مدیربازرگانی - شرح وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، آموزش ها، توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز

مدیربازرگانی -  شرح وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، آموزش ها، توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز

تعریف

مدیر بازرگانی از سوی مدیر عامل برگزیده می شود و عهده دار مواردی مانند انجام امور مربوط به مدیریت کارکنان و پرسنل واحد بازرگانی که عموما شامل قسمت های فروش، خرید و تأمین و مدیریت ارتباط با مشتری می گردد می باشد. همچنین تعیین خط مشی سازمان در زمینه های فروش، اقدام جهت تحلیل بازار و انتخاب بازارهای هدف، عقد قراردادهای بازرگانی، بررسی بازار مصرف تولیدات سازمان از جمله وظایف و مسئولیت های روتین مدیر بازرگانی می باشد.

 

شرایط عمومی

داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مناسب می باشد. طبیعتا مناسب ترین تحصیلات برای این سمت مدیریت بازرگانی می باشد اما مدارک تحصیلی مدیریتی دیگر مانند مدیریت، مدیریت صنعتی، مدیریت اجرایی MBA ، مهندسی صنایع و غیره نیز درصورت داشتن سابقه کاری در این پست مناسب می باشند.

رشته های فنی مرتبط با زمینه فعالیت سازمان و صنعتی که شرکت در آن حضور دارد مانند مهندسی مکانیک، مهندسی برق و متالورژی به شرط دارا بودن دانش تئوریک و مهارت های اجرایی مدیریت بازرگانی نیز امکانپذیر می باشد.

 

حداقل سابقه مورد نیاز جهت انتخاب مدیر واحد بازرگانی برای یک سازمان بین هفت تا ده سال می باشد که البته این زمان و این سابقه کار با توجه به سازمان و شرایط آن متفاوت می باشد.

 

مهارت ها و توانایی ها

این جمله ای بدیهی است اما باید گفته شود که مدیر بازرگانی بایستی توانایی مدیریت واحد بازرگانی یک سازمان را داشته باشد. جهت انجام صحیح و کارآمد این وظیفه مهم، او بایستی با اصول مدیریت، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، تحقیق بازار، بازاریابی و دیگر روش های و تکنیک های مدیریتی آشنا بوده و حتی به این روش ها مسلط نیز باشد.

از تکنولوژی و قابلیت های فنی شرکت، راهکارهای علمی و نوین مدیریت شناخت کافی داشته باشد و  توانائی بالا در برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، هماهنگی، تصمیم گیری و کنترل فعالیت های مختلف واحد بازرگانی همسو با سیاست گذاریها و اهداف خرد و کلان شرکت از ویژگی های بایسته او باشد.

 

داشتن آگاهی کافی در مورد سیستم های بازاریابی، تکنیک های فروش و روش های تأمین، تدارکات و خرید، مسائل مربوط به عقد قراردادهای فروش و خرید و نکات حقوقی آن ها، قوانین تجارت و همچنین دیگر قوانین مرتبط برای متصدی پست مدیریت بازرگانی ضروری می باشد.

 

دیگر موارد عبارت اند از

 

·         آشنایی كامل با اصول مدیریت وسرپرستی افراد

·         آشنایی كامل با مسائل مربوط به فروش داخلی وخارجی

·         توانایی تهیه گزارش های متنوع در مورد حوزه امور فروش شركت

·         توانایی شناسایی بازارهای موجود و جدید صادراتی از طریق بررسی و مطالعه بازارهای جهانی

·         داشتن قوه ابتکار و خلاقیت و طراحی راه حل های نوآورانه در مواجهه با مسائل تجربه نشده و جدید

·         توانایی کار با کامپیوتر

·         توانایی ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاه های دولتی و موسسات خصوصی در جهت پیشبرد امور

·         آشنایی با اینترنت

·         آشنایی با تجارت الکترونیک

  • توانائی تماس و ارتباط با قسمت ها و واحدهای مختلف در شرکت و سازمان های خارج از شرکت جهت انجام وظایف جاری
  • توانائی تهیه گزارشات و آمارهای مرتبط با مدیریت
  • آشنائی کامل با زبان انگلیسی در زمینه امور تجاری و بازرگانی

·         آشنائی کامل با مقررات و قوانین مربوط به امور تجارت

 

 

اختیارات

امضاء قراردادها، چک ها و اسناد بهادار و اوراق تعهدآور و مکاتبات خارجی شرکت در صورت تفویض از سوی مدیرعامل از جمله اختیارات مدیر بازرگانی می باشد.

مصاحبه و استخدام نیروهای واحد بازرگانی، ارزیابی عملکرد آن ها، انجام تشویق و تنبیه پرسنل از دیگر وظایف مدیر بازرگانی می باشد.

 

مسئولیت ها و وظایف

مدیر بازرگانی بایستی گزارش های دوره ای از عملکرد سازمان را در بخش فروش تهیه و ارائه نماید. وی باید در خصوص سیاست های کلان شرکت، اهداف تجاری سازمان و برنامه های استراتژیک در بخش فروش را از مدیریت عامل دریافت کرده و جهت  تبدیل آنها به پروژه های اجرایی و برنامه هایعملیاتی برای اجرا و دستیابی به اهداف تعیین شده، کوشش لازم را بنماید.

مدیر بازرگانی بایستی روحیه و رویکرد برآوردن خواسته های مشتریان و کسب رضایت مشتریان را در سازمان ایجاد کند.

 

شرح وظایف

·         كنترل و نظارت بر نحوه انجام خریدهای شركت در چارچوب مقررات و آئین نامه های معاملات

·         مراجعه و تماس با مؤسسات، ‌شركت ها و كارخانجات در رابطه با تأمین نیازهای شركت

·         دریافت و بررسی آمار و اطلاعات میزان فروش و بررسی علل نوسانات صعودی و نزولی آن و انجام اقدامات مقتضی

·         هماهنگی با واحد برنامه ریزی به منظور اطلاع از توان موجود و ‌ظرفیت خالی شركت جهت توسعه فعالیت های بازاریابی، ‌تحویل به موقع قراردادهای جاری، تدوین برنامه کلان تولید سالیانه

·         انتقال اطلاعات قراردادهای عقد شده به واحدهای مرتبط

·         مذاكره با مشتریان و تأمین كنندگان و تهیه پیش نویس قراردادهای فروش و خرید و ارائه به مدیریت عامل جهت بررسی و تأیید

·         حصول اطمینان از كفایت و صحیح بودن اطلاعات خرید برای كلیه اقدام درخواستی مانند مواد اولیه،‌ قطعات یدكی و ...

·         جمع آوری اطلاعات مؤثر و مفید و ارائه به مدیران واحدها جهت الگوبرداری از بهترین ها

·         نظارت بر كار افراد تحت مدیریت و ارائه رهنمودهای لازم به آنها

·         شركت در جلسات مدیران و شنیدن و دریافت گزارش ها و پاسخگوئی به پرسش ها در رابطه با امور بازرگانی

·         ارزیابی كارآئی، خلاقیت و انضباط افراد تحت مدیریت و اقدام لازم دراین خصوص

·         هماهنگی و همكاری بامدیریت تضمین كیفیت درجهت افزایش كیفیت محصولات، تطابق قراردادها و محصولات مربوطه با نیازها، نظرات و الزامات

·         تهیه ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز سازمان با هماهنگی مدیران

·         شناسایی رقبا در بازارهای صنعتی داخل و خارج كشور و بازاریابی متناسب جهت محصولات و قطعات جدید

·         بازاریابی، تبلیغات، معرفی سازمان در بازارهای صنعتی و تبلیغات توانمندی های سازمان برای عرضه ی بیشتر محصولات

·         ارزیابی پیمانكاران فرعی سازمان و طراحی برنامه های مناسب برای ارتقاء آن ها

·         دریافت دقیق داده های خرید از واحد درخواست كننده جهت تطابق كامل خرید با درخواست ارائه شده

·         گزارشی از فعالیت انجام شده به همراه تجزیه و تحلیل لازم در پایان هر ماه به مدیر عامل

·         ارائه سفارشات و زمان درخواست شده از سوی مشتری به واحد تولید و برنامه ریزی تولید و پیگیری ارسال محموله ها در زمان های درخواستی

·         نظارت بر روند خرید ملزومات، مواد اولیه، لوازم یدكی و مصرفی و دیگر تجهیزات و ابزارآلات

·         عقد قراردادها شامل مذاكره با مشتریان و تهیه پیش نویس قرارداد فیمابین، عقدقرارداد و انتقال كلیه اطلاعات آن به واحدهای مرتبط درسازمان، انتقال متمم قرارداد به كارشناس فروش و لحاظ نمودن آن در قرارداد جاری، اعلام عقد قراداد به كارشناس فروش جهت ارائه به واحد برنامه ریزی، نظارت بر انجام فعالیت های بازنگری قراردادهای فروش محصول

·         تهیه، تدوین و به روزآوری شرح وظایف پرسنل واحد بازرگانی

·         ارزیابی پرسنل در راستای اجرای صحیح نظام ارزیابی پرسنل

·         پیش بینی مراحل گشایش اعتبار،حمل و ترخیص كالا به منظور در نظر گرفتن آن ها در برنامه سفارش كالا

·         انجام محاسبات لازم به منظور تعیین ارز مورد نیاز خرید كالاهای خارجی

 

استاندارد آموزشی

حتی در صورتی که مدیر بازرگانی انتخاب و منصوب شده، دارای کلیه مهارت های مندرج در بالا باشد باز هم نیاز به گذراندن برخی دوره های آموزشی را دارد. آموزش دیدن و همچنین یادگیری، فرآیندی مداوم و پیوسته است. در زیرفهرست دوره های آموزشی ضروری برای متصدی شغل مدیریت بازرگانی یک سازمان ارائه خواهدشد.

·         برون سپاری

·         مدیریت خرید

·         قوانین روز واردات و صادرات

·         الگوبرداری از بهترین ها

·         آشنائی با محصولاتشرکت

·         مدیریت ارتباط با مشتری

·         سیستم های اطلاعات مدیریت

·         هوش تجاری

·         مدیریت منابع انسانی

·         مدیریت استراتژیک

·         اصول مدیریت

·         مدیریت بحران

·         روش های کاهش هزینه

·         برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه

·         کارتیمی

·         فنون اداره موثر جلسات

·         مدیریت بهره وری

·         آشنائی با کامپیوتر

·         مدیریت دانش

·         مدیریت تکنولوژی

·         فن آوری اطلاعات

·         تفکر سیستمی

·         هزینه های کیفیت

·         رویکرد فرآیندی

لینک اصل مقاله : مدیربازرگانی -  شرح وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، آموزش ها، توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز

منبع : وب سایت راهبرد


مطالب مشابه :


شرح وظایف مدیر فروش

ilkin - شرح وظایف مدیر فروش - وبلاگ تخصصی مقالات مدیریت بازرگانی - ilkin
وظایف مدیر فروش چیست؟

وظایف مدیر فروش منتهی هریک در حیطه اختیارات و شرح وظایفشان با نگرش سیستمی برای توفیق
شرح وظایف مدیر بازرگانی

داشتن آگاهی کافی در مورد سیستم های بازاریابی، تکنیک های فروش وظایف مدیر شرح وظایف
« شرح وظایف مدیر فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري »

« شرح وظایف مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگري » مدیر فنی شخصی است که با تایید سازمان
مدیربازرگانی - شرح وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، آموزش ها، توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز

شرح وظایف، مسئولیت ها قسمت های فروش، خرید و از دیگر وظایف مدیر
وظایف مدیر بازاریابی

وظایف مدیر به نتایج اطلاعات به دست آمده و منابع شركت مانند مشخص كردن هدف‏های فروش و
شرح وظایف مدیر اجرایی

شرح وظایف مدیر اجرایی مجتمع (مالک و یا مستأجر) و دریافت فروش نامه یا قولنامه
شرح وظایف مدیر خرید و سفارشات خارجی

شرح وظایف مدیر خرید و کاری مستقیم در امر فروش داخلی، خرید خارجی، عقد مدیر وبلاگ پست
شرح وظایف و ویژگی های مدیر امور مشتریان

شرح وظایف و ویژگی شرح وظایف و ویژگی های مدیر به منظور افزایش فروش محصولات یا
برچسب :