میریت دانش کارورزی


مشاهده به عوامل فیزیکی :
- توجه به شناسه مدرسه
منظور نام مدرسه )تابلو(شهر یا روستا بودن  مدرسه دولتی یا غیر انتفاعی ،شاهد ...
سال تاسیس .جنسیت مدرسه )دخترانه .پسرانه .مختلط(ادرس مدرسه .کد مدرسه .تلفن مدرسه .ایامدرسه مجتمع می باشد  یا خیر .تعداد همکار.تعداد دانش اموزان . نام مدیر مدرسه  و نام معاونان .ساختمان مدرسه چند  طبقه .مدرسه چند پایه است یعنی یک،معلم چند پایه را تدریس می کند .مساحت مدرسه . تعداد اتاق های اداری و اموزشی .وضعیت راهرو و پله .شکل وظاهر ساختمان .میزان تجهیزات (ورزشی .ازمایشگاه .نمازخانه .کتاب خانه .سیستم اموزشی .تجهیزات بهداشتی .شیفت مدرسه )
مشاهده روابط انسانی
- شاخص مشاهده  انسانی
الف: روابط انسانی: بررسی روابط متقابل مدیر با معلمان
۲.بررسی روابط مدیر با سایر کارکنان
۳.بررسی روابط کارکنان با خانواده ها
۴.بررسی متقابل مدیر با شاگردان
۵. بررسی متقابل شاگردان با هم
۶. بررسی متقابل معلم با هم 
ب:عملکرد تربیتی
- نحوه برخورد مدیربا نقاط قوت و ضعف کارکنان
- نحوه تشویق و تنبیه توسط معلم
- نحوه ی نمره گذاری انضباط
ج:فعالیت های پرورش
- نحوه اجرای مراسم صبحگاهی
- نحوه ی اجرای نماز جماعت
- بررسی مراسمات .سوگواری و جشن ها
د: وضعیت مشاوره
- میزان کاری و تاثیر مشاور
- میزان  مراجع
ویژگی دانشجوی کارورزی
- باید هدف داشته باشد . - دوم امادگی تئوری دانش برای ورود به کلاس - مشاهده دقیق  فزیکی ،روانی،حرکتی.......
مرحله بعد از مشاهده
۱- توصیف مشاهده
۲- تفسیر مشاهده
۳- ارائه ی پیشنهادات
اولین جلسه در کارورزی دانشجو باید تجربیات خود  را از زمان اماده شدن برای مدرسه تا زمان برگشتن به صورت یادداشت روزانه  تهیه کند.هر چیزی را به صورت ازاد مشاهده میکند بدون هیچ محدودیتی  ثبت  کند .
کارورز باید مسئله شناس باشد یعنی هرچیزی که باعث  اختلال در نظم  می شود را شناسایی کند .
برای انکه بتوانیم به صورت علمی کارورزی را انجام دهیم باید چک لیست استفاد ه کنیم .
برای تنظیم چک لیست باید یک سری  از سوال ها و پرسش ها که برایمان مجهول است را به صورت جدول بنویسیم و با جواب های  خیلی خوب ،خوب ،متوسط،کم ،خیلی کم تنظیم کنیم.


مطالب مشابه :


گزارش کارورزی جلسه 1 (امیر حسین خجسته)

گزارش کارورزی پیش می آمد و نمی توانست در مدرسه حضور یابد، همکار دیگر کار او
گزارش کار کارورزی(جلسه دوم،مهرداد محمد علی پور)

بعد از آن نیزما به دفتر کار مدیر رفتیم تا مانند دیگر معلمان تا زمان ورود خود را به مدرسه در
گزارش کار کارورزی

گزارش کارورزی شماره 1 و 2 استاد راهنما : بهداشت توالت در مدرسه بخوبی انجام میگیرد
گزارش کارورزی جلسه 1 (علی محمد زاده)

گزارش کارورزی ماشین می شدند همه از کارهایی که در مدرسه انجام دادند با بچه
گزارش کار کارورزی(جلسه اول،عبدالرحمان سالاریان)

بنده در اولین گزارش کارورزی در این هنگام دانش آموزان مدرسه در سر صف ایستاده بودند و
گزارش کارورزی (محسن پورحسین سرنی )

گزارش کارورزی دو زمین فوتبال قرار دارد این مدرسه دو در دارد که یک در ان مخصوص دانش
گزارش کارآموزی و کارورزی

گزارش کارآموزی و کارورزی . كامپيوتر . گزارش كارآموزي در مدرسه غير انتفاعي .
گزارش کارورزی جلسه دوم(سعید درویش )

گزارش کارورزی از دغدغه های ما در این روز ما با معلمان مدرسه که حرف میزدیم همگی
میریت دانش کارورزی

نام مدیر مدرسه و نام معاونان اولین جلسه در کارورزی دانشجو باید گزارش کارورزی,
کارورزی سینا اشکوریان (جلسه دوم )

عوامل اجرایی مدرسه با صحبت هایی که گزارش کارورزی [ جمعه سی ام در ادامه تلاش علمی
برچسب :