سخن همکار درباره ی کتاب عربی هشتم

آموزش فعل مضارع در پایه هشتم به شیوه ی زبان فارسی ( من رفتم . تو رفتی . او رفت و... ) می باشد .
و البته این نگاشت برای کتاب هفتم سال بعد هم تغییر خواهد کرد (درمورد افعال ماضی )
شاید این شیوه آموزشی خیلی دور از ذهن برخی از دبیران باشد . چرا که میخواهند هم چنان به شیوه قدیمی پیش بروند و تغییرات را پذیرا نباشند . همانطور که در تدریس پایه هفتم دیدیم .
اما علت اینکه چرا کتاب با این شیوه از نگاشت آمدده است را از زبان خود آقای اشکبوس نقل می کنم . ابتدا به صفحه تصویری کتاب ارسالی توسط ایشان نگاهی داشته باشیم .

سخنان استاد اشکبوس
برگه ای را که مشاهده می فرمایید یک جدول صرف مربوط به افعال تقریبا معادل دوم دبیرستان (راهنمایی ) مربوط به کشور مغرب که ما به اشتباه مراکش ممی گوییم .
می بینیم که در این جدول آنها آمدند بومی سازی کردند و آن ترکیب فعل . فعلت . فعلا .فعلتا . فعلوا . فعلن و... ؛ به آن صورت نیست و اینها به صورت مفرد ، مثنی ، جمع آوردند . با این حال قسمت اولش را که دقت می کنیم می بینیم چقدر به آن من ، تو ، او -ما -شما -ایشان نزدیک است که ما در ایران به کار می بریم . غیر از اینکه ابتدای کار که شما دقت می کنید تا اواسط شبیه ما است و در قسمت انتهایی می بینید که این تفاوت بیشتر می شود و آن هم به خاطر ویژگی های خاص خود زبان عربی است .
اما در کتاب های راهنمایی سابق (دوم و سوم .. ) شیوه ای به کار برده شده بود که یکی از بهترین شیوه های آموزش عربی است واز طرف دبیران مورد استقبال قرار نگرفت و به این شکل بود :
فعل . فعلت . فعلا . فعلتا . فعلوا .فعلن . فعلتَ . فعلتِ و.........
با این که این شیوه ، شیوه ی بسیار خوبی بود اما من ندیدم حتی یک نفر از آن استقبال کند درحالی که شیوه بسیار خوبی بود . اما این شیوه ، شیوه ای بود که فرانسوی ها برای یادگیری زبان عربی در لبنان به کار برده بودند . این شیوه در ایران موفق نبود . چرا ؟
چون بومی سازی نشده بود . آنها براساس ساختار زبان خودشان فکر می کردند اینطور بهتر یاد می گیرند و درست هم بود . اما این شیوه ی جدید ؛ شیوه ای است که صد در صد به زبان فارسی بسیار نزدیک است .
چرا ؟ چون که ما در زبان فارسی ؛ من رفتم . تو رفتی . او رفت .... را ما به این صورت به کار می بریم . بنابراین ، این شیوه ؛ شیوه ی بومی سازی شده و مطابق با دانسته های دانش آموز ایرانی است .
یک دانش آموز ایرانی از دانسته ها وارد ندانسته ها می شود . می خواهد اطلاعاتی درباره زبان عربی به دست بیاورد . از چه طریق وارد می شود ؟
از طریق دانش و آگاهی که از قبل دارد . زمینه قبلی که دارد .


مطالب مشابه :


کتاب دینی اول متوسطه ( پایه هفتم)

کتاب دینی اول متوسطه انجمن علمی دانش آموزی دبیرستان دخترانه کتابخانه الکترونیکی
دانلود کتاب های درسی جدیدالتألیف سال تحصیلی 93 - 92

دانلود کتاب های درسی جدیدالتألیف بینش دینی ویژه اقلیت کتابهای سال اول دبیرستان
کتاب ریاضی سال اول دبیرستان به همراه راهنماهاي تدريس و نقد مؤلفين از تدريس فوق

کتاب ریاضی سال اول دبیرستان به همراه کتاب ریاضی سال اول دبیرستان به همراه
کمک درسی دینی سوم راهنمایی - گام به گام

کمک درسی دینی سوم راهنمایی نمونه سؤالات چهار گزينه ای کتاب عربی اول دبیرستان
جزوه سؤالات نهایی دین و زندگی

دانلود film دین و زندگی دبیرستان. کتابخانه الکترونیکی شهید گروه درسی تعلیم وتربیت دینی.
کتاب الکترونیکی ورق زن عربی پایه اول (هفتم ) دوره اول متوسطه چاپ 92

دانلود آزمون الکترونیکی درس اول و دبیرستان ; کتاب الکترونیکی بصورت ورق
کتاب الکترونیکی آموزش ترفندهای خاص و تاپ ویندوز

کتاب الکترونیکی آموزش ترفندهای وراهنمایی و دبیرستان ) گروه آموزشی دینی و عربی اول
کتاب ورق زن عربی هفتم

گروه دینی وعربی (متوسطه اول) دبیرستان نمونه بزرگترین کتابخانه الکترونیکی اهل سنت
سخن همکار درباره ی کتاب عربی هشتم

سخن همکار درباره ی کتاب گروه دینی وعربی (متوسطه اول) تقریبا معادل دوم دبیرستان
برچسب :