل همه بازی های لیگ برتر ایران 93-94

 


برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران تا پایان هفته سی‌ام از سوی سازمان لیگ اعلام شد.

 

به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در نامه‌ای به مهدی تاج رئیس سازمان لیگ این برنامه را از هفته هفتم تا هفته سی‌ام اعلام کرد.

در این نامه تاکید شده است احتمالات تغییر برنامه به دلایل بروز حوادث غیر مترقبه و عدم راهیابی تیم ملی به مراحل نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا و همچنین قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا وجود داشته و تمامی تیم‌ها موظفند پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند.

برنامه کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

هفته هفتم

پنجشنبه 13/6/93

سپاهان - ملوان بندرانزلی -ساعت 18:50-ورزشگاه فولاد شهر

نفت مسجد سلیمان - استقلال -ساعت 18:50-ورزشگاه بهنام محمدی

گسترش فولاد تبریز‌ - نفت تهران -ساعت 17:30-ورزشگاه یادگار امام

استقلال خوزستان ـ پدیده خراسان-ساعت 19-ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه 14/6/93

پیکان تهران ـ فولاد خوزستان--ساعت 18:50-ورزشگاه دستگردی

راه آهن ـ صبای قم--ساعت 18:50-ورزشگاه تختی

سایپای البرز- ذوب آهن- ساعت 17:30-ورزشگاه انقلاب کرج

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 18:50-ورزشگاه آزادی

هفته هشتم

پنجشنبه 20/6/93

نفت تهران- استقلال-ساعت 18:45-ورزشگاه تختی

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز –ساعت 18:50-ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده خراسان ـ سپاهان-ساعت 16:45-ورزشگا ثامن مشهد

