نمونه سوال

 

ن           

 

  آزمون درس جغرافی – کلاس پنجم – نوبت اول – 20/10/89

قسمت اول : پاسخ مناسب را علامت بزنید: (هر مور 5/0 نمره 4 نمره)

کدام مرکز استان اشتباه نوشته شده است؟

الف: گیلان : رشت             ب: مرکزی : اراک           ج: البرز : کرج                د: گلستان : ساری

*    مهم ترین محصول کشاورزی کشور ترکمنستان چیست؟

الف: پنبه                    ب: گندم                         ج: خرما                     د: برنج

*    کدام کشور در شرق کشور ما قرار دارد؟

الف: ترکیه                       ب: ترکمنستان                 ج: پاکستان                    د: عراق

*   دو محصول مهم کشاورزی ایران که جنبه ی صادراتی دارد چیست؟

الف: گندم و جو                ب: پسته و گندم                  ج: خرما و پسته              د: برنج و چای

*    کدام یک از صنایع مادر است؟

الف: پتروشیمی            ب:  اتومبیل سازی                ج:  ذوب آهن              د: موارد الف و ج              

*    ماده ی اولیه ی صنایع پتروشیمی چیست؟

الف: نفت                  ب: گاز                        ج: نفت و گاز                     د: کود شیمیایی

*    مهم ترین استان نفت خیز کشور ما کدام است؟

الف: کرمان                  ب: هرمزگان                   ج: ایلام                          د: خوزستان

*    کدام شهر از پر جمعیت  ترین شهرهای  ایران نیست؟

الف:  تهران                  ب: یزد                             ج: اصفهان                  د: مشهد

*************************************

قسمت دوم : در جای خالی پاسخ مناسب بنویسید: (هر مور 5/0 نمره 5 نمره)

v    مهم ترین رود ترکمنستان ...................... نام دارد که به دریاچه ی ...................... می ریزد.

v    مجتمع پتروشیمی بندر ............... .............. از مهم ترین مراکز پتروشیمی ایران است.

v    مردم برای ................................ و یا.................................... به یک منطقه مهاجرت می کنند.

v    مهم ترین محصولات کشاورزی ایران ......................... و ........................... است .

v    عشایر  برای .................................................... کوچ می کنند.

v    کارخانه های بزرگ ماشین سازی و تولید ابزار در شهرهای ........................ و ........................ قرار دارند.

 

 قسمت سوم : به سوالات زیر پاسخ دهید:

1-    چرا در کناره ی دریای خزر جمعیت زیادی زندگی می کنند؟ (4مورد) (2)

2-  کشت دیم با کشت آبی چه تفاوتی دارد؟(1)

 3- مهم ترین منابع گازی ایران را با ذکر نام استان بنویسید (3 مورد)(5/1)

 4-   با توجه به اطلاعات خود درباره ی کشور ترکمنستان جدول زیر را کامل کنید: (1)

پایتخت

دین

زبان

جلگه

 

 

 

 

5-  دامپروری در کشور ما به چه روش هایی صورت می گیرد؟ توضیح دهید: (3)

الف:

 ب:

 ج:

 6-   مرکز استان چه شهری است؟ (1)

  7-  جدول زیر را کامل کنید: (5/1)

استان

مهم ترین محصول کشاورزی

گیلان

-

مازندران

 

گلستان

 

موفق و پیروز باشید



مطالب مشابه :


آموزش جدول ضرب انلاین با بازی جالی خالی

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - آموزش جدول ضرب انلاین با بازی جالی خالی - - دبستان




نمونه سوال

آمادگی و دبستان غیرانتفاعی مهر - نمونه سوال - شرح فعالیتهای دبستان غیرانتفاعی مهر -شاهین شهر




پرسش و پاسخ كليه ي در س ها ي علوم پايه ي چهارم

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - پرسش و پاسخ كليه ي در س ها ي علوم پايه ي چهارم




آهن ربا -فصل 8 - علوم چهارم

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - آهن ربا -فصل 8 - علوم چهارم - - دبستان غیرانتفاعی




طرز ساختن رنگهاي طبيعي

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - طرز ساختن رنگهاي طبيعي - - دبستان غیرانتفاعی




دبستان غیرانتفاعی حضرت سجاد (ع)

دبستان غیرانتفاعی حضرت سجاد(ع) در سال 1374 تاسیس گردید واکنون دارای 8 کلاس و15 نفرمعلم وکادر




آزمون هدیه های آسمان و قران( پایه ی چهارم)

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - آزمون هدیه های آسمان و قران( پایه ی چهارم




الکتریسیته ، علوم چهارم

دبستان غیرانتفاعی نجاتیه - آموزگار چهارم - الکتریسیته ، علوم چهارم - - دبستان غیرانتفاعی




برچسب :