خبر روز

۱سال ازمصوبه مجلس درموردجذب معلمان شرکتی وپیش دبستانی طی ۲سال گذشت/آیا آزمونی برگزارخواهدشد

حاجی‌بابایی در خصوص وضعیت مربیان پیش‌دبستانی و معلمان شرکتی گفت: بر اساس این مصوبه، افرادی که از مربیان پپیش‌دبستانی یا خرید خدمات هستند و شرایط لازم را دارند، در آزمون آموزش و پرورش می‌توانند شرکت کنند.
وی به نگاه آموزش و پرورش در قبال پیش‌دبستانی‌ها اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش موظف است برای پیش‌دبستانی نظارت، سیاستگذاری، ارائه مجوز و محتوا داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش درباره زمان آزمون بیان کرد: آموزش و پرورش برای استخدام مکلف نشده است بلکه هر وقت آزمونی برگزار کردیم، این افراد می‌توانند ثبت‌نام کنند و براساس نیاز منطقه و مدرک تحصیلی و جنسیت، در اولویت قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: این آزمون طی دو سال، هر زمان که آموزش و پرورش نیاز داشت، برگزار می‌شوداما یک سال از دوسال که مجلس تعیین کرده بود گذشت اما چرا خبری از وزارت آموزش وپرورش نیست تا به این قشر از معلمان که از یکسال تا ۸سال سابقه دارند رسیدگی کند امیدواریم با تلاش مجلسیان وگوشزد به وزارت اموزش وپرورش <این مصوبه هرچه زودتر اجرا شود


مطالب مشابه :


آخرین وضعیت آزمون آموزش و پرورش در مرداد و مسئله"استخدام" نیروها

اخبار معلمان شرکتی آزمون آموزش و پرورش با معاونت توسعه منابع انسانی ریاست
رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی ،از وضعیت معلمان پیش دبستانی می گوید

اخبار معلمان شرکتی رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی مجوز برگزاری آزمون برای این
آخرین وضعیت آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی

معلمان شرکتی و ها و کسانی که شرکتی بودند و در آزمون قبلی جا منابع احتمالی آزمون
آزمون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی و شرکتی ها

منابع احتمالی آزمون ، جهت معلمان شرکتی ومربیان پیش دبستانی 1-وصیت نامه امام 2-انقلاب اسلامی
اعتقاد دولت به جذب نیرو بیش از سهمیه و ادامه رایزنی‌ برای برگزاری آزمون مربیان پیش‌دبستانی

اخبار معلمان شرکتی برای برگزاری آزمون منابع انسانی ریاست جمهوری
آموزش وپرورش مازاد نیرو و کمبود منابع مالی دارد

آموزش وپرورش مازاد نیرو و کمبود منابع مالی دارد آزمون مربیان پیش دبستانی و معلمان شرکتی
آمادگی برگزاری آزمون استخدامی ویژه مربیان پیش دبستانی را داریم

اخبار معلمان شرکتی آمادگی برگزاری آزمون استخدامی معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست
خبر روز

حاجی‌بابایی در خصوص وضعیت مربیان پیش‌دبستانی و معلمان شرکتی گفت: » منابع احتمالی آزمون
برچسب :