وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟

مضاربه قراردادي است که به موجب آن يکي از طرفين (مالک) عهده دار تامين سرمايه (نقدي ) مي گردد ، با قيد اينکه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شريک باشند. در اين عقد كه صرفاً جهت گسترش امور بازرگاني داخلي در اختيار مشتريان قرار مي گيرد بانك به عنوان مالك، سرمايه نقدي لازم را براي انجام معامله تجاري در اختيار متقاضي (عامل) قرارمي دهدتا سود حاصل را به نسبت از پيش توافق شده بين يكديگر تقسيم نمايند.

شرايط و مقررات تسهيلات مضاربه

  1. سرمايه مضاربه بايد توسط بانک ( مالک ) به صورت نقدي و يکجا يا به دفعات در اختيار عامل (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) قرار گيرد.
  2. معاملات مضاربه در مواردي که کالا خريد و فروش مي گردد و نيازي به تغيير ظاهري ندارد قابل اجرا مي باشد.
  3. مدت قرارداد حداکثر يکسال از زمان انعقاد تا تسويه کامل موضوع قرارداد بوده كه مدت آن به تشخيص بانك عامل تعيين مي گردد.
  4. نسبت سهم سود بين بانک و عامل تابع ضوابط جاري بانک مي باشد.
  5. بانکهادرامور واردات مجازبه مضاربه بابخش خصوصي(آن دسته ازاشخاص حقيقي ياحقوقي که بيش از50% ازسهم آنها متعلق به عامه مردم مي باشد) نمي با شند.
  6. هزينه هاي قابل قبول در مضاربه : قيمت خريد کالا ، هزينه هاي حمل ونقل کالا ، بسته بندي کالا ، انبارداري کالا ، بيمه وحق ثبت سفارش کالا و هزينه هاي بانکي ، حقوق گمرکي و سود بازرگاني . پرداخت ساير هزينه ها از جمله : بارگيري ، تخليه ، جريمه انبارداري و ....با مصالحه طرفين به عهده مشتري مي باشد.


مطالب مشابه :


وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟

سپهر گستر - وام مضاربه چیست و شرایط آن کدام است؟ - بانک و بانکداری نوین نوین نوین - سپهر گستر
وام میلیاردی,مصوبه,مضاربه,تامین منابع مالی

سرمایه گذاری وتامین منابع مالی - وام میلیاردی,مصوبه,مضاربه,تامین منابع مالی - وام میلیاردی
عقد مضاربه (1)

رضوان - عقد مضاربه (1) - من ملک بودم و فردوس برین جایم بود آدم آورد در این دیر خراب آبادم
تعریف و شرایط عقد مضاربه به زبان ساده

صنعت بانکداری مجتبی سلمانی زاده کاخکی - تعریف و شرایط عقد مضاربه به زبان ساده - وبلاگ صنعت
وام فروشی

بانکی ها - وام فروشی - داد و ستد وام نگاهي به خريد و فروش غيرقانونى وام بانكى
ربا،مضاربه و بیع الدَین

ربا،مضاربه و بیع الدَین ( شبیه سپرده مسکن در جائی که مشتری از گرفتن وام مسکن منصرف میشود)
اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

اركان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران چكيده در اين مقاله اركان عقد مضاربه يعني
مضاربه و ربا

پزشکی -حقوقی -مهندسی - مضاربه و ربا - همکاری وهمفکری و همیاری با پژوهشگران و جستجوگران علوم
برچسب :