مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اندیمشک

مرکز آموزش شهرداری اندیمشک در سال 91  با 3 رشته عمران، معماری، خدمات الکترونیک شهری با تعداد 60 دانشجو آغاز به کار کرد، در حال حاضر450 دانشجو در این مرکز آموزشی مشغول به تحصیل هستند.

بازار کار رشته های ارائه شده :

شهرسازی: شهرداری ها و ادارات راه و شهرسازی، احداث شرکت های خصوصی

معماری: شهرداری

عمران: راه آهن، شهرداری و دفاتر فنی و خدمات عمرانی

نقشه کشی صنعتی: کلیه کارخانه جات صنعتی و تولیدی

برای گذراندن واحدهای عملی و کاربینی با اداراتی  نظیر فنی و حرفه ای، شهرداری، پژوهشکده تعلیم و تربیت، اداره کل راه آهن زاگرس، دانشگاه آزاد دزفول و شهرک های صنعتی قرارداد کتبی منعقد نموده ایم که در صورت نیاز و درخواست اساتید، بازدید به عمل می آید.

دانشجویان پس از فارغ التحصیلی در دفاتر فنی مهندسی، شهرداری ها، ادارات وابسته به شهرداری ها، دهیاری و بخش داری مشغول به کار می شوند.

با توجه به این که حوزه فعالیت این مرکز در بخش صنعت می باشد، لذا دستاوردهای دانشجویی و ابدایی این مرکز شامل ماکت سازی در رشته معماری شهری، تولید نرم افزار در رشته معماری شهری، تولید نرم افزار در رشته فن آوری اطلاعات و همچنین در بخش اساتید مرکزشامل ترجمه کتاب، مقالات و غیره می باشد.

 

واحد کاربینی

دانشجویان برای واحد کاربینی، با توجه به این که کاربینی بخش ارتباط با صنعت هر شرته می باشد، سعی مرکز بر این است که طبق دستورالعمل ابلاغی مقدمات آشنایی با محیط کار واقعی را برای دانشجو فراهم نماید، مرکز  با تهیه سرویس ایاب و ذهاب و هماهنگی و تکمیل تفاهم نامه با بخش های صنعتی، اداری، آموزشی مرتبط با هر رشته آموزشی دانشجویان را برای بازدید به محیط های یاد شده انتقال می دهد، پس از اتمام دوره دانشجویان دستاوردها و خروجی این بازدید ها را به صورت فایل پاورپوینت تهیه نموده و در کلاس ارائه می دهند.


مطالب مشابه :


مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان - مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اهواز
مرکز آموزش علمی کاربردی استقلال اهواز

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران امکانات به
مرکزآموزش علمی-کاربردی امورمالیاتی خوزستان

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران بازرگانی جامعه و کوشش
مرکزآموزش علمی-کاربردی سازمان زندانها(خوزستان)

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران و اسلامی به عنوان
مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اندیمشک

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان. آموزش جامعه اسلامی کارگران
در جلسه کارشناسان پژوهش مطرح شد

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان رئیس مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران
معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران

جامعه اسلامی کارگران اصفهان - معرفی دانشگاه جامع علمی- کاربردی جامعه اسلامی کارگران
مرکزآموزش علمی-کاربردی شرکت ملی حفاری ایران

مرکز آموزش جامعه اسلامی کارگران مجوز خود را از دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان دریافت
تاکيد بر استمرار نمايشگاه اشتغال دانشگاه جامع علمي کاربردي خوزستان

کارشناس پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی-کاربردی خوزستان. آموزش جامعه اسلامی کارگران
حضور شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و دومین نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی اس

نگاهی به دانشگاه علمی-کاربردی خوزستان جامعه اسلامی کارگران نهایت رفاه جامعه را
برچسب :