حسابرسی بیمه‌ای‌ و ارتباط آن با حسابرسی صورتهای مالی‌ (حسابرسی مستقل)

سازمان تامین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین واحدهای اقتصادی ایران است که طیف گسترده‌ای از افراد کشور تحت پوشش آن‌ قرار دارند.این سازمان در سالهای اخیر،به تقویت نظامهای مالی،کنترلی و حسابرسی خود پرداخته و طبق توافقات به عمل آمده، در اجرای مفاد ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح‌ به عنوان حسابدار رسمی،استفاده از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران برای نظارت بر عملکرد بیمه‌ای کارفرمایان، تعیین وضعیت مطالبات و حقوق تامین اجتماعی و بازرسی قانونی(حسابرسی حق بیمه‌های تامین اجتماعی)اشخاص حقیقی و حقوقی را در دستور کار خود قرار داده است.

 آنچه در زیر می‌آید یادداشت ارسالی یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران است که در آن به بیان نکاتی برای ارتقای‌ کیفیت حسابرسی بیمه‌ای می‌پردازد.

 

حمزه پاک‌نیا

مشتریان واقعی‌ حسابداران رسمی‌ همان‌ استفاده‌کنندگان‌ نهایی صورتهای‌ مالی هستند.

 به منظور افزایش اعتماد و اعتباردهی به‌ اطلاعات مربوط به تصمیم‌گیری در بازارهای‌ پولی و مالی،حضور حسابرسان مستقل در بازارهای سرمایه ضرورت دارد.رعایت‌ استانداردهای حسابداری به شفافیت بازارهای‌ مالی و کاهش هزینه سرمایه و زندگی حرفه‌ای‌ پایدار برای همه منجر می‌شود.جامعه‌ حسابداران رسمی ایران به عنوان متولی‌ حرفه باید برنامه‌ای جامع و پیشرو برای یافتن‌ و ارتقای راه حل‌های جدید در پاسخ به مباحث‌ اعتمادپذیری،شفافیت و مقایسه‌پذیری در گزارشگری مالی داشته باشد.رهنمودهای‌ قابل ارایه توسط جامعه می‌تواند کمک موثری‌ در این زمینه فراهم نماید.

 

گردهمایی بررسی زمینه‌های استفاده‌ سازمان تامین اجتماعی از خدمات تخصصی حسابداران رسمی

 حسابداران رسمی در تاریخ 27/2/1383 برگزار شد.نتایج حاصل از گردهمایی مذکور حاکی از عدم دقت نظر حسابرسان مستقل در بررسی مبالغ پرداختی مشمول کسر حق بیمه‌ و رعایت مقررات قانون تامین اجتماعی توسط واحدهای اقتصادی است،ضمن آن‌که از تحقیقات مشاهده‌ای انجام شده در این زمینه‌ (حسابرسی بیمه‌ای انجام شده توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی)نیز نتایجی مشابه گرفته شده است.

 با عنایت به سیاست و نگرش سازمان تامین‌ اجتماعی مبنی بر انجام حسابرسی بیمه‌ای از واحدهای اقتصادی و اعتمادسازی‌ فیمابین سازمان و کارفرمایان و تسهیل در پاسخگویی و...به منظور دستیابی به نتایج‌ مناسب در ارتباط با تعیین آثار مالی ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی تامین اجتماعی و برآورد میزان مطالبات سازمان تامین اجتماعی‌ از واحدهای مورد رسیدگی توسط حسابرسان مستقل و برخورد مناسب‌ گزارشگری از این بابت تا قبل از اجرای‌ حسابرسی بیمه‌ای،انجام بررسی‌های زیر توسط حسابرس مستقل در واحدهای مورد رسیدگی پیشنهاد می‌شود:

 1-ارسال تاییدیه جهت شعب سازمان تامین‌ اجتماعی ذیربط به منظور استعلام میزان‌ مطالبات بیمه‌ای واحد مورد رسیدگی.

 2-بررسی قابلیت اتکاء و کفایت اسناد و مدارک حسابداری(بالاخص سیستم حقوق و دستمزد)به منظور رعایت مقررات بیمه‌ای.

 3-بررسی رعایت قوانین و مقررات تامین‌ اجتماعی در خصوص موارد عدم کسر حق‌ بیمه مبالغ حقوق و دستمزد و مزایای پرداختی‌ به کارکنان که مشمول کسر حق بیمه می‌باشند.

 4-بررسی رعایت مفاد ماده 38قانون تامین‌ اجتماعی.

 5-بررسی نتایج حاصل از بررسی کارگاهی‌ انجام شده توسط مسئولان سازمان تامین‌ اجتماعی از واحد مورد رسیدگی.

 6-مطالعه دستور العمل حسابرسی بیمه‌ای‌ تهیه شده توسط موسسه حسابرسی تامین‌ اجتماعی.

 با توجه به بررسی‌های فوق،در صورت‌ امکان نسبت به برآورد میزان مطالبات سازمان‌ تامین اجتماعی از واحد مورد رسیدگی و مطابقت آن با مبالغ منعکس شده در دفاتر،اقدام‌ و نظر به اهمیت موضوع،برخورد مناسب‌ گزارشگری صورت گیرد.همچنین با توجه به‌ اقدامات در حال اجرا از سوی سازمان تامین‌ اجتماعی مبنی بر انجام حسابرسی بیمه‌ای، موضوع عدم انجام حسابرسی بیمه‌ای در واحد مورد رسیدگی قابل درج در گزارش‌ حسابرسی خواهد بود.


مطالب مشابه :


سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان

دامنه سامانه استعلام سوابق بیمه‌شدگان سازمان تأمیناجتماعی از SSO به tamin تغییر یافت.
دسترسي به سوابق بيمه تامين اجتماعي از طريق سامانه اينترنتي

فصل سوم ق -پ - اجتماعی قانون برنامه پنجم استعلام شيوه نامه
بیمه اتباع بیگانه

مشاوره بیمه تامین اجتماعی - بیمه اتباع بیگانه - ارائه مشاوره درخصوص کلیه مسایل مربوط به
استخدام ۱۹۰۰ نفر در تامین اجتماعی 93

ايجاب نيوز - استخدام ۱۹۰۰ نفر در تامین اجتماعی 93 استعلام نمره منفي گواهينامه .
مشکل بیمه شده های تأمین اجتماعی چیست؟

صدرا - مشکل بیمه شده های تأمین اجتماعی چیست؟, سلام. اینجانب رضا محتشمی منتظر نظرات شما
حسابرسی بیمه‌ای‌ و ارتباط آن با حسابرسی صورتهای مالی‌ (حسابرسی مستقل)

باسلام حسابرسی تامین اجتماعی از لحاظ طبقه بندی حسابرسی در دسته حسابرسی رعایت قرارمیگیرد که
دریافت پاداش ازدواج از سازمان تامین اجتماعی

مدیریت منابع انسانی - دریافت پاداش ازدواج از سازمان تامین اجتماعی استعلام
تفاوت بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی

صدرا - تفاوت بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی, سلام. اینجانب رضا محتشمی منتظر نظرات شما دوستان و
برچسب :