تاج سوره های قرآن - تاج قرآن چیست

در این بخش از سایت برگزیده ها مطالبی درمورد تاج سوره های قرآن را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. 

تاج قرآن چیست

تاج قرآن چیست

 تاج سوره ها

به نقل از برگزیده ها: به اعتقاد اهل بیت رسول اللّه‏علیهم السلام که صد سال سابقه بر سایر رهبران فقهى مذاهب دارند و در قرآن نیز عصمت و پاکى آنها به صراحت بیان شده است، آیه «بسم‏اللَّه الرّحمن الرّحیم» آیه‏اى مستقل و جزو قرآن است؛ اما فخررازى از بزرگان اهل سنت در تفسیر خویش شانزده دلیل آورده که «بسم‏اللَّه» جزو سوره است. آلو سى نیز همین اعتقاد را دارد. در مسند احمد نیز «بسم‏اللَّه» جزو سوره شمرده شده است.(1) در طول تاریخ اسلامى برخى که «بسم‏اللَّه» را جزو سوره ندانسته و یا در نماز آن را ترک کرده‏اند، مورد اعتراض واقع شده‏اند. در مستدرک حاکم آمده است: روزى معاویه در نماز «بسم‏اللَّه» را حذف کرد و نگفت، مردم به او اعتراض کردند که «أ سَرقتَ أم نَسیتَ»، آیه را دزدیدى یا فراموش کردى؟!(2)

امامان معصوم‏علیهم السلام اصرار داشتند که در نماز، «بسم‏اللَّه» را بلند بگویند. امام باقرعلیه السلام در مورد کسانى که «بسم‏اللَّه» را در نماز نمى‏خواندند و یا جزو سوره نمى‏شمردند، مى‏فرمود: «سَرقوا اکرم آیة»(3) بهترین آیه قرآن را به سرقت بردند. در سنن بیهقى در ضمن حدیثى آمده است: چرا بعضى «بسم‏اللَّه» را جزء سوره قرار نداده‏اند!(4)

شهید مطهّرى‏قدس سره در تفسیر سوره حمد، ابن عباس، عاصم، کسایى، ابن‏عمر، ابن‏زبیر، عطاء، ابن طاووس، فخررازى و سیوطى را از جمله کسانى معرّفى مى‏کند که «بسم‏اللَّه» را جزو سوره مى‏دانستند.

در تفسیر قرطبى از امام صادق‏علیه السلام نقل شده است: «بسم‏اللَّه» تاج سوره‏هاست.

_____________________

1) مسند احمد، ج‏3، ص 177 و ج‏4، ص 85.

2) مستدرک، ج‏3، ص‏233.

3) بحار، ج 85، ص 20.

4) سنن بیهقى، ج‏2، ص‏50.

گردآوری: بخش دین واندیشه برگزیده ها


,