دامن ماهی - مدل الگو دامن ترک ماهی

دامن ماهی
 
این دامن بسیار زیبا است و برای همه ی افراد مناسب است؛ ولی بهتر است افرادی که باسن بزرگ دارند از این دامن استفاده نکنند.
● طریقه ی رسم
- ابتدا الگوی ترک را طبق درس دامن ترک رسم کرده، سپس از نقطه ی ۱ به اندازه ی قد زانو (کمر تا زانو) پایین می آییم تا نقطه ی ۳ به دست آید...

مدل الگو دامن ترک ماهی

مدل الگو دامن ترک ماهی

- از نقطه ی ۱، قد دامن (کمر تا زمین) را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی ۴ به دست آید.
- نقاط ۳ و ۴ را به دو طرف گونیا می کنیم.
- از نقاط ۷ و ۸ به اندازه ی دلخواه ۱۰ تا ۲۰ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۹ و ۱۰ به دست آید.
- از نقاط ۵ و ۶ به اندازه ی ۱ تا ۲ سانت داخل می شویم تا نقاط ۱۳ و ۱۴ به دست آید.
- نقطه ی ۱۳ را از بالا به ۱۱ و از پایین به ۹ وصل می کنیم.
- نقطه ی ۱۴ را زا بالا به ۱۲ و از پایین به ۱۰ وصل می کنیم.
- فاصله ی ۵ تا ۷ را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی ۱۳ به همان مقدار پایین می رویم تا ۱۵ را به ۷ وصل می کنیم.
- فاصله ی ۷ تا ۸ را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی ۱۴ به همان مقدار پایین می رویم تا ۱۶ به دست آید. نقطه ی ۱۶ را به ۸ وصل می کنیم.
- قسمت های هاشور خورده را قیچی کرده، دور می ریزیم.
- زیر دامنی این دامن مانند خود دامن در آورده می شود و از جنس ارگانزا یا همان پارچه آهاردار است.
▪ نکته: قد این دامن باید تا زمین باشد و کوتاه آن اصلاً زیبایی ندارد.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:برگزیده ها


,