نمونه سوالات تستی از هدیه های پنجم

نمونه سوالات تستی از هدیه های پنجم

1- چرابرادران یوسف تصمیم گرفتند  اوراازپدرشان دورکنند ؟

چون آن هایوسف رادوست نداشتند                      چون می خواستند یوسف رااز پدردورکنند

چون مهرومحبت پدررافقط برای خود می خواستند          هرسه پاسخ صحیح می باشد.

2- اصل توحید یعنی چه ؟

خداوند تواناست                              خداوند مهربان است

خداوند یگانه وبی همتاست                  خداوند داناست

3- خداوندچگونه نعمت خودرابرهمه ی انسان ها کامل کرد ؟

باجانشینی امامان      باآفرینش جهان    بانیکی کردن به مردم      بافرستادن آخرین وبرترین پیامبرخویش

4- میراث پیامبر( ص ) درمیان امت خودچه بود؟

کتاب خدا و خانه کعبه         کتاب خدا واحادیث        اهل بیت واحادیث       کتاب خدا واهل بیت

5- باانتخاب حضرت علی (ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص ) کدام یک از اصول دین ماپایه گذاری شد ؟

عدل     امامت      حج      جهاددرراه خدا

6- صفات ممتازامام دهم (ع ) کدام یک ازموارد زیر است ؟

هادی ، نقی ، امین        هادی،  نقی، جواد       تقی،  هادی،  امین     تقی، هادی، جواد  

7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره قرآن آمده است ؟

واقعه                     فلق                      انبیاء                      کوثر

8- مصرف صحیح به چه معناست ؟

درست وبه اندازه نیازمصرف کردن                             مصرف نکردن

هرچقدردلمان می خواهدمصرف کنیم                      کم مصرف کردن 

9- آیات زیرنشانه ی کدام یک ازاصول اعتقادی مامسلمانان است ؟ « لَم یَلِد وَلَم یوُلَد وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً اَحَد»

امامت   نبوت   توحید    معاد

10- چه چیزی باعث شد که حضرت یوسف ( ع ) پسرحضرت یعقوب( ع ) درتنهایی چاه امیدوار باشد ؟

کمک مردم         زمزمه باخدای مهربان        بازگشت برادران              صدای زنگ کاروان

11- مامسلمانان باید :

قرآن رابخوانیم        قرآن رابفهمیم         درعمل به قرآن کوشا باشیم        همه موارد

12- پیامبراکرم درمحل « غدیرخم » چه کسی را مولا و ولی مردم معرفی کرد ؟

امام سجاد (ع )           امام حسن ( ع )        امام حسین ( ع )          امام حسین ( ع )

13- « هادی» یعنی چه ؟

امانتدار       راهنما            پاک        راستگو

14- امام حسن عسکری ( ع )مژده آمدن چه کسی را به مسلمانان داده است ؟

امام مهدی ( عج )             امام حسن ( ع )          امام نقی ( ع )          امام هادی ( ع )

15- کدام پیامبرالهی مژده آمدن پیامبری به نام « احمد » راپس ازخودش به مردم داده است ؟

حضرت ابراهیم ( ع )    حضرت یوسف ( ع )      حضرت موسی ( ع )      حضرت عیسی ( ع )

16- کدام یک ازپیامبران الهی درگهواره سخن گفت ؟

حضرت محمد (ص )        حضرت موسی ( ع )     حضرت عیسی ( ع )     حضرت یوسف ( ع )

17- جعفربن ابی طالب کدام صفات حضرت محمد ( ص ) رازبانزد همه معرفی کرد ؟

راستی ، اخلاق نیکو و خداپرستی           امانت داری، درستکاری ومهربانی

پاکدامنی  ، راستی وامانت داری              پاکدامنی ، اخلاق نیکو و راستی

18- درآیه ی 36 سوره نساء نیکی کردن به چه کسانی به ترتیب سفارش شده است ؟

خویشاوندان – همسایگان – یتیمان – درماندگان – پدر و مادر

پدر ومادر- خویشاوندان – یتیمان – درماندگان – همسایگان

پدر ومادر- یتیمان – خویشاوندان- درماندگان- همسایگان

پدرومادر – خویشاوندان – همسایگان – درماندگان – یتیمان

19- آیه کریمه« یَا اَیُّهاالرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک...» درچه هنگامی برپیامبراکرم ( ص ) نازل شد ؟

بعد ازمعرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان امام ورهبر اسلامی

درزمانی که حضرت علی ( ع ) دربستر پیامبراکرم ( ص ) خوابیده بود

درزمان هجرت پیامبر( ص ) ازمکه به مدینه

پس از مراسم آخرین حج پیامبر اکرم ( ص )

20- چه کسی ازبیت المال مسلمانان برای مردمسیحی نابینا کمک هزینه ای تعیین کرد ودستورداد ماهانه به اوبدهند تامجبور به گدایی نباشد ؟

امام علی ( ع )         امام حسن ( ع )           امام هادی ( ع )       امام جواد ( ع )

21- انجام چه کاری نشان دهنده ی انجام رسالت الهی پیامبراکرم ( ص ) است ؟

دعوت مردم به ایمان به خدا به صورت آشکارا       مبارزه بادشمنان اسلام وتشکیل حکومت اسلامی  دریافت دستورات الهی وابلاغ آن به مردم          معرفی حضرت علی ( ع ) به عنوان جانشین پیامبر (ص)

22- من می دانم بهترین عمل دربرابرکسی که به من حرف زشت می زند ..... است .

بی اعتنایی         تنبیه او          زدن حرف زشت به او         زیباسخن گفتن بااو

23- مضمون شعر زیر درباره چه کسی است ؟  

   ازکعبه بانگی آشنا              تاآسمان ها می رود

  ازریشه می میرد ستم           دورپلیدان می رود

حضرت امام رضا (ع )     حضرت امام علی ( ع )    حضرت محمد ( ص )    حضرت امام مهدی (عج)

24- طبق کدام آیه نباید اسراف کرد ؟

وَلاتُسرِفُوااِنَّهُ لایُحِبُّ المُسرِفِین                 وَلاتَلمِزوا اَنفُسَکُم وَلا تَنابَزوا بِالاَلقابِ

فَاقرَؤاماتَیسَّرَمِنَ القُرآن                           یأمُرونَ با لمَعروف ِوَیَنهَونَ عَنِ المُنکَر

25- ماباورداریم که ...... دلیلی بروجود جهان بعد ازمرگ است

امربه معروف ونهی ازمنکر                   تابیدن آفتاب برگل های آفتابگردان

رشد دوباره ی درختان دربهار              مژده ی پیامبری حضرت محمد (ص )

26- خواندن آیاتی ازکدام سوره نظرپادشاه حبشه رانسبت به مسلمانان تغییرداد ؟

آل عمران         مریم            بقره          علق

27- کدام امام درنامه ای خطاب به یکی ازدانشمندان ایرانی سفارش کرد : « نمازرادراول وقتش بخوان وزکات مال خودرا بپرداز.»

امام محمد تقی ( ع )       امام علی نقی ( ع )    امام حسن عسکری ( ع )      امام زمان ( ع )

28- کدام امام به وسیله متوکل ازمدینه به شهرسامرا فراخوانده شد ؟

امام نهم ( ع )            امام دهم ( ع )          امام یازدهم ( ع )           امام دوازدهم ( ع )

29- کدام سوره  درقرآن درباره ی زشتی کار مسخره کنندگان می باشد ؟

حجرات              آل عمران            انعام              مائده

30 – کدام یک ازاعمال زیرنشانه ی « نهی ازمنکر » است ؟

سفارش به خواندن نماز                      سفارش به شرکت درنماز جمعه    

 سفارش به روزه گرفتن                  سفارش به خودداری ازدروغگویی

بر گرفته از=http://maghsody.blogfa.com/post-30.aspx


مطالب مشابه :


شان نزول آیه 6از سوره حجرات

شان نزول آیه 6از سوره حجرات. نمونه سوالات تستی درس انقلاب
نمونه سوالات تستی از هدیه های پنجم

نمونه سوالات تستی از نمونه سوالات امتحانی و تیز هوشان حجرات آل عمران
نمونه سوالات تستی مهم از تمام دروس

نمونه سوالات تستی تقی، هادی، جواد 7- داستان زندگی پیامبران درکدام سوره حجرات
نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

آیه 10 سوره حجرات د) برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام
سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان

سؤالات امتحانی مسابقه تفسیر سوره لقمان دبیران معارف اسلامی استان زنجان نمونه سوالات.
نمونه سوالات قرآن پایه ی ششم

نمونه سوالات تستی درس تفکر وپژوهش از سایت مومنان برادران يكديگرند.(سوره حجرات) د)
مسابقه قرآنی ترجمه سوره های نور و حجرات

دانلود ترجمه سوره های نور و حجرات: سوالات درس اول کتاب زبان انگلیسی پیش همراه سوال تستی.
برچسب :