کریم عسکرنیا بعنوان مسئول امور فرهنگی و بسیج هیئت کشتی خوزستان


a88abcd1-91a9-45c2-a468-9d033172480f.gifطی حکمی از سوی سیدحسین مرعشیان :کریم عسکرنیا بعنوان مسئول امور فرهنگی و بسیج هیئت کشتی خوزستان منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی هیئت کشتی خوزستان ، طی حکمی از سوی سیدحسین مرعشیان رئیس هیئت کشتی خوزستان ، کریم عسکرنیا از قهرمانان اسبق کشتی آزاد و فرنگی خوزستان و کشور بعنوان مسئول امور فرهنگی و بسیج هیئت کشتی خوزستان منصوب گردید .وی پیش از این و در حد فاصل سالهای 1388 تا 1390 عهده دار مسئولیتهایی همچون رابط بسیج هیئت کشتی استان بوده است .

گفتنی است عسکرنیا هم اکنون بعنوان دبیر آموزش و پرورش مشغول فعالیت می باشند. و اصالتا گتوندی میباشد.


مطالب مشابه :


ریاست اداره آموزش و پرورش گتوند در غم از دست دادن پدر به سوگ نشست.

نشریه اینترنتی گتوند و محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان گتوند در غم از سایت گتوندیها
همایش فرهنگی- اجتماعی با دانش آموزان و دانشجویان

و دانشجویان - این وب سایت جهت آموزش و پرورش شهرستان شهرستان گتوند
طرح انتخاب شورا و همیار شهردار در مدارس

با همت و مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان و این شهرداری و شهرستان گُتوند یکی از
آغاز به کار نمایشگاه هفته مشاغل در هنرستان تلاش

اداره آموزش و پرورش گتوند; آموزش و پرورش شهرستان و معاونت پرورشی و سایت گتوندیها
کریم عسکرنیا بعنوان مسئول امور فرهنگی و بسیج هیئت کشتی خوزستان

به پایگاه خبری ورزش و جوانان گتوند ورزش و جوانان شهرستان گتوند راه و پرورش اندام
طرح درس ترمی درس والیبال

تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گتوند. موزن گوش و بینی | سایت متوسط و نشسته) آموزش
میدان غدیر شهرستان گتوند

نشریه اینترنتی گتوند و از شهرستان گتوند و حومه ميباشد و آموزش و پرورش گتوند;
تیک تاک...

نشریه اینترنتی گتوند و از شهرستان گتوند و حومه ميباشد و آموزش و پرورش گتوند;
نامه دوست عزیز گتوندی

اين وبسايت روزانه داراي بازديدکننده از شهرستان گتوند و آموزش و پرورش گتوند; و تو سایت
برچسب :