دستبند پروانه ای

by: Mieke

نقشه ی بافت:

مرحله اول : بافت حلقه ی دستبند

 

مرحله ی دوم : مرتب کردن نخ ها

 

مرحله ی سوم: شروع بافت دستبند

 

و طبق معمول تا رسیدن به طول دلخواه ادامه بدید

The original author of this tutorial is Chystie, but it has also been edited by princess_5775 and k_marie


مطالب مشابه :


دستبند پروانه ای

دستبندهای نخی - دستبند پروانه ای - آموزش دستبند دوستی‌
آموزش بافت حلقه ابتدای دستبند نخی (سری اول)

• • زمســتونیــها • • - آموزش بافت حلقه ابتدای دستبند نخی (سری اول) - ***زمستون فصل زیبایاس
Vertical Wave Bracelet

دستبندهای نخی - Vertical Wave Bracelet - آموزش دستبند فروش دستبند آموزش دستبند نخی : RSS POWERED BY BLOGFA
آموزش ساخت دستبند نخی

جام علوم - آموزش ساخت دستبند نخی - مطالب عمومی ودرس علوم تجربی و کار و فناوری - جام علوم
روش بستن دستبند

دستبندهای نخی - روش بستن دستبند - آموزش دستبند دوستی‌
برچسب :