مدیر عامل جدید شرکت سهامی مخابرات استان اذربایجان غربی معرفی شد

بدنبال صدورحکم بازنشتگی اقای مهندس بشیری مدیر عامل جدید شرکت سهامی مخابرات استان اذر بایجان غربی معرفی شد

اقای مهندس علی مطهری با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت ۲ سال بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی مخابرات استان اذربایجان غربی انتصاب شدند

ایشان قبلا معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات استان اذربایجان شرقی بودند. ایشان همچنین مسئول و مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مخابرات استان اذربایجان شرقی را نیز بعهده داشتند 


مطالب مشابه :


اختلالات اینترنتی كاربران سیستانی و بلوچستانی را كلافه كرده است

معاون شركت مخابرات سیستان و بلوچستان در پاسخ به انتقادات مردمی ناشی از اختلالات اینترنتی
پرداخت قبض تلفن ثابت استان سیستان وبلوچستان

پرداخت قبض تلفن ثابت استان سیستان مخابرات استان سیستان وبلوچستان ; بانک ملی ; همراه بانک
سردارناکووشدل نیکشهری عملیات خرابکارانه در سیستم مخابرات را ناکام گذاشت

درهمین راستا شرکت پیام بلوچ ،مخابرات استان سیستان و بلوچستان با انتشار بیانیه ای مشترک از
کارت اعتباری تلفن ثابت استان سیستان بلوچستان رسید

رازیان موبایل مرکزی دفترخدماتی ایرانسل - کارت اعتباری تلفن ثابت استان سیستان بلوچستان رسید
علت قطعی اینترنت جنوب استان سیستان وبلوچستان آلودگی هوای تهران اعلام شد

حق گو بلوچ - علت قطعی اینترنت جنوب استان سیستان وبلوچستان آلودگی هوای تهران اعلام شد
چابهاربیشترین ضریب نفوذ و کاربراینترنتی نسبت به جمعیت دراستان سیستان وبلوچستان رادارد

حق گو بلوچ - چابهاربیشترین ضریب نفوذ و کاربراینترنتی نسبت به جمعیت دراستان سیستان
مدير عامل جديد شركت مخابرات استان قم معرفي شد

اکـــرام - مدير عامل جديد شركت مخابرات استان قم معرفي شد قادری : رع.مخابرات سیستان
مدیر عامل جدید شرکت سهامی مخابرات استان اذربایجان غربی معرفی شد

اکـــرام - مدیر عامل جدید شرکت سهامی مخابرات استان اذربایجان غربی معرفی شد - وبلاگ گروهی
برچسب :