بودجه سال 93 دهیاری ها

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، بخشنامه بودجه سال 1393 دهياري هاي كشور شامل سه فصل با عناوين سياست ها و راهبردهاي وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، نحوه تنظيم بودجه دهياري ها و توصيه هاي بودجه اي و ضوابط مالي است.

دهياران سراسر كشور موظفند بودجه پيشنهادي سال 1393 خود را در چارجوب اين بخشنامه تهيه و در سير مراحل تصويب شوراي اسلامي ذيربط،اقدامات لازم را جهت رعايت كامل ضوابط اين بخشنامه به عمل آورند.

در اين بخشنامه سعي شده است با تبيين چشم انداز،اهداف و سياست هاي تدوين بودجه  در بخش سياستهاي وزارت كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور شامل ارتقاء شاخصهاي توسعه روستايي و خدمات نوين روستايي موضوع ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه ، بسترسازي ساماندهي حمل و نقل بار و مسافر روستاها موضوع ماده 232 قانون برنامه پنجم توسعه ، بسترسازي براي تحقق مديريت مطلوب روستايي ، ساماندهي و ارتقاء سطح خدمات عمومي درروستاها ،ساماندهي وضعيت فني عمراني وكالبدي روستاها ،تحقق نظام درآمدي پايدار در روستاها،بسترسازي براي ارتقاء شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي روستا و ساماندهي و تقويت آموزش و پژوهش در دهياري ها ؛ جهت گيري هاي تدوين بودجه سال 1393 دهياري ها مشخص شود.

اجراي پروژه‌هاي عمراني و خدماتي در چارچوب طرح ‌هادي  يا ساير طرح هاي مصوب ، اولويت دهي به اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام نسبت به راه اندازي پروژه هاي جديد،برنامه ريزي و هزينه كرد اعتبارات در چهارچوب قوانين . مقررات و ائين نامه مالي دهياري ها،مشاركت با بخش خصوصي در امور سرمايه گذاري ، تقويت شركت تعاوني دهياري ها با رويكرد واگذاري امور به آنان ،كمك به احداث زيرساختهاي طرحهاي اجتماعي،فرهنگي و هنري برگزيده مانند كمك به تاسيس كتابخانه،امور ورزشي،... ، مشاركت با بخش خصوصي در امر سرمايه‌گذاري پروژه‌هاي عمراني و خدماتي روستائي با رويكرد درآمدزائي ؛ سياستهاي اصلي تدوين بودجه دهياري ها در سال 93 است.

همچنين در فرآيند تدوين بودجه سال 93 دهياري ها بسته هاي پنج گانه عمران روستائي ، خدمات نوين روستايي،منابع انساني و فناوري اطلاعات ،توسعه اقتصادي و توسعه فرهنگي مي بايستي مورد توجه قرار گيرد.

در فصل توصيه هاي بودجه اي و ضوابط مالي بخشنامه بودجه سال 1393 دهياري ها آمده است كه درآمد ناشي از ماده 23 قانون جرائم رانندگي صرفأ بايد در موارد تعيين شده در ماده قانوني مذكور هزينه و عوارض آلايندگي دريافتي از محل تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده بايد صرف توسعه فضاي سبز چند منظوره و كاهش اثرات نامطلوب ناشي از آلايندگي ها گردد.

تمامي دهياري هاي كشور موظفند اطلاعات بودجه خود را پس از طي نمودن مراحل قانوني و تصويب، در سامانه بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به نشاني اينترنتي http://budget.imo.org.ir درج نمايند.ضمنا متن كامل بخشنامه مزبور در همين نشاني درج شده و در اختيار دست اندركاران مديريت روستائي كشور قرار گرفته است


مطالب مشابه :


بودجه سال 93 دهیاری ها

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، بخشنامه بودجه سال 1393 دهياري هاي
بخشنامه بودجه سال 93 دهياري ها ابلاغ شد

.:::::آقابابا امروز:::::. - بخشنامه بودجه سال 93 دهياري ها ابلاغ شد - .::::رویدادهای مهم و اخبار روز
سامانه بودجه شهرداریها ودهیاریهای کشور

سامانه بودجه شامل سه بخش:بودجه شهرداري ها،بودجه دهياري ها و اعتبارات پرداختي سازمان به
بخشنامه بودجه سال 93 دهياري ها

دهیاری های بخش مرکزی سلسله - بخشنامه بودجه سال 93 دهياري ها -
بخشنامه بودجه سال 93 دهياري ها ابلاغ شد

شرکت تعاونی دهیاران بخش سردرود - بخشنامه بودجه سال 93 دهياري ها ابلاغ شد - وبلاگ خبری دهیاری
افزايش بودجه دهياري‌ و شهرداري‌ها

روستای شرف آباد - افزايش بودجه دهياري‌ و شهرداري‌ها - معرفی روستای شرف آباد و تازه ها
بخشنامه بودجه دهياري ها

روستاي زرجه بستان - بخشنامه بودجه دهياري ها - وطبيعت زيباي آن - روستاي زرجه بستان
سامانه بودجه دهیاری ها راه اندازی شد

دهیار نیوز - سامانه بودجه دهیاری ها راه اندازی شد - آخرین اخبار و اطلاعات دهیاری ها
بخشنامه بودجه 1394 دهياري ها

روستای نوکند - بخشنامه بودجه 1394 دهياري ها - رسول اللّه صلي الله عليه و آله : مَن أصبَحَ لا
برچسب :