جمعه 21/6/93

تراکتورسازی تبریز - راه آهن ـ ساعت 19-یادگار امام

صبای قم - استقلال خوزستان ـ ساعت 18:45-ورزشگاه یادگار امام قم

ذوب آهن - پیکان تهران ـ ساعت 18:35-ورزشگاه فولاد شهر

ملوان بندرانزلی ـ سایپای البرز- ساعت 17-تختی انزلی

پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان- ساعت 18:40-آزادی

هفته نهم

پنجشنبه 27/6/93

راه آهن ـ پرسپولیس- ساعت 18:30-تختی

استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز ـ -ساعت 18:40-غدیر

سپاهان- صبای قم - ساعت 18:30-فولاد شهر

جمعه 28/6/93

پیکان تهران- ملوان بندرانزلی- ساعت 18:30-دستگردی

گسترش فولاد تبریز ـ ذوب آهن- ساعت 17-یادگار امام

نفت مسجد سلیمان ـ نفت تهران-ساعت 18:40-ورزشگاه بهنام محمدی

سایپای البرز - پدیده مشهد ـ ساعت 17-انقلاب کرج

استقلال تهران - فولاد خوزستان ـ ساعت 18:30-آزادی

هفته دهم

پنجشنبه 3/7/93

پرسپولیس - استقلال خوزستان ـ ساعت 17:20-آزادی

صبای قم ـ سایپای البرز-ساعت 17:25-یادگار امام

ملوان بندرانزلی ـ گسترش فولاد تبریز-ساعت 16-تختی

راه آهن ـ نفت مسجد سلیمان- ساعت 17:20-تختی

جمعه 4/7/93

پدیده خراسان - پیکان تهران ـ ساعت 159:15-ثامن

تراکتورسازی تبریز‌ - سپاهان-ساعت 17:40 یادگار امام

فولاد خوزستان ـ نفت تهران-ساعت 17:30 -غدیر

ذوب آهن ـ استقلال تهران-ساعت 17:20-فولاد شهر

هفته یازدهم

پنجشنبه 10/7/93

استقلال تهران - ملوان بندرانزلی ـساعت 17:10 –آزادی

گسترش فولاد تبریز ـ پدیده خراسان -ساعت 15:45-یادگار

استقلال خوزستان - راه آهن ـ ساعت 17:20-غدیر

نفت تهران ـ ذوب آهن-ساعت 17:10-تختی

جمعه 11/7/93

سایپای البرز - تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 16-انقلاب

نفت مسجد سلیمان- فولاد خوزستان –ساعت 17:20 –شهید بهنام محمدی

پیکان تهران ـ صبای قم- ساعت 17:10-دستگردی

سپاهان - پرسپولیس –ساعت 17:10-فولاد شهر

هفته دوازدهم

سه شنبه 29/7/93

پرسپولیس ـ سایپای البرز-ساعت 16:50-آزادی

راه آهن ـ سپاهان-ساعت 16:50-تختی

استقلال خوزستان ـ نفت مسجد سلیمان- ساعت 17-غدیر

صبای قم- گسترش فولاد تبریز- ساعت 16:50-یادگار

پدیده خراسان- استقلال تهران -ساعت 15-ثامن مشهد

چهارشنبه 30/7/93

ملوان بندرانزلی‌ - نفت تهران-ساعت 15:15-تختی

تراکتورسازی تبریز ـ پیکان تهران-ساعت 17-یادگار امام

ذوب آهن - فولاد خوزستان ـ ساعت 16:50-فولاد شهر

هفته سیزدهم

پنجشنبه 8/8/93

پیکان تهران ـ پرسپولیس-ساعت 16:40-تختی

فولاد خوزستان - ملوان بندرانزلی ـ ساعت 16:50-غدیر

جمعه 9/8/93

سایپای البرز - راه آهن ـ ساعت 16:40-انقلاب کرج

گسترش فولاد تبریز- تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 16:50-یادگار امام تبریز

سپاهان - استقلال خوزستان –ساعت 16:40-فولاد شهر

پدیده خراسان - نفت تهران-ساعت 16:35-تختی

استقلال تهران ـ صبای قم- ساعت 16:35-آزادی

نفت مسجد سلیمان - ذوب آهن - ساعت 16:50-بهنام محمدی

هفته چهاردهم

پنجشنبه 15/8/93

راه آهن ـ پیکان تهران-ساعت 15:15-تختی

پرسپولیس - گسترش فولاد تبریز ـ ساعت 16:30-آزادی

سپاهان - نفت مسجد سلیمان ـ ساعت 15:15-فولاد شهر

جمعه 16/8/93

ملوان بندرانزلی ـ ذوب آهن-ساعت 15:15-تختی انزلی

تراکتورسازی تبریز ـ استقلال-ساعت 16:30-یادگار امام تبریز

استقلال خوزستان ـ سایپای البرز-ساعت 15:15-غدیر اهواز

پدیده خراسان - فولاد خوزستان -ساعت 14:30-ثامن مشهد

صبای قم ـ نفت تهران-ساعت 15:30-یادگار امام قم

هفته پانزدهم

پنجشنبه 29/8/93

گسترش فولاد تبریز - راه آهن ـ ساعت 15-یادگار امام

نفت مسجد سلیمان - ملوان بندرانزلی –ساعت 16:25-بهنام محمدی

نفت تهران - تراکتورسازی تبریز ـ ساعت 15- تختی

پیکان تهران - استقلال خوزستان ـ ساعت 15-دستگردی

فولاد خوزستان ـ صبای قم-ساعت 16:25-غدیر اهواز

ذوب آهن - پدیده مشهد ـ -ساعت 15-فولاد شهر

سایپای البرز - سپاهان ـ -ساعت 15-انقلاب کرج

جمعه 30/8/93

استقلال ـ پرسپولیس-ساعت 14:45-آزادی

هفته شانزدهم

پنج شنبه 13 آذر 1393

گسترش فولاد-استقلال‌خوزستان- ساعت15:00-یادگار امام تبریز

پیکان - سپاهان 15:00-ورزشگاه دستگردی

نفت تهران - پرسپولیس 16:15-تختی

نفت.مسجد سلیمان- سایپا 16:15-بهنام محمدی

جمعه 14 آذر 1393

استقلال-راه آهن 16:15-آزادی

ملوان-پدیده خراسان 15:00-تختی انزلی

فولاد‌ خوزستان -تراکتورسازی15:00- غدیر اهواز

ذوب آهن -صبا 15:00-فولاد شهر

هفته هفدهم

پنج شنبه 20 آذر 1393

راه آهن - نفت تهران ساعت 15:00-تختی

سپاهان - گسترش فولاد ساعت 15:00-فولاد شهر

استقلال‌خوزستان- استقلال تهران-ساعت16:20- غدیر اهواز

جمعه 21 آذر 1393

صبا-ملوان-ساعت15:00-یادگار امام

تراکتورسازی - ذوب آهن 15:00-یادگار امام تبریز

سایپا - پیکان 15:00-انقلاب کرج

پرسپولیس - فولاد‌ خوزستان 16:20-آزادی

پدیده خراسان - نفت مسجد سلیمان 15:00- ثامن مشهد

هفته هجدهم

دوشنبه 13 بهمن 1393

ملوان - تراکتورسازی

نفت تهران - استقلال‌خوزستان

نفت مسجد سلیمان - پیکان

ذوب آهن - پرسپولیس

سه شنبه 14 بهمن 1393

فولاد‌ خوزستان -راه آهن

گسترش فولاد -سایپا

صبا - پدیده خراسان

استقلال - سپاهان

هفته نوزدهم

شنبه 18 بهمن 1393

پرسپولیس - ملوان

یک شنبه 19 بهمن 1393

تراکتور - پدیده خراسان

پیکان - گسترش

استقلال ‌خوزستان -فولاد‌ خوزستان

سایپا - استقلال

نفت.مسجد سلیمان - صبا

سپاهان - نفت تهران

دوشنبه 20 بهمن 1393

راه آهن - ذوب آهن

هفته بیستم

جمعه 24 بهمن 1393

ملوان - راه آهن

صبا - تراکتورسازی

استقلال - پیکان

فولاد‌ خوزستان - سپاهان

پدیده خراسان - پرسپولیس

نفت تهران - سایپا

شنبه 25 بهمن 1393

گسترش - نفت.مسجد سلیمان

ذوب آهن - استقلال ‌خوزستان

هفته بیست و یکم

پنج شنبه 30 بهمن 1393

نفت مسجد سلیمان -تراکتورسازی

پیکان - نفت تهران

سایپا - فولاد‌ خوزستان

پرسپولیس - صبا

جمعه 1 اسفند 1393

راه آهن - پدیده خراسان

استقلال‌خوزستان -ملوان

گسترش فولاد -استقلال تهران

سپاهان - ذوب آهن

هفته بیست و دوم

جمعه 15 اسفند 1393

صبا - راه آهن

ملوان - سپاهان

پدیده خراسان -استقلال‌ خوزستان

استقلال - نفت مسجد سلیمان

ذوب آهن - سایپا

یک شنبه 17 اسفند 1393

تراکتورسازی - پرسپولیس

نفت تهران - گسترش فولاد

فولاد‌ خوزستان - پیکان

هفته بیست و سوم

پنج شنبه 21 اسفند 1393

راه آهن - تراکتورسازی

گسترش - فولاد‌ خوزستان

استقلال - نفت تهران

نفت مسجد سلیمان پرسپولیس

جمعه 22 اسفند 1393

سایپا - ملوان

استقلال‌خوزستان -صبای قم

پیکان - ذوب آهن

سپاهان - پدیده خراسان

هفته بیست و چهارم

جمعه 14 فروردین 1394

پرسپولیس - راه آهن

تراکتورسازی -استقلال‌خوزستان

فولاد‌ خوزستان-استقلال

صبا-سپاهان

نفت تهران- نفت مسجد سلیمان

شنبه 15 فروردین 1394

ملوان - پیکان

ذوب آهن - گسترش فولاد

پدیده خراسان -سایپا

هفته بیست و پنجم

جمعه 21 فروردین 1394

نفت مسجد سلیمان - راه آهن

گسترش فولاد -ملوان

پیکان - پدیده خراسان

استقلال تهران -ذوب آهن

سایپا - صبا

یکشنبه 23 فروردین 1394

سپاهان - تراکتورسازی

استقلال‌ خوزستان -پرسپولیس

نفت تهران -فولاد‌ خوزستان

هفته بیست و ششم

پنج شنبه 27 فروردین 1394

تراکتورسازی -سایپا

فولاد‌.خوزستان -نفت.مسجد سلیمان

پرسپولیس - سپاهان

ذوب آهن - نفت تهران

جمعه 28 فروردین 1394

راه آهن - استقلال‌خوزستان

ملوان - استقلال

پدیده خراسان -گسترش فولاد

صبای قم - پیکان

هفته بیست و هفتم

شنبه 5 اردیبهشت 1394

سپاهان - راه آهن

گسترش فولاد - صبا

نفت.مسجد سلیمان- استقلال‌خوزستان

استقلال تهران - پدیده خراسان

دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

نفت تهران -ملوان

پیکان - تراکتورسازی

فولاد‌.خوزستان -ذوب آهن

سایپا - پرسپولیس

هفته بیست و هشتم

جمعه 11 اردیبهشت 1394

راه آهن - سایپا

ملوان - فولاد‌ خوزستان

تراکتورسازی -گسترش فولاد

استقلال‌خوزستان -سپاهان

پرسپولیس - پیکان

پدیده خراسان -نفت تهران

صبای قم - استقلال

ذوب آهن - نفت مسجد سلیمان

هفته بست و نهم

دوشنبه 21 اردیبهشت 1394

پیکان - راه آهن

ذوب آهن - ملوان

استقلال - تراکتورسازی

گسترش فولاد -پرسپولیس

سایپا - استقلال‌خوزستان

فولاد‌.خوزستان -پدیده خراسان

نفت تهران -صبا

نفت مسجد سلیمان- سپاهان

هفته سی‌ام

جمعه 25 اردیبهشت 1394

راه آهن- گسترش فولاد

ملوان- نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی- نفت تهران

استقلال‌خوزستان - پیکان

صبای قم -فولاد‌.خوزستان

پدیده.خراسان- ذوب آهن

پرسپولیس -استقلال

سپاهان -سایپا


مطالب مشابه :


زمان ، ساعت و برنامه کامل همه بازی های لیگ برتر ایران 93-94

فوتبال آلمان. برنامه کامل مسابقات لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است: هفته
برنامه کامل لیگ برتر فوتبال ایران تا پایان هفته سی ام اعلام شد

برنامه کامل لیگ وب سایت باشگاه دورتموند آلمان. برنامه کامل لیگ برتر فوتبال
جدول و برنامه بازی های تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال ایران 93-94 - لیگ چهاردهم

جدول و برنامه بازی های تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال فوتبال آلمان. برنامه کامل
جدول برنامه کامل مرحله دوم والیبال قهرمانی مردان جهان 2014 لهستان - نتایج، گروه بندی -بازی های ایران

جدول برنامه کامل مرحله دوم فوتبال لیگ برزیل، روسیه، آلمان
برنامه کامل بازی های جام ملت های آسیا 2015

فوتبال آلمان. فوتبال لیگ به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، برنامه کامل مرحله
جدول برنامه هفته اول تا پنجم لیگ دسته اول فوتبال ایران 93-94

فوتبال آلمان. لیگ، برنامه هفته اول تا مبنی بر پرداخت کامل حق عضویت باشگاه و
برنامه کامل ديدارهاي يورو 2012

فوتبال نیوز - برنامه کامل ديدارهاي يورو 2012 شهر لوویو، آلمان جدول کامل لیگ برتر :
نرم افزار World League 2011-2012 ( برنامه ی زمانی لیگ برتر فوتبال ایران و جهان )

که عاشق فوتبال هستند و همیشه - برنامه کامل لیگ برتر - برنامه کامل لیگ آلمان
لیست کامل بازیکنان بارسلونا

دنیای فوتبال-بزرگترین وبلاگ فوتبال اروپا - لیست کامل ها+برنامه لیگ آلمان - فوتبال
برچسب